Umowa zlecenie – wszystko, co należy o niej wiedzieć - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Możemy pracować na podstawie umowy o pracę, którą zawiera się zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Istnieje także możliwość podpisania z zatrudniającym umowy zlecenia, regulowanej przez przepisy kodeksu cywilnego. Warto znać podobieństwa i różnice, jakie pomiędzy nimi występują.

Jaka jest podstawa prawna umowy zlecenia?

Przepisy dotyczące umowy zlecenia znajdują się w kodeksie cywilnym (art. 734-749): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093. Wysokość składek ubezpieczeniowych, odprowadzanych od zlecenia, została określona w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887.

Umowa zlecenie – składki

Co prawda zapisy, jakie można zawrzeć w umowie zlecenie, nie są określone tak precyzyjnie, jak zawartość umowy o pracę, ale obowiązują pewne rygory. Pracodawca musi odprowadzać składki społeczne od umowy zlecenia, jeśli stanowi ona jedyny tytuł do ubezpieczeń. Opłacanie składki: emerytalnej, rentowej, wypadkowej i zdrowotnej jest konieczne. W przypadku składki chorobowej występuje dobrowolność. Osoba, która wykonuje jednocześnie kilka umów-zleceń, obowiązkowo odprowadza składki emerytalne i rentowe od każdej z umów. Robi to do chwili, gdy łączna podstawa wymiaru składek osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne w przypadku umowy-zlecenia. Musimy złożyć odpowiedni wniosek, jeśli chcemy, by nas obejmowało.

Wysokość składek ZUS wyrażona w procentach jest taka sama, jak przy umowie o pracę i wynosi:

 • 9,76% podstawy wynagrodzenia – emerytalna,
 • 1,5% podstawy wynagrodzenia – rentowa,
 • 2,45% podstawy wynagrodzenia – chorobowa
 • 9% podstawy wynagrodzenia pomniejszonego o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) – zdrowotna.

Umowa zlecenie – najważniejsze informacje

Przysługuje nam minimalna stawka godzinowa (13 zł brutto), jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Od tej kwoty pracodawca odlicza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Najważniejsze elementy, jakie powinny zostać zawarte w dokumencie, to:

 • strony umowy,
 • data rozpoczęcia i wygaśnięcia,
 • przedmiot zlecenia,
 • wynagrodzenie,
 • odręczne podpisy obu stron.

Zleceniobiorca nie ma zagwarantowanego prawa do płatnego urlopu. Można określić w umowie, kiedy i na jakich zasadach wykonawca będzie mógł skorzystać z dni wolnych, za które otrzyma wynagrodzenie. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Chodzi o 90 dni nieprzerwanego opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Okresy składkowe sumują się, o ile przerwa między nimi nie wynosi więcej niż 30 dni. Studenci, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia, są zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek od umowy-zlecenia. Jeżeli w umowie zlecenie nie ma zapisu dotyczącego okresu wypowiedzenia,  mamy prawo zrezygnować z wykonania zlecenia z dnia na dzień – bez żadnych konsekwencji. Nie obowiązuje okres wypowiedzenia, jak w przypadku umowy o pracę.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 28.05.2019
  PIP i ZUS skontrolują tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

  Ministerstwo Finansów opracowało system oszczędzania, który ma pomóc emerytom w uzyskaniu atrakcyjniejszych świadczeń po zakończeniu kariery zawodowej. Oprócz emerytur, naliczanych ze środków zgromadzonych w ZUS, pracownicy będą mogli pobierać dodatkowe fundusze – jednorazowo albo w ratach.

 • 12.04.2019
  Wynagrodzenia - słowniczek pojęć

  Co to znaczy, że Twoja pensja jest ozusowana? Czym różni się system akordowy od prowizyjnego? Jak rozpoznać przejawy dyskryminacji płacowej i jak jej przeciwdziałać? Ważne, żebyś przed podjęciem pracy uzupełnił wiedzę na temat wynagrodzeń.

28.05.2019
PIP i ZUS skontrolują tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Ministerstwo Finansów opracowało system oszczędzania, który ma pomóc emerytom w uzyskaniu atrakcyjniejszych świadczeń po zakończeniu kariery zawodowej. Oprócz emerytur, naliczanych ze środków zgromadzonych w ZUS, pracownicy będą mogli pobierać dodatkowe fundusze – jednorazowo albo w ratach.

12.04.2019
Wynagrodzenia - słowniczek pojęć

Co to znaczy, że Twoja pensja jest ozusowana? Czym różni się system akordowy od prowizyjnego? Jak rozpoznać przejawy dyskryminacji płacowej i jak jej przeciwdziałać? Ważne, żebyś przed podjęciem pracy uzupełnił wiedzę na temat wynagrodzeń.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.03.2019
  Do czego zobowiązuje Cię umowa-zlecenie?

  Jako zleceniobiorca masz obowiązek wykonywać określone zadania na rzecz zleceniodawcy, zachowując należytą staranność. Może chodzić np. o ochronę imprezy, obsługę kelnerską gości weselnych, sprawowanie opieki nad dzieckiem, zmywanie naczyń lub realizowanie prac ogrodniczych.

 • 26.01.2019
  Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

  Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

30.03.2019
Do czego zobowiązuje Cię umowa-zlecenie?

Jako zleceniobiorca masz obowiązek wykonywać określone zadania na rzecz zleceniodawcy, zachowując należytą staranność. Może chodzić np. o ochronę imprezy, obsługę kelnerską gości weselnych, sprawowanie opieki nad dzieckiem, zmywanie naczyń lub realizowanie prac ogrodniczych.

26.01.2019
Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.