Czym się różni brutto od netto? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Starasz się o nową pracę, a może o podwyżkę w obecnej? Kwestia wynagrodzenia jest niezwykle istotna dla większości z nas – warto więc wiedzieć, dlaczego przelew na konto jest zawsze niższy niż kwota zapisana w umowie. Sprawdź, ile wynosi i skąd bierze się różnica pomiędzy wartościami brutto i netto. Dysponując taką wiedzą, zdołasz określić, jaka jest wysokość kwoty, którą rzeczywiście otrzymasz za swoją pracę.

Czego dowiesz się z artykułu?

Brutto, netto – co to właściwie znaczy?
Z czego wynika różnica między wynagrodzeniem brutto a netto?
Jak łatwo obliczyć zarobek netto od kwoty brutto?

Brutto, netto – co to właściwie znaczy?

Czym się różni brutto od netto? Wartość brutto, czyli pełna kwota, jaką wypracowuje dany pracownik, zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą. Płaca netto to natomiast kwota, którą otrzymasz od pracodawcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego, kiedy część sumy brutto zostanie odciągnięta na składki oraz fundusze. W dokumencie, który podpiszesz przed rozpoczęciem pracy, wskazana jest kwota brutto – niezależnie od tego, czy zawierasz umowę o pracę, dzieło, czy umowę-zlecenie.

Z czego wynika różnica między wynagrodzeniem brutto a netto?

Płaca brutto a netto różnica pomiędzy dwiema sumami wynika z uwzględnienia kwoty zaliczki na podatek dochodowy oraz – w przypadku umowy o pracę i umowy-zlecenia – składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pracownika zatrudnionego na umowę o pracę dotyczy kilka rodzajów składek. Jakie to składki? Przeczytaj:

 • Składka ZUS, która składa się ze:
 1. Składki emerytalnej – jej wysokość to 19,52% wynagrodzenia. Aby opłacić obowiązkową składkę i po upływie określonego czasu zyskać prawo do emerytury, z pensji pracownika potrącane jest do ZUS 9,76% wypracowanej kwoty, a druga część składki o identycznej wysokości jest płacona przez pracodawcę.
 2. Składki rentowej ­– kwota, jaką pracodawca musi przelać na konto ZUS, to 8% pensji brutto; pracownik natomiast musi oddać dodatkowo 1,5% pensji brutto, aby zyskać prawo do renty.
 3. Składki chorobowej – składka na ubezpieczenie chorobowe, 2,45% wysokości pensji brutto, jest potrącana z naszych środków. Regularne odprowadzanie określonej kwoty do ZUS gwarantuje nam prawo np. do renty z tytułu wypadku przy pracy. Więcej informacji na temat ubezpieczeń społecznych można znaleźć na stronie internetowej ZUS.
 • Składka zdrowotna – dzięki opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne mamy prawo do korzystania z usług medycznych finansowanych ze środków publicznych. Kwota, która jest potrącana z naszego wynagrodzenia, stanowi 9% pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne.

Pracodawca jest zobowiązany także wpłacić 2,45% składki na Fundusz Pracy. Co ważne, tego wydatku nie ponosi pracownik.

Poza uwzględnieniem składek przeliczanie kwoty brutto na netto wymaga także odliczenia od wypracowanej sumy zaliczki na podatek dochodowy. To, jaki procent kwoty zostanie potrącony, uzależnione jest między innymi od źródła dochodów (czy jest to etat, działalność gospodarcza czy bogacenie się na podstawie kapitału itd.) oraz od wysokości wynagrodzenia. Przelicznik brutto/netto często ulega zmianom, dlatego warto go regularnie sprawdzać na stronie Ministerstwa Finansów.

Jak obliczyć zarobek netto od kwoty brutto?

Ustalenie wysokości kwoty, którą otrzymasz za swoją pracę, może być trudne. Od pensji brutto należy bowiem odliczyć wszystkie składki i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szczęście nie musisz robić tego samodzielnie. Jeśli chcesz szybko i łatwo wyliczyć różnicę brutto a netto, możesz to zrobić na przykład dzięki kalkulatorowi wynagrodzeń Pracuj.pl.

Kwestie finansowe są niezwykle istotne przy zawieraniu umowy z pracodawcą. Dobrze więc znać podstawowe rozróżnienie między kwotami brutto a netto – może to zapobiec przykrym niedomówieniom. Wiedza ta pozwoli Ci również z łatwością obliczyć, jakiego wynagrodzenia powinieneś się spodziewać.

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 11.09.2020
  Umowa o dzieło – podatek, składki i koszty uzyskania przychodu

  Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Najczęściej jest podpisywana przez osoby, które pracują w tzw. wolnych zawodach i wykonują różne zadania dla jednego lub więcej zamawiających. Dowiedz się, jakie są koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło oraz jak wygląda kwestia umowa o dzieło a PIT.

 • 05.10.2018
  Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

11.09.2020
Umowa o dzieło – podatek, składki i koszty uzyskania przychodu

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Najczęściej jest podpisywana przez osoby, które pracują w tzw. wolnych zawodach i wykonują różne zadania dla jednego lub więcej zamawiających. Dowiedz się, jakie są koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło oraz jak wygląda kwestia umowa o dzieło a PIT.

05.10.2018
Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 26.04.2022
  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

  Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

 • 05.04.2022
  Jawność zarobków – czy wynagrodzenia w firmie mogą być jawne?

  Rozmowy na temat zarobków mogą być krępujące. Rzadko kiedy chcemy mówić, zwłaszcza współpracownikom, ile tak naprawdę zarabiamy. Może to być powód do wzajemnej niechęci czy niezdrowej konkurencji. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy rozmowy o wynagrodzeniach są w ogóle legalne, a jeśli tak, to w jakich przypadkach można mówić o jawności wynagrodzeń.

 • 14.03.2022
  Umowa-zlecenie a L4 – co warto wiedzieć?

  Zastanawiasz się, czy masz prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego na umowie-zleceniu? Okazuje się, że jeśli podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, zyskujesz prawo do zasiłku chorobowego i do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego ze środków ZUS. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy przysługują z kolei już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Dowiedz się, co to jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i jakie korzyści wynikają z jego opłacania.

26.04.2022
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

05.04.2022
Jawność zarobków – czy wynagrodzenia w firmie mogą być jawne?

Rozmowy na temat zarobków mogą być krępujące. Rzadko kiedy chcemy mówić, zwłaszcza współpracownikom, ile tak naprawdę zarabiamy. Może to być powód do wzajemnej niechęci czy niezdrowej konkurencji. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy rozmowy o wynagrodzeniach są w ogóle legalne, a jeśli tak, to w jakich przypadkach można mówić o jawności wynagrodzeń.

14.03.2022
Umowa-zlecenie a L4 – co warto wiedzieć?

Zastanawiasz się, czy masz prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego na umowie-zleceniu? Okazuje się, że jeśli podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, zyskujesz prawo do zasiłku chorobowego i do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego ze środków ZUS. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy przysługują z kolei już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Dowiedz się, co to jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i jakie korzyści wynikają z jego opłacania.