Uprawnienia pracownicze zleceniobiorców - ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracując na podstawie umowy-zlecenia, nie możemy korzystać z corocznego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Mamy jednak prawo np. do zasiłku chorobowego. Pod pewnymi warunkami możemy korzystać także z zasiłku dla bezrobotnych.  

Jak liczyć umowę-zlecenie do emerytury, urlopu itd.?

Umowa-zlecenie stanowi podstawę ubezpieczeń społecznych, dlatego możemy korzystać z niektórych uprawnień. Nie przysługują nam jednak w tak szerokim zakresie, jak w przypadku umowy o pracę. Kwestie, na które warto zwrócić szczególną uwagę, gdy jest się zleceniobiorcą, to:

 • Emerytura

Okres pracy na podstawie umowy-zlecenia wlicza się do stażu emerytalnego, o ile pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Umowy zawierane ze studentami, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie są oskładkowane. W związku z tym nie uwzględnia się ich przy ustalaniu stażu uprawniającego do korzystania ze świadczenia emerytalnego.

Kiedy umowa-zlecenie nosi znamiona umowy o pracę?

 • Urlopy pracownicze

Okres pracy na podstawie umowy-zlecenia nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, z jakiego mogą korzystać osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorca nie ma prawa do płatnej przerwy w pracy. Może korzystać z dni wolnych, za które otrzyma wynagrodzenie, jeśli wynika to z treści umowy. Praca na podstawie umowy-zlecenia nie gwarantuje również prawa do urlopu bezpłatnego itp.  

Umowa-zlecenie dla studenta – ABC

 • Zasiłek macierzyński  

Zleceniobiorcy nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, ale mogą pobierać zasiłek macierzyński. Jednym z warunków jest opłacanie składki chorobowej. Osoba pracująca na podstawie umowy-zlecenia może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego tylko wtedy, gdy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Prawo do świadczenia nie przysługuje w razie wygaśnięcia umowy przed dniem narodzin dziecka (https://zus.pox.pl/zus/zasilek-macierzynski-a-umowa-zlecenie.htm).    

 • Zasiłek chorobowy

Zleceniobiorca, który co najmniej przez 90 dni opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe, może korzystać z zasiłku chorobowego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636). Przerwa pomiędzy poszczególnymi okresami ubezpieczeniowymi nie powinna być dłuższa niż 30 dni. Prawo do zasiłku, od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu, przysługuje m.in. osobom, które uległy wypadkowi w pracy lub w drodze do/z pracy.  

 • Ochrona przed zwolnieniem

Kobiety w ciąży czy pracownicy w okresie przedemerytalnym – to przykładowe grupy osób, którym nie można wypowiedzieć umowy o pracę. Ochrona nie obejmuje jednak zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 • Zasiłek dla bezrobotnych

Rodzaj umowy nie decyduje o tym, czy otrzymamy świadczenie dla osób bezrobotnych. Prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia mają osoby spełniające wymagania wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001). Podstawowe kryteria to:

 • przepracowanie co najmniej 365 dni,
 • uzyskiwanie wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej lub wyższego,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 25.01.2019
  Od czego zależy wysokość wynagrodzenia netto przy umowie-zleceniu?

  Wynagrodzenie „na rękę” - uzyskiwane przez osobę pracującą na podstawie umowy-zlecenia - może różnić się w zależności od tego, czy podlega się dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Na wysokość płacy wpływają też inne czynniki, na przykład to, czy zlecenie stanowi jedyny, czy kolejny tytuł do ubezpieczeń społecznych.   

 • 07.01.2019
  Dodatkowe przywileje dla zleceniobiorców

  Osobom pracującym na podstawie umowy-zlecenia przysługuje minimalna stawka godzinowa oraz możliwość pobierania zasiłku chorobowego. Od 1 stycznia 2019 r. zleceniobiorcy mogą należeć do związków zawodowych i korzystać z nowych przywilejów, jak np. ochrona przed wypowiedzeniem.

 • 06.01.2019
  Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

  Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

25.01.2019
Od czego zależy wysokość wynagrodzenia netto przy umowie-zleceniu?

Wynagrodzenie „na rękę” - uzyskiwane przez osobę pracującą na podstawie umowy-zlecenia - może różnić się w zależności od tego, czy podlega się dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Na wysokość płacy wpływają też inne czynniki, na przykład to, czy zlecenie stanowi jedyny, czy kolejny tytuł do ubezpieczeń społecznych.   

07.01.2019
Dodatkowe przywileje dla zleceniobiorców

Osobom pracującym na podstawie umowy-zlecenia przysługuje minimalna stawka godzinowa oraz możliwość pobierania zasiłku chorobowego. Od 1 stycznia 2019 r. zleceniobiorcy mogą należeć do związków zawodowych i korzystać z nowych przywilejów, jak np. ochrona przed wypowiedzeniem.

06.01.2019
Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 26.01.2019
  Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

  Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

 • 26.01.2019
  Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

  Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

 • 19.01.2019
  10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

  Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.

26.01.2019
Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

26.01.2019
Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

19.01.2019
10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.