Wynagrodzenia – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracownikowi przysługują określone prawa – jednym z nich jest prawo do wynagrodzenia. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz inne osoby, które opłacają składki ZUS lub zdrowotne, mogą otrzymywać świadczenie chorobowe, emerytalne itd. Podpowiadamy, co jeszcze warto wiedzieć o wynagrodzeniach i gdzie szukać informacji.    

1. Wynagrodzenie za pracę – podstawa prawna

Przepisy dotyczące wynagrodzeń znajdują się m.in. w dziale III kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141), a także w tzw. rozporządzeniu urlopowym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014) oraz w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636).   

2. Z czego składa się wynagrodzenie?

Pensja, którą otrzymujemy, to nie tylko płaca zasadnicza, ale także premie, nagrody czy dodatki funkcyjne i stażowe. Informacje na temat składników i systemów wynagradzania znajdują się w broszurze udostępnionej przez Państwową Inspekcję Pracy: https://www.pip.gov.pl/pwp/pdf/wynagrodzenia.pdf.  

3. Najniższa krajowa – ile wynosi?

Zasady określania wysokości minimalnego wynagrodzenia zostały zawarte w ustawie o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001265). Wysokość płacy zasadniczej jest waloryzowana w każdym roku.

4. Wynagrodzenie chorobowe

Niezdolność do pracy orzeczona przez lekarza oraz opłacanie składki chorobowej uprawniają nas do otrzymywania świadczeń chorobowych: wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przez 33 dni choroby. Wysokość pensji zależy od przyczyny wystąpienia niezdolności do pracy. Osobie, która choruje dłużej niż 33 dni, przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

5. Wynagrodzenie urlopowe

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do płatnego urlopu w wymiarze zależnym od stażu pracy. Nie wykonując obowiązków zawodowych, otrzymujemy pensję, jaka przysługiwałaby nam, gdybyśmy pracowali. Zasady obliczania wysokości wynagrodzenia urlopowego określono w tzw. rozporządzeniu urlopowym.    

6. Jak obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc?

Choroba oraz inne okoliczności sprawiają, że pracujemy tylko przez część okresu rozliczeniowego. Sposób obliczania wynagrodzenia za czas, w którym rzeczywiście wykonywaliśmy swoje obowiązki zawodowe, zależy od przyczyny nieobecności. Pobieranie m.in. zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego przez część miesiąca – to okoliczność, która sprawia, że wynagrodzenie liczymy następująco:

 • pełne miesięczne wynagrodzenie dzielimy przez 30 (faktyczna liczba dni w miesiącu nie ma znaczenia);
 • wynik mnożymy przez liczbę dni choroby, wynikającą ze zwolnienia lekarskiego;
 • wyliczoną kwotę odejmujemy od wynagrodzenia, które przysługuje nam za cały okres rozliczeniowy.

Zasady, zgodnie z którymi obliczamy wysokość pensji za niepełny miesiąc, znajdują się w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy. (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960620289).

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 09.03.2018
  Ile wynosi składka ZUS w 2019 roku

  Wartość procentowa składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w 2019 r. wzrosła znacząco w porównaniu z poprzednimi latami. Wynika to ze wzrostu płacy minimalnej – wynosi ona o 120 zł brutto więcej niż w poprzednim roku.  

 • 06.11.2017
  Minimalna stawka godzinowa w roku 2018

  Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców zależy od wymiaru najniższego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku płaca minimalna wzrośnie z 2 000 zł brutto do 2 100 zł brutto, a stawka godzinowa – z 13 zł brutto do 13,70 zł brutto.

09.03.2018
Ile wynosi składka ZUS w 2019 roku

Wartość procentowa składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w 2019 r. wzrosła znacząco w porównaniu z poprzednimi latami. Wynika to ze wzrostu płacy minimalnej – wynosi ona o 120 zł brutto więcej niż w poprzednim roku.  

06.11.2017
Minimalna stawka godzinowa w roku 2018

Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców zależy od wymiaru najniższego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku płaca minimalna wzrośnie z 2 000 zł brutto do 2 100 zł brutto, a stawka godzinowa – z 13 zł brutto do 13,70 zł brutto.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 10.06.2022
  Zwrot kosztów pracy zdalnej – kto płaci za prąd i rzeczy niezbędne do pracy?

  Wyższe rachunki za prąd, wodę, internet – to koszty pracy zdalnej, z którymi musi liczyć się każdy pracownik na home office. A przecież gdybyś wykonywał swoje obowiązki w biurze, za wszystkie te potrzebne narzędzia płaciłby pracodawca… Czy zatem możesz wymagać od szefa zwrotu kosztów za pracę zdalną? Przeczytaj artykuł, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

 • 07.06.2022
  Podwyżka inflacyjna – co to jest i czy jest obowiązkowa?

  Z pewnością zauważyłeś, że jeszcze niedawno za określoną sumę złotówek można było kupić znacznie więcej produktów niż teraz. To kwestia inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza, które stale postępują – raz w wolniejszym, raz w szybszym tempie. Nic dziwnego, że chcesz zarabiać coraz więcej i dzięki temu nie obniżać swojego dotychczasowego standardu życia. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci podwyżkę inflacyjną i ile może ona wynosić.

 • 26.04.2022
  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

  Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

10.06.2022
Zwrot kosztów pracy zdalnej – kto płaci za prąd i rzeczy niezbędne do pracy?

Wyższe rachunki za prąd, wodę, internet – to koszty pracy zdalnej, z którymi musi liczyć się każdy pracownik na home office. A przecież gdybyś wykonywał swoje obowiązki w biurze, za wszystkie te potrzebne narzędzia płaciłby pracodawca… Czy zatem możesz wymagać od szefa zwrotu kosztów za pracę zdalną? Przeczytaj artykuł, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

07.06.2022
Podwyżka inflacyjna – co to jest i czy jest obowiązkowa?

Z pewnością zauważyłeś, że jeszcze niedawno za określoną sumę złotówek można było kupić znacznie więcej produktów niż teraz. To kwestia inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza, które stale postępują – raz w wolniejszym, raz w szybszym tempie. Nic dziwnego, że chcesz zarabiać coraz więcej i dzięki temu nie obniżać swojego dotychczasowego standardu życia. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci podwyżkę inflacyjną i ile może ona wynosić.

26.04.2022
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.