Umowa zlecenie – wszystko, co należy o niej wiedzieć - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Możemy pracować na podstawie umowy o pracę, którą zawiera się zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Istnieje także możliwość podpisania z zatrudniającym umowy zlecenia, regulowanej przez przepisy kodeksu cywilnego. Warto znać podobieństwa i różnice, jakie pomiędzy nimi występują.

Jaka jest podstawa prawna umowy zlecenia?

Przepisy dotyczące umowy zlecenia znajdują się w kodeksie cywilnym (art. 734-749): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093. Wysokość składek ubezpieczeniowych, odprowadzanych od zlecenia, została określona w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887.

Umowa zlecenie – składki

Co prawda zapisy, jakie można zawrzeć w umowie zlecenie, nie są określone tak precyzyjnie, jak zawartość umowy o pracę, ale obowiązują pewne rygory. Pracodawca musi odprowadzać składki społeczne od umowy zlecenia, jeśli stanowi ona jedyny tytuł do ubezpieczeń. Opłacanie składki: emerytalnej, rentowej, wypadkowej i zdrowotnej jest konieczne. W przypadku składki chorobowej występuje dobrowolność. Osoba, która wykonuje jednocześnie kilka umów-zleceń, obowiązkowo odprowadza składki emerytalne i rentowe od każdej z umów. Robi to do chwili, gdy łączna podstawa wymiaru składek osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne w przypadku umowy-zlecenia. Musimy złożyć odpowiedni wniosek, jeśli chcemy, by nas obejmowało.

Wysokość składek ZUS wyrażona w procentach jest taka sama, jak przy umowie o pracę i wynosi:

 • 9,76% podstawy wynagrodzenia – emerytalna,
 • 1,5% podstawy wynagrodzenia – rentowa,
 • 2,45% podstawy wynagrodzenia – chorobowa
 • 9% podstawy wynagrodzenia pomniejszonego o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) – zdrowotna.

Umowa zlecenie – najważniejsze informacje

Przysługuje nam minimalna stawka godzinowa (13 zł brutto), jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Od tej kwoty pracodawca odlicza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Najważniejsze elementy, jakie powinny zostać zawarte w dokumencie, to:

 • strony umowy,
 • data rozpoczęcia i wygaśnięcia,
 • przedmiot zlecenia,
 • wynagrodzenie,
 • odręczne podpisy obu stron.

Zleceniobiorca nie ma zagwarantowanego prawa do płatnego urlopu. Można określić w umowie, kiedy i na jakich zasadach wykonawca będzie mógł skorzystać z dni wolnych, za które otrzyma wynagrodzenie. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Chodzi o 90 dni nieprzerwanego opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Okresy składkowe sumują się, o ile przerwa między nimi nie wynosi więcej niż 30 dni. Studenci, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia, są zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek od umowy-zlecenia. Jeżeli w umowie zlecenie nie ma zapisu dotyczącego okresu wypowiedzenia,  mamy prawo zrezygnować z wykonania zlecenia z dnia na dzień – bez żadnych konsekwencji. Nie obowiązuje okres wypowiedzenia, jak w przypadku umowy o pracę.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 23.10.2017
  Co daje objęcie ubezpieczeniem wypadkowym?

  Składki ZUS są finansowane nie tylko przez pracownika, ale częściowo również przez pracodawcę. Zatrudniający opłaca m.in. składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składkę wypadkową. Objęcie ubezpieczeniem wypadkowym zapewnia prawo do świadczeń: chorobowego, rentowego i odszkodowawczego.   

 • 03.01.2018
  Jak ustalić stosunek pracy?

  Możemy wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy, jeśli w ramach umowy-zlecenia wykonujemy działania na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a także we wskazanym przez niego miejscu i czasie. Pozew jest rozpatrywany przez sąd pracy. Mamy prawo domagać się również wypłaty świadczeń należnych pracownikom, takich jak dodatek za godziny nadliczbowe czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 • 04.11.2017
  Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

  Nagrody jubileuszowe otrzymują pracownicy sfery budżetowej, tzn. nauczyciele, urzędnicy, górnicy czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury oraz w służbie zdrowia. Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia jest odpowiednio długi staż pracy. Od nagrody – przyznawanej pracownikowi częściej niż co 5 lat – odprowadza się składki ZUS. W pozostałych przypadkach taki obowiązek nie występuje.   

23.10.2017
Co daje objęcie ubezpieczeniem wypadkowym?

Składki ZUS są finansowane nie tylko przez pracownika, ale częściowo również przez pracodawcę. Zatrudniający opłaca m.in. składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składkę wypadkową. Objęcie ubezpieczeniem wypadkowym zapewnia prawo do świadczeń: chorobowego, rentowego i odszkodowawczego.   

03.01.2018
Jak ustalić stosunek pracy?

Możemy wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy, jeśli w ramach umowy-zlecenia wykonujemy działania na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a także we wskazanym przez niego miejscu i czasie. Pozew jest rozpatrywany przez sąd pracy. Mamy prawo domagać się również wypłaty świadczeń należnych pracownikom, takich jak dodatek za godziny nadliczbowe czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

04.11.2017
Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagrody jubileuszowe otrzymują pracownicy sfery budżetowej, tzn. nauczyciele, urzędnicy, górnicy czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury oraz w służbie zdrowia. Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia jest odpowiednio długi staż pracy. Od nagrody – przyznawanej pracownikowi częściej niż co 5 lat – odprowadza się składki ZUS. W pozostałych przypadkach taki obowiązek nie występuje.   

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 07.10.2019
  Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

  Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

 • 27.09.2019
  Wypadek przy pracy – prawa pracownika

  Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.

 • 11.09.2019
  Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój pracodawca?

  Pracodawca ma duże uprawnienia związane z kontrolą pracowników, ale tylko i wyłącznie w godzinach pracy i w ściśle określonych ramach. Rozliczanie podwładnego z czasu pracy jest często spotykane i w wielu przypadkach uzasadnione, ponieważ stanowi podstawę wyliczenia należnego wynagrodzenia. Sposoby monitorowania obecności pracownika to m.in. lista obecności oraz karty zegarowe i magnetyczne. 

07.10.2019
Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

27.09.2019
Wypadek przy pracy – prawa pracownika

Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.

11.09.2019
Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój pracodawca?

Pracodawca ma duże uprawnienia związane z kontrolą pracowników, ale tylko i wyłącznie w godzinach pracy i w ściśle określonych ramach. Rozliczanie podwładnego z czasu pracy jest często spotykane i w wielu przypadkach uzasadnione, ponieważ stanowi podstawę wyliczenia należnego wynagrodzenia. Sposoby monitorowania obecności pracownika to m.in. lista obecności oraz karty zegarowe i magnetyczne.