Uprawnienia pracownicze zleceniobiorców - ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracując na podstawie umowy-zlecenia, nie możemy korzystać z corocznego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Mamy jednak prawo np. do zasiłku chorobowego. Pod pewnymi warunkami możemy korzystać także z zasiłku dla bezrobotnych.  

Jak liczyć umowę-zlecenie do emerytury, urlopu itd.?

Umowa-zlecenie stanowi podstawę ubezpieczeń społecznych, dlatego możemy korzystać z niektórych uprawnień. Nie przysługują nam jednak w tak szerokim zakresie, jak w przypadku umowy o pracę. Kwestie, na które warto zwrócić szczególną uwagę, gdy jest się zleceniobiorcą, to:

 • Emerytura

Okres pracy na podstawie umowy-zlecenia wlicza się do stażu emerytalnego, o ile pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Umowy zawierane ze studentami, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie są oskładkowane. W związku z tym nie uwzględnia się ich przy ustalaniu stażu uprawniającego do korzystania ze świadczenia emerytalnego.

Kiedy umowa-zlecenie nosi znamiona umowy o pracę?

 • Urlopy pracownicze

Okres pracy na podstawie umowy-zlecenia nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, z jakiego mogą korzystać osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorca nie ma prawa do płatnej przerwy w pracy. Może korzystać z dni wolnych, za które otrzyma wynagrodzenie, jeśli wynika to z treści umowy. Praca na podstawie umowy-zlecenia nie gwarantuje również prawa do urlopu bezpłatnego itp.  

Umowa-zlecenie dla studenta – ABC

 • Zasiłek macierzyński  

Zleceniobiorcy nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, ale mogą pobierać zasiłek macierzyński. Jednym z warunków jest opłacanie składki chorobowej. Osoba pracująca na podstawie umowy-zlecenia może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego tylko wtedy, gdy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Prawo do świadczenia nie przysługuje w razie wygaśnięcia umowy przed dniem narodzin dziecka (https://zus.pox.pl/zus/zasilek-macierzynski-a-umowa-zlecenie.htm).    

 • Zasiłek chorobowy

Zleceniobiorca, który co najmniej przez 90 dni opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe, może korzystać z zasiłku chorobowego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636). Przerwa pomiędzy poszczególnymi okresami ubezpieczeniowymi nie powinna być dłuższa niż 30 dni. Prawo do zasiłku, od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu, przysługuje m.in. osobom, które uległy wypadkowi w pracy lub w drodze do/z pracy.  

 • Ochrona przed zwolnieniem

Kobiety w ciąży czy pracownicy w okresie przedemerytalnym – to przykładowe grupy osób, którym nie można wypowiedzieć umowy o pracę. Ochrona nie obejmuje jednak zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 • Zasiłek dla bezrobotnych

Rodzaj umowy nie decyduje o tym, czy otrzymamy świadczenie dla osób bezrobotnych. Prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia mają osoby spełniające wymagania wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001). Podstawowe kryteria to:

 • przepracowanie co najmniej 365 dni,
 • uzyskiwanie wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej lub wyższego,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 18.10.2018
  Ojcowie na urlopach – ABC

  Ojciec, który jest aktywny zawodowo, zyskuje dodatkowe prawa umożliwiające spędzanie więcej czasu z dziećmi. Może na przykład korzystać z urlopów: „tacierzyńskiego”, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego. Niemal 1/3 pracowników tego nie robi.

 • 12.04.2019
  Wynagrodzenia - słowniczek pojęć

  Co to znaczy, że Twoja pensja jest ozusowana? Czym różni się system akordowy od prowizyjnego? Jak rozpoznać przejawy dyskryminacji płacowej i jak jej przeciwdziałać? Ważne, żebyś przed podjęciem pracy uzupełnił wiedzę na temat wynagrodzeń.

18.10.2018
Ojcowie na urlopach – ABC

Ojciec, który jest aktywny zawodowo, zyskuje dodatkowe prawa umożliwiające spędzanie więcej czasu z dziećmi. Może na przykład korzystać z urlopów: „tacierzyńskiego”, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego. Niemal 1/3 pracowników tego nie robi.

12.04.2019
Wynagrodzenia - słowniczek pojęć

Co to znaczy, że Twoja pensja jest ozusowana? Czym różni się system akordowy od prowizyjnego? Jak rozpoznać przejawy dyskryminacji płacowej i jak jej przeciwdziałać? Ważne, żebyś przed podjęciem pracy uzupełnił wiedzę na temat wynagrodzeń.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2019
  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

 • 05.08.2019
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

30.08.2019
Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

05.08.2019
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki.