Wynagrodzenie na umowie-zleceniu - ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Wynagrodzenie wykonawcy zleceń – w przeliczeniu na stawkę godzinową – nie powinno być niższe niż 13 zł brutto. Od płacy zwykle odlicza się składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca przystępuje dobrowolnie.   

Minimalna stawka godzinowa

Zleceniobiorcy nie mają zagwarantowanej najniższej pensji krajowej, ale przysługuje im minimalna stawka godzinowa. Jej wysokość zależy od wymiaru najniższego wynagrodzenia za pracę, który określa się zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001265.

Składki od umowy-zlecenie

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne jest konieczne, jeśli zlecenie stanowi jedyny tytuł ubezpieczeń. Przy kilku umowach składki są potrącane, dopóki całkowity miesięczny przychód z umów nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zleceniodawca nie musi opłacać składek, jeśli zleceniobiorca jest zatrudniony gdzieś indziej na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin. Uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy-zlecenie. Od umów zawieranych z emerytami i rencistami należy odprowadzać składki. Ich wysokość jest jednakowa dla umowy o pracę i dla zlecenia.   

Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy

Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla osób pozostających w stosunku pracy i dobrowolne dla zleceniobiorców. Jego wysokość to 2,45% wynagrodzenia brutto. Świadczenia, takie jak: wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, przysługują po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu. Ubezpieczonemu należy się także zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek macierzyński. Informacje dotyczące świadczeń znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-w-razie-choroby-i-macierzynstwa/rodzaje-swiadczen-wyplacanych-z-ubezpieczenia-chorobowego/. Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga złożenia pisemnego wniosku.       

Umowa-zlecenie – obliczanie pensji

Wyliczanie wynagrodzenia z umowy zlecenia polega na odjęciu od kwoty brutto składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Najpierw konieczne jest określenie wysokości potrąceń:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%),
 • składka na ubezpieczenie rentowe (1,5%),
 • składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%),
 • zaliczka na podatek dochodowy – zasady jej obliczania są wskazane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r.: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.

Jak obliczyć umowę zlecenie poprawnie i szybko? Jednym ze sposobów jest skorzystanie z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.03.2019
  Składki ZUS w 2019 r.

  Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • 07.03.2018
  Stawka godzinowa na umowie-zleceniu w 2018 roku

  Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia mają prawo do minimalnej stawki godzinowej. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi najniższe wynagrodzenie za pracę. W 2018 r. kwota, jaką powinien otrzymać pracownik etatowy, to 2100 zł brutto miesięcznie, a zleceniobiorca – 13,7 zł brutto za godzinę.

 • 04.10.2018
  Kto najczęściej pracuje na podstawie umowy-zlecenia?

  Osoba pracująca na podstawie umowy-zlecenia nie otrzymuje wynagrodzenia za konkretne rezultaty swoich działań. Jako zleceniobiorca zobowiązujesz się do wykonania określonych czynności prawnych. Umowy cywilnoprawne często podpisują opiekunki, ochroniarze i kelnerzy.

04.03.2019
Składki ZUS w 2019 r.

Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

07.03.2018
Stawka godzinowa na umowie-zleceniu w 2018 roku

Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia mają prawo do minimalnej stawki godzinowej. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi najniższe wynagrodzenie za pracę. W 2018 r. kwota, jaką powinien otrzymać pracownik etatowy, to 2100 zł brutto miesięcznie, a zleceniobiorca – 13,7 zł brutto za godzinę.

04.10.2018
Kto najczęściej pracuje na podstawie umowy-zlecenia?

Osoba pracująca na podstawie umowy-zlecenia nie otrzymuje wynagrodzenia za konkretne rezultaty swoich działań. Jako zleceniobiorca zobowiązujesz się do wykonania określonych czynności prawnych. Umowy cywilnoprawne często podpisują opiekunki, ochroniarze i kelnerzy.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2019
  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

 • 05.08.2019
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

30.08.2019
Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

05.08.2019
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki.