Wypłata wynagrodzenia – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek przekazywania wynagrodzenia na konto. Dowiedz się, co zrobić, jeśli preferujesz wypłatę wynagrodzenia w gotówce.

Choć założenie konta w banku nie stanowi w obecnych czasach najmniejszego problemu, wielu Polaków wciąż jest przywiązanych do gotówki. Papierowy pieniądz jest widoczny i można go dotknąć – być może dzięki temu niektórzy mają wrażenie, że bardziej odczuwają jego wartość i dlatego wybierają formę wypłaty wynagrodzenia w gotówce.

Wypłata wynagrodzenia na konto – czy to obowiązek?

Jeszcze do niedawna przekazywanie zarobionych pieniędzy na konto nie było obowiązkiem pracodawcy. Zmiany zaszły dopiero z początkiem 2019 roku, kiedy wprowadzono nowelizację dotyczącą sposobu wypłaty wynagrodzenia. Obecnie art. 86 § 3 Kodeksu pracy brzmi: „Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia na konto nie jest konieczny – wystarczy, że z chwilą zatrudnienia pracownik przekaże pracodawcy swój numer rachunku. Wniosek o przekazywanie wynagrodzenia na konto wypełnia się tylko przy zmianie numeru konta bankowego w dokumentach w pracy.

Wypłata wynagrodzenia – w jakiej formie?

Zalety przekazywania wynagrodzenia na konto

Nie bez powodu pracodawcy o wiele chętniej decydują się na wypłatę wynagrodzenia na konto bankowe niż bezpośrednio do rąk pracownika. Takie rozwiązanie jest o wiele wygodniejsze i bezpieczniejsze, ponieważ:

  • zapewnia oszczędność czasu,
  • daje możliwość bezproblemowego przekazania pensji pracownikom, którzy na co dzień wykonują swoje obowiązki w terenie i rzadko przyjeżdżają do siedziby firmy,
  • wyklucza ryzyko związane ze zgubieniem lub kradzieżą pieniędzy,
  • daje możliwość większej kontroli nad finansami – zarówno pracodawcy, jak i pracownikom,
  • ogranicza rozwijanie się tak zwanej szarej strefy – wpływy na konto są ewidencjonowane i stanowią widoczną podstawę do wyliczania składek i innego rodzaju świadczeń, które przysługują pracownikowi.

Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę

Informację o tym, w jakim terminie będzie wypłacane wynagrodzenie, pracodawca powinien przekazać nowo zatrudnionemu pracownikowi w ciągu maksymalnie 7 dni od daty zawarcia umowy o pracę (art. 29 § 3 k.p.). Wysokość zarobków to główny powód podjęcia zatrudnienia i stanowi jeden z najważniejszych czynników motywacyjnych.