Urlop wypoczynkowy – sprawdź, jakie masz prawa - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Grupa Pracuj

Pracownikowi – zatrudnionemu na podstawie przepisów kodeksu pracy – przysługuje m.in. prawo do urlopu. Wymiar czasu wolnego jest uzależniony od stażu pracy. W okresie urlopu otrzymujemy wynagrodzenie.  

Urlopy pracownicze – podstawa prawna

Przepisy dotyczące urlopów, w tym urlopu wypoczynkowego, znajdują się w dziale VII kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141).

Prawa pracownika na urlopie wypoczynkowym

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę zatrudnionemu, który przebywa na urlopie wypoczynkowym. Rozwiązanie stosunku pracy jest możliwe tylko:

 • za porozumieniem stron,
 • w związku z wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
 • bez wypowiedzenia, z winy zatrudnionego,
 • bez wypowiedzenia, z winy pracodawcy,
 • z upływem czasu, na który została zawarta umowa.

Niezdolność do pracy – spowodowana chorobą – przerywa urlop wypoczynkowy. Po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego rozpoczyna się okres zwolnienia lekarskiego. Niewykorzystaną część urlopu pracodawca musi udzielić nam w późniejszym terminie. Choroba dziecka nie przerywa urlopu wypoczynkowego.

Zatrudniający może odwołać nas z urlopu, jeśli nasza obecność jest konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia urlopu. W takich okolicznościach przysługuje nam zwrot kosztów poniesionych w związku z nieoczekiwanym powrotem do pracy. Wydatki powinny być udokumentowane.

W trakcie okresu wypowiedzenia mamy obowiązek wykorzystać przysługujący nam urlop wypoczynkowy – bieżący lub zaległy. Pracodawca może wysłać nas na urlop, nawet jeśli nie wyrażamy na to zgody (art. 167 kodeksu pracy). Przysługuje nam ekwiwalent, gdy wykorzystanie dni wolnych jest niemożliwe.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Zasady obliczania wysokości wynagrodzenia urlopowego zostały określone w tzw. rozporządzeniu urlopowym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014). Za czas urlopu wypoczynkowego przysługuje nam pensja, jaką otrzymalibyśmy, będąc w pracy. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie może zrezygnować z prawa do urlopu. Ekwiwalent za niewykorzystane dni wolne otrzymujemy tylko wtedy, gdy w chwili ustania stosunku pracy nie mamy możliwości skorzystania z urlopu w naturze.

Wysokość wynagrodzenia urlopowego ustala się, uwzględniając podstawę wynagrodzenia oraz inne świadczenia, które wynikają ze stosunku pracy. Zgodnie z par. 6 rozporządzenia urlopowego składniki, których nie bierzemy pod uwagę, określając podstawę, to m.in.:

 • jednorazowe lub niesystematyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania lub za osiągnięcie,
 • nagrody jubileuszowe,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju niezawinionego przez pracownika,
 • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
 • odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące ze względu na rozwiązanie stosunku pracy,
 • kwoty wyrównania wynagrodzenia do wysokości minimalnej pensji.

Do podstawy wliczają się następujące elementy wynagrodzenia:

 • stałe dodatki do pensji (stażowy, funkcyjny),
 • premie regulaminowe,
 • wynagrodzenie za nadgodziny,
 • dodatki za pracę w nocy,
 • płaca za ponadwymiarowy czas pracy (dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze).

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 15.04.2018
  30,1 tys. pracowników na urlopie ojcowskim

  332,8 tys. - tyle osób skorzystało z urlopów dla rodziców w okresie styczeń-luty 2018 r. Niemal 90 % (299 tys.) z nich to kobiety. Tak wynika ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • 03.11.2017
  Wynagrodzenie a niewykonywanie pracy. Kiedy przysługuje?

  Urlop wypoczynkowy, choroba, przestój, ciąża, skrócenie okresu wypowiedzenia, nieprawidłowości przy rozwiązaniu umowy o pracę – to okoliczności, które uprawniają nas do pobierania wynagrodzenia mimo braku aktywności zawodowej. Wysokość pensji w tym czasie wynika z przepisów kodeksu pracy oraz z innych ustaw.

 • 01.11.2017
  Jak obliczyć staż urlopowy w pierwszym roku pracy?

  Staż urlopowy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, który wynosi 20 lub 26 dni. Przy jego ustalaniu bierze się pod uwagę okresy pracy, służby wojskowej czy nauki. W pierwszym roku pracy, z każdym przepracowanym miesiącem nabywa się prawo do 1/12 z 20 lub 26 dni.

15.04.2018
30,1 tys. pracowników na urlopie ojcowskim

332,8 tys. - tyle osób skorzystało z urlopów dla rodziców w okresie styczeń-luty 2018 r. Niemal 90 % (299 tys.) z nich to kobiety. Tak wynika ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

03.11.2017
Wynagrodzenie a niewykonywanie pracy. Kiedy przysługuje?

Urlop wypoczynkowy, choroba, przestój, ciąża, skrócenie okresu wypowiedzenia, nieprawidłowości przy rozwiązaniu umowy o pracę – to okoliczności, które uprawniają nas do pobierania wynagrodzenia mimo braku aktywności zawodowej. Wysokość pensji w tym czasie wynika z przepisów kodeksu pracy oraz z innych ustaw.

01.11.2017
Jak obliczyć staż urlopowy w pierwszym roku pracy?

Staż urlopowy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, który wynosi 20 lub 26 dni. Przy jego ustalaniu bierze się pod uwagę okresy pracy, służby wojskowej czy nauki. W pierwszym roku pracy, z każdym przepracowanym miesiącem nabywa się prawo do 1/12 z 20 lub 26 dni.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2019
  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

 • 05.08.2019
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

30.08.2019
Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

05.08.2019
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki.