Umowa zlecenie – wszystko, co należy o niej wiedzieć - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Możemy pracować na podstawie umowy o pracę, którą zawiera się zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Istnieje także możliwość podpisania z zatrudniającym umowy zlecenia, regulowanej przez przepisy kodeksu cywilnego. Warto znać podobieństwa i różnice, jakie pomiędzy nimi występują.

Jaka jest podstawa prawna umowy zlecenia?

Przepisy dotyczące umowy zlecenia znajdują się w kodeksie cywilnym (art. 734-749): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093. Wysokość składek ubezpieczeniowych, odprowadzanych od zlecenia, została określona w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887.

Umowa zlecenie – składki

Co prawda zapisy, jakie można zawrzeć w umowie zlecenie, nie są określone tak precyzyjnie, jak zawartość umowy o pracę, ale obowiązują pewne rygory. Pracodawca musi odprowadzać składki społeczne od umowy zlecenia, jeśli stanowi ona jedyny tytuł do ubezpieczeń. Opłacanie składki: emerytalnej, rentowej, wypadkowej i zdrowotnej jest konieczne. W przypadku składki chorobowej występuje dobrowolność. Osoba, która wykonuje jednocześnie kilka umów-zleceń, obowiązkowo odprowadza składki emerytalne i rentowe od każdej z umów. Robi to do chwili, gdy łączna podstawa wymiaru składek osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne w przypadku umowy-zlecenia. Musimy złożyć odpowiedni wniosek, jeśli chcemy, by nas obejmowało.

Wysokość składek ZUS wyrażona w procentach jest taka sama, jak przy umowie o pracę i wynosi:

 • 9,76% podstawy wynagrodzenia – emerytalna,
 • 1,5% podstawy wynagrodzenia – rentowa,
 • 2,45% podstawy wynagrodzenia – chorobowa
 • 9% podstawy wynagrodzenia pomniejszonego o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) – zdrowotna.

Umowa zlecenie – najważniejsze informacje

Przysługuje nam minimalna stawka godzinowa (13 zł brutto), jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Od tej kwoty pracodawca odlicza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Najważniejsze elementy, jakie powinny zostać zawarte w dokumencie, to:

 • strony umowy,
 • data rozpoczęcia i wygaśnięcia,
 • przedmiot zlecenia,
 • wynagrodzenie,
 • odręczne podpisy obu stron.

Zleceniobiorca nie ma zagwarantowanego prawa do płatnego urlopu. Można określić w umowie, kiedy i na jakich zasadach wykonawca będzie mógł skorzystać z dni wolnych, za które otrzyma wynagrodzenie. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Chodzi o 90 dni nieprzerwanego opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Okresy składkowe sumują się, o ile przerwa między nimi nie wynosi więcej niż 30 dni. Studenci, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia, są zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek od umowy-zlecenia. Jeżeli w umowie zlecenie nie ma zapisu dotyczącego okresu wypowiedzenia,  mamy prawo zrezygnować z wykonania zlecenia z dnia na dzień – bez żadnych konsekwencji. Nie obowiązuje okres wypowiedzenia, jak w przypadku umowy o pracę.

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 23.04.2018
  ZUS sprawdza, czy przedsiębiorcy płacą składki od umów-zleceń

  Przychód uzyskiwany z tytułu umowy-zlecenia najczęściej jest oskładkowany. Podlegając ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, możesz np. pobierać świadczenie chorobowe lub korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje, czy pracodawcy odprowadzają składki.

 • 24.10.2017
  Umowa zlecenie – jakie składki ZUS?

  Umowa zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych. Zleceniodawca potrąca składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dzięki temu wykonawca zlecenia może otrzymywać np. zasiłek chorobowy czy emeryturę.

 • 23.10.2017
  Co daje objęcie ubezpieczeniem wypadkowym?

  Składki ZUS są finansowane nie tylko przez pracownika, ale częściowo również przez pracodawcę. Zatrudniający opłaca m.in. składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składkę wypadkową. Objęcie ubezpieczeniem wypadkowym zapewnia prawo do świadczeń: chorobowego, rentowego i odszkodowawczego.   

23.04.2018
ZUS sprawdza, czy przedsiębiorcy płacą składki od umów-zleceń

Przychód uzyskiwany z tytułu umowy-zlecenia najczęściej jest oskładkowany. Podlegając ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, możesz np. pobierać świadczenie chorobowe lub korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje, czy pracodawcy odprowadzają składki.

24.10.2017
Umowa zlecenie – jakie składki ZUS?

Umowa zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych. Zleceniodawca potrąca składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dzięki temu wykonawca zlecenia może otrzymywać np. zasiłek chorobowy czy emeryturę.

23.10.2017
Co daje objęcie ubezpieczeniem wypadkowym?

Składki ZUS są finansowane nie tylko przez pracownika, ale częściowo również przez pracodawcę. Zatrudniający opłaca m.in. składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składkę wypadkową. Objęcie ubezpieczeniem wypadkowym zapewnia prawo do świadczeń: chorobowego, rentowego i odszkodowawczego.   

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 05.08.2022
  Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

  Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.

 • 12.07.2022
  Polski Ład a podatek dochodowy – co zmiana w PIT oznacza w praktyce?

  Podatki w Polskim Ładzie ulegają kolejnej zmianie. Już od 1 lipca wszedł nowy, niższy podatek dochodowy. Czy jednak obejmuje on wszystkich? Jakie zmiany dla podatników oznacza w praktyce? W naszym artykule wyjaśniamy, jak działa Polski Ład podatkowy, a także kto może liczyć na wyższą pensję od lipca, a kogo Polski Ład 2.0 nie dotyka w zupełności.

 • 06.07.2022
  Nowy Polski Ład dla pracowników – czy program Niskie Podatki zmieni wynagrodzenia?

  1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa Polski Ład 2.0, czyli Niskie Podatki. Jedną z najważniejszych wprowadzonych przez ten program zmian jest to, że część podatników zapłaci wyższe zaliczki na podatek dochodowy – a co za tym idzie, będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie na rękę. Dowiedz się, co dokładnie oznacza Nowy Polski Ład dla pracownika na umowie o pracę oraz zleceniobiorcy.

05.08.2022
Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.

12.07.2022
Polski Ład a podatek dochodowy – co zmiana w PIT oznacza w praktyce?

Podatki w Polskim Ładzie ulegają kolejnej zmianie. Już od 1 lipca wszedł nowy, niższy podatek dochodowy. Czy jednak obejmuje on wszystkich? Jakie zmiany dla podatników oznacza w praktyce? W naszym artykule wyjaśniamy, jak działa Polski Ład podatkowy, a także kto może liczyć na wyższą pensję od lipca, a kogo Polski Ład 2.0 nie dotyka w zupełności.

06.07.2022
Nowy Polski Ład dla pracowników – czy program Niskie Podatki zmieni wynagrodzenia?

1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa Polski Ład 2.0, czyli Niskie Podatki. Jedną z najważniejszych wprowadzonych przez ten program zmian jest to, że część podatników zapłaci wyższe zaliczki na podatek dochodowy – a co za tym idzie, będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie na rękę. Dowiedz się, co dokładnie oznacza Nowy Polski Ład dla pracownika na umowie o pracę oraz zleceniobiorcy.