Wynagrodzenie brutto w Polsce – od czego zależy? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Grupa Pracuj

Pensja pracownika to nie tylko pieniądze, które trafiają do portfela. Wynagrodzenie to także ta część wypłaty, która jest przeznaczana na obsługę świadczeń publicznych, fundusze, inwestycje, utrzymanie administracji i służb mundurowych. Jak duża jest ta część?

Wypłata brutto – ile to netto?

Darmowy dostęp do edukacji, służby zdrowia itd. jest gwarantowany przez polską Konstytucję.  Kwota przeznaczana na te cele z budżetu zmienia się nieustannie. Naturalną konsekwencją takiej sytuacji są wahania stawek podatkowych, wysokości składek emerytalnych i innych wskaźników. Aby być z nimi na bieżąco, warto śledzić strony internetowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Ministerstwa Finansów. Znając ich aktualny stan, można samodzielnie obliczyć, ile zostanie w kieszeni pracownika po potrąceniu obowiązkowych danin z jego wynagrodzenia brutto.

Wygodną alternatywą jest skorzystanie z prostego narzędzia, jakim jest kalkulator płac brutto / netto udostępniony przez portal kariera.pracuj.pl. Źródło wiedzy na temat tego, jak rozdysponowywane są pieniądze pracownika, jest tzw. pasek płacowy. Pracodawca jest zobowiązany wydać go jedynie wtedy, gdy przewidują to przepisy wewnątrzzakładowe.

Wypłata brutto / netto a rodzaj umowy

1) Umowa o pracę (zarówno na czas określony, jak i nieokreślony)

Najwięcej opłat wiąże się z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. Pracownikowi, który korzysta z tej formy zatrudnienia, od wynagrodzenia brutto odejmuje się składki:

 • na ubezpieczenie emerytalne,
 • na ubezpieczenie rentowe,
 • na ubezpieczenie chorobowe,
 • na ubezpieczenie zdrowotne.

Istnieją jeszcze składki pozaubezpieczeniowe (na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) oraz składka na ubezpieczenie wypadkowe), jednak obowiązek ich opłacania spoczywa na pracodawcy. Łączna wysokość składek na FP i FGŚP dzielona jest na obie strony według stawek uchwalonych w ustawie przez większość parlamentarną. Pracownik ma obowiązek zapłacić zaliczkę na podatek od uzyskanego dochodu. Jego wysokość zależy m.in. od źródła przychodów oraz wysokości wynagrodzenia. Kluczowym czynnikiem są jednak aktualnie obowiązujące stawki podatkowe, o których  informuje Ministerstwo Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/stawki-podatkowe.

2) Umowa zlecenie

W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie wynagrodzenia brutto i netto nie różnią się od siebie w dużym stopniu. Powód jest prosty: większość przywilejów i zabezpieczeń przysługujących pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę jest gwarantowana przez Kodeks pracy. Umowę zlecenie reguluje Kodeks cywilny, dlatego składek jest mniej. Ich konkretna liczba zależy od rodzaju umowy zlecenia. Przykładowo, osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenie tylko w jednej firmie, musi opłacić aż cztery składki. Są to składki:

 • na ubezpieczenie emerytalne,
 • na ubezpieczenie rentowe,
 • na ubezpieczenie zdrowotne (w terminie od rozpoczęcia do wygaśnięcia lub rozwiązania umowy),
 • na ubezpieczenie wypadkowe.

Dobrowolne jest natomiast ubezpieczenie chorobowe, które uprawnia m.in. do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego oraz innych świadczeń i zasiłków. Wypłata brutto musi być dodatkowo uszczuplona o podatek dochodowy.
Zupełnie inaczej jest w przypadku uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Są oni zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek do ZUS, a także mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Student ma prawo wystąpić do uczelni z wnioskiem o zgłoszenie go do ubezpieczenia zdrowotnego.

3) Umowa o dzieło

Tutaj sytuacja jest prosta, ponieważ umowa o dzieło nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik zawiązuje tego rodzaju umowę z własnym pracodawcą. Jeśli osoba nie zdecyduje się ubezpieczyć dobrowolnie, to jedynym kosztem, jaki będzie zobowiązana ponieść, będzie podatek dochodowy.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 16.10.2018
  5 powodów, dlaczego warto pracować w domu

  Nie przepadasz za biurowym zgiełkiem? Cisza, własny fotel i ulubiona muzyka sącząca się z głośników to dla Ciebie idealne warunki do pracy? Możesz zdecydować się na pracę w domu. Wybierając takie rozwiązanie, zyskasz większą swobodę np. w zakresie godzenia obowiązków pracownika i rodzica.

 • 06.10.2018
  Pierwsza umowa o pracę – o czym należy pamiętać?

  Rozpoczęcie pierwszej pracy to duże przeżycie. Aby uniknąć błędów, warto zapanować nad emocjami i spojrzeć na relację z pracodawcą przez pryzmat przepisów prawa pracy. Im więcej będziesz wiedzieć, tym pewniej się poczujesz.

 • 05.10.2018
  Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

16.10.2018
5 powodów, dlaczego warto pracować w domu

Nie przepadasz za biurowym zgiełkiem? Cisza, własny fotel i ulubiona muzyka sącząca się z głośników to dla Ciebie idealne warunki do pracy? Możesz zdecydować się na pracę w domu. Wybierając takie rozwiązanie, zyskasz większą swobodę np. w zakresie godzenia obowiązków pracownika i rodzica.

06.10.2018
Pierwsza umowa o pracę – o czym należy pamiętać?

Rozpoczęcie pierwszej pracy to duże przeżycie. Aby uniknąć błędów, warto zapanować nad emocjami i spojrzeć na relację z pracodawcą przez pryzmat przepisów prawa pracy. Im więcej będziesz wiedzieć, tym pewniej się poczujesz.

05.10.2018
Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 14.07.2021
  Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

  Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

 • 13.07.2021
  Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

  Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

 • 08.06.2021
  Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

  Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.

14.07.2021
Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

13.07.2021
Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

08.06.2021
Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.