Uprawnienia pracownicze zleceniobiorców - ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracując na podstawie umowy-zlecenia, nie możemy korzystać z corocznego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Mamy jednak prawo np. do zasiłku chorobowego. Pod pewnymi warunkami możemy korzystać także z zasiłku dla bezrobotnych.  

Jak liczyć umowę-zlecenie do emerytury, urlopu itd.?

Umowa-zlecenie stanowi podstawę ubezpieczeń społecznych, dlatego możemy korzystać z niektórych uprawnień. Nie przysługują nam jednak w tak szerokim zakresie, jak w przypadku umowy o pracę. Kwestie, na które warto zwrócić szczególną uwagę, gdy jest się zleceniobiorcą, to:

 • Emerytura

Okres pracy na podstawie umowy-zlecenia wlicza się do stażu emerytalnego, o ile pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Umowy zawierane ze studentami, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie są oskładkowane. W związku z tym nie uwzględnia się ich przy ustalaniu stażu uprawniającego do korzystania ze świadczenia emerytalnego.

Kiedy umowa-zlecenie nosi znamiona umowy o pracę?

 • Urlopy pracownicze

Okres pracy na podstawie umowy-zlecenia nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, z jakiego mogą korzystać osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorca nie ma prawa do płatnej przerwy w pracy. Może korzystać z dni wolnych, za które otrzyma wynagrodzenie, jeśli wynika to z treści umowy. Praca na podstawie umowy-zlecenia nie gwarantuje również prawa do urlopu bezpłatnego itp.  

Umowa-zlecenie dla studenta – ABC

 • Zasiłek macierzyński  

Zleceniobiorcy nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, ale mogą pobierać zasiłek macierzyński. Jednym z warunków jest opłacanie składki chorobowej. Osoba pracująca na podstawie umowy-zlecenia może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego tylko wtedy, gdy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Prawo do świadczenia nie przysługuje w razie wygaśnięcia umowy przed dniem narodzin dziecka (https://zus.pox.pl/zus/zasilek-macierzynski-a-umowa-zlecenie.htm).    

 • Zasiłek chorobowy

Zleceniobiorca, który co najmniej przez 90 dni opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe, może korzystać z zasiłku chorobowego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636). Przerwa pomiędzy poszczególnymi okresami ubezpieczeniowymi nie powinna być dłuższa niż 30 dni. Prawo do zasiłku, od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu, przysługuje m.in. osobom, które uległy wypadkowi w pracy lub w drodze do/z pracy.  

 • Ochrona przed zwolnieniem

Kobiety w ciąży czy pracownicy w okresie przedemerytalnym – to przykładowe grupy osób, którym nie można wypowiedzieć umowy o pracę. Ochrona nie obejmuje jednak zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 • Zasiłek dla bezrobotnych

Rodzaj umowy nie decyduje o tym, czy otrzymamy świadczenie dla osób bezrobotnych. Prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia mają osoby spełniające wymagania wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001). Podstawowe kryteria to:

 • przepracowanie co najmniej 365 dni,
 • uzyskiwanie wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej lub wyższego,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 07.01.2019
  Dodatkowe przywileje dla zleceniobiorców

  Osobom pracującym na podstawie umowy-zlecenia przysługuje minimalna stawka godzinowa oraz możliwość pobierania zasiłku chorobowego. Od 1 stycznia 2019 r. zleceniobiorcy mogą należeć do związków zawodowych i korzystać z nowych przywilejów, jak np. ochrona przed wypowiedzeniem.

 • 06.01.2019
  Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

  Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

 • 01.01.2019
  Status bezrobotnego – na jakich warunkach?

  Rozpoczęcie pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia, skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej. Z chwilą podjęcia aktywności zawodowej traci się również prawo do zasiłku i świadczeń medycznych finansowanych z NFZ.  

07.01.2019
Dodatkowe przywileje dla zleceniobiorców

Osobom pracującym na podstawie umowy-zlecenia przysługuje minimalna stawka godzinowa oraz możliwość pobierania zasiłku chorobowego. Od 1 stycznia 2019 r. zleceniobiorcy mogą należeć do związków zawodowych i korzystać z nowych przywilejów, jak np. ochrona przed wypowiedzeniem.

06.01.2019
Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

01.01.2019
Status bezrobotnego – na jakich warunkach?

Rozpoczęcie pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia, skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej. Z chwilą podjęcia aktywności zawodowej traci się również prawo do zasiłku i świadczeń medycznych finansowanych z NFZ.  

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2018
  Rada nadzorcza – jaką pełni rolę w firmie?

  Nadzór nad działalnością spółki - to najważniejsze zadanie rady nadzorczej. Kontroluje ona m.in. finanse oraz powołuje i odwołuje członków zarządu. Aby zasiadać w radzie, należy spełnić określone kryteria.

 • 16.07.2018
  5 powodów, dla których warto zostać inżynierem produkcji

  5500 zł brutto – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera produkcji w 2017 r. Pensja nie jest jedynym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem kariery w inżynierii. Atrakcyjne możliwości rozwoju stanowią dodatkowy atut.

30.08.2018
Rada nadzorcza – jaką pełni rolę w firmie?

Nadzór nad działalnością spółki - to najważniejsze zadanie rady nadzorczej. Kontroluje ona m.in. finanse oraz powołuje i odwołuje członków zarządu. Aby zasiadać w radzie, należy spełnić określone kryteria.

16.07.2018
5 powodów, dla których warto zostać inżynierem produkcji

5500 zł brutto – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera produkcji w 2017 r. Pensja nie jest jedynym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem kariery w inżynierii. Atrakcyjne możliwości rozwoju stanowią dodatkowy atut.