Czym się różni brutto od netto? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Starasz się o nową pracę, a może o podwyżkę w obecnej? Kwestia wynagrodzenia jest niezwykle istotna dla większości z nas – warto więc wiedzieć, dlaczego przelew na konto jest zawsze niższy niż kwota zapisana w umowie. Sprawdź, ile wynosi i skąd bierze się różnica pomiędzy wartościami brutto i netto. Dysponując taką wiedzą, zdołasz określić, jaka jest wysokość kwoty, którą rzeczywiście otrzymasz za swoją pracę.

Czego dowiesz się z artykułu?

Brutto, netto – co to właściwie znaczy?
Z czego wynika różnica między wynagrodzeniem brutto a netto?
Jak łatwo obliczyć zarobek netto od kwoty brutto?

Brutto, netto – co to właściwie znaczy?

Czym się różni brutto od netto? Wartość brutto, czyli pełna kwota, jaką wypracowuje dany pracownik, zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą. Płaca netto to natomiast kwota, którą otrzymasz od pracodawcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego, kiedy część sumy brutto zostanie odciągnięta na składki oraz fundusze. W dokumencie, który podpiszesz przed rozpoczęciem pracy, wskazana jest kwota brutto – niezależnie od tego, czy zawierasz umowę o pracę, dzieło, czy umowę-zlecenie.

Z czego wynika różnica między wynagrodzeniem brutto a netto?

Płaca brutto a netto różnica pomiędzy dwiema sumami wynika z uwzględnienia kwoty zaliczki na podatek dochodowy oraz – w przypadku umowy o pracę i umowy-zlecenia – składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pracownika zatrudnionego na umowę o pracę dotyczy kilka rodzajów składek. Jakie to składki? Przeczytaj:

 • Składka ZUS, która składa się ze:
 1. Składki emerytalnej – jej wysokość to 19,52% wynagrodzenia. Aby opłacić obowiązkową składkę i po upływie określonego czasu zyskać prawo do emerytury, z pensji pracownika potrącane jest do ZUS 9,76% wypracowanej kwoty, a druga część składki o identycznej wysokości jest płacona przez pracodawcę.
 2. Składki rentowej ­– kwota, jaką pracodawca musi przelać na konto ZUS, to 8% pensji brutto; pracownik natomiast musi oddać dodatkowo 1,5% pensji brutto, aby zyskać prawo do renty.
 3. Składki chorobowej – składka na ubezpieczenie chorobowe, 2,45% wysokości pensji brutto, jest potrącana z naszych środków. Regularne odprowadzanie określonej kwoty do ZUS gwarantuje nam prawo np. do renty z tytułu wypadku przy pracy. Więcej informacji na temat ubezpieczeń społecznych można znaleźć na stronie internetowej ZUS.
 • Składka zdrowotna – dzięki opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne mamy prawo do korzystania z usług medycznych finansowanych ze środków publicznych. Kwota, która jest potrącana z naszego wynagrodzenia, stanowi 9% pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne.

Pracodawca jest zobowiązany także wpłacić 2,45% składki na Fundusz Pracy. Co ważne, tego wydatku nie ponosi pracownik.

Poza uwzględnieniem składek przeliczanie kwoty brutto na netto wymaga także odliczenia od wypracowanej sumy zaliczki na podatek dochodowy. To, jaki procent kwoty zostanie potrącony, uzależnione jest między innymi od źródła dochodów (czy jest to etat, działalność gospodarcza czy bogacenie się na podstawie kapitału itd.) oraz od wysokości wynagrodzenia. Przelicznik brutto/netto często ulega zmianom, dlatego warto go regularnie sprawdzać na stronie Ministerstwa Finansów.

Jak obliczyć zarobek netto od kwoty brutto?

Ustalenie wysokości kwoty, którą otrzymasz za swoją pracę, może być trudne. Od pensji brutto należy bowiem odliczyć wszystkie składki i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szczęście nie musisz robić tego samodzielnie. Jeśli chcesz szybko i łatwo wyliczyć różnicę brutto a netto, możesz to zrobić na przykład dzięki kalkulatorowi wynagrodzeń Pracuj.pl.

Kwestie finansowe są niezwykle istotne przy zawieraniu umowy z pracodawcą. Dobrze więc znać podstawowe rozróżnienie między kwotami brutto a netto – może to zapobiec przykrym niedomówieniom. Wiedza ta pozwoli Ci również z łatwością obliczyć, jakiego wynagrodzenia powinieneś się spodziewać.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 11.09.2020
  Umowa o dzieło – podatek, składki i koszty uzyskania przychodu

  Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Najczęściej jest podpisywana przez osoby, które pracują w tzw. wolnych zawodach i wykonują różne zadania dla jednego lub więcej zamawiających. Dowiedz się, jakie są koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło oraz jak wygląda kwestia umowa o dzieło a PIT.

 • 05.10.2018
  Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

11.09.2020
Umowa o dzieło – podatek, składki i koszty uzyskania przychodu

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Najczęściej jest podpisywana przez osoby, które pracują w tzw. wolnych zawodach i wykonują różne zadania dla jednego lub więcej zamawiających. Dowiedz się, jakie są koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło oraz jak wygląda kwestia umowa o dzieło a PIT.

05.10.2018
Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 14.07.2021
  Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

  Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

 • 13.07.2021
  Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

  Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

 • 08.06.2021
  Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

  Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.

14.07.2021
Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

13.07.2021
Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

08.06.2021
Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.