Wynagrodzenie na umowie-zleceniu - ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Wynagrodzenie wykonawcy zleceń – w przeliczeniu na stawkę godzinową – nie powinno być niższe niż 13 zł brutto. Od płacy zwykle odlicza się składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca przystępuje dobrowolnie.   

Minimalna stawka godzinowa

Zleceniobiorcy nie mają zagwarantowanej najniższej pensji krajowej, ale przysługuje im minimalna stawka godzinowa. Jej wysokość zależy od wymiaru najniższego wynagrodzenia za pracę, który określa się zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001265.

Składki od umowy-zlecenie

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne jest konieczne, jeśli zlecenie stanowi jedyny tytuł ubezpieczeń. Przy kilku umowach składki są potrącane, dopóki całkowity miesięczny przychód z umów nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zleceniodawca nie musi opłacać składek, jeśli zleceniobiorca jest zatrudniony gdzieś indziej na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin. Uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy-zlecenie. Od umów zawieranych z emerytami i rencistami należy odprowadzać składki. Ich wysokość jest jednakowa dla umowy o pracę i dla zlecenia.   

Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy

Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla osób pozostających w stosunku pracy i dobrowolne dla zleceniobiorców. Jego wysokość to 2,45% wynagrodzenia brutto. Świadczenia, takie jak: wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, przysługują po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu. Ubezpieczonemu należy się także zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek macierzyński. Informacje dotyczące świadczeń znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-w-razie-choroby-i-macierzynstwa/rodzaje-swiadczen-wyplacanych-z-ubezpieczenia-chorobowego/. Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga złożenia pisemnego wniosku.       

Umowa-zlecenie – obliczanie pensji

Wyliczanie wynagrodzenia z umowy zlecenia polega na odjęciu od kwoty brutto składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Najpierw konieczne jest określenie wysokości potrąceń:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%),
 • składka na ubezpieczenie rentowe (1,5%),
 • składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%),
 • zaliczka na podatek dochodowy – zasady jej obliczania są wskazane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r.: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.

Jak obliczyć umowę zlecenie poprawnie i szybko? Jednym ze sposobów jest skorzystanie z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 26.06.2019
  W tych zawodach zarobisz ponad... 12 tys. zł

  Na wysokie zarobki, sięgające ponad 12 tys. zł, mogą liczyć w Polsce specjaliści z różnych obszarów – m.in. IT, HR, finanse i logistyka. Dobrze opłacani są w szczególności dyrektorzy i menadżerowie związani z wybraną branżą. Osoby na tych stanowiskach powinny odznaczać się umiejętnością analitycznego myślenia, zaangażowaniem i chęcią poszerzania swojej wiedzy.

 • 25.06.2019
  Branża architektoniczna – sprawdź zarobki

  Zatrudnienie w branży architektonicznej z reguły gwarantuje satysfakcjonujące wynagrodzenie. Zdolni, doświadczeni architekci i projektanci wnętrz, architekci krajobrazu oraz architekci budowlani mogą liczyć na co najmniej 5 tys. zł brutto miesięcznie. W tych zawodach liczą się głównie predyspozycje i umiejętności. 

 • 25.06.2019
  Jak wycenić swoją pracę?

  To pytanie zadają sobie zarówno osoby poszukujące zleceń, jak i przedsiębiorcy oraz freelancerzy, którzy chcą zachęcić do współpracy nowych kontrahentów. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujesz, pamiętaj, by podczas negocjacji wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z wykonaną przez Ciebie pracą. Dzięki temu zyskasz pewność, że za swój wysiłek otrzymasz satysfakcjonującą wypłatę.

26.06.2019
W tych zawodach zarobisz ponad... 12 tys. zł

Na wysokie zarobki, sięgające ponad 12 tys. zł, mogą liczyć w Polsce specjaliści z różnych obszarów – m.in. IT, HR, finanse i logistyka. Dobrze opłacani są w szczególności dyrektorzy i menadżerowie związani z wybraną branżą. Osoby na tych stanowiskach powinny odznaczać się umiejętnością analitycznego myślenia, zaangażowaniem i chęcią poszerzania swojej wiedzy.

25.06.2019
Branża architektoniczna – sprawdź zarobki

Zatrudnienie w branży architektonicznej z reguły gwarantuje satysfakcjonujące wynagrodzenie. Zdolni, doświadczeni architekci i projektanci wnętrz, architekci krajobrazu oraz architekci budowlani mogą liczyć na co najmniej 5 tys. zł brutto miesięcznie. W tych zawodach liczą się głównie predyspozycje i umiejętności. 

25.06.2019
Jak wycenić swoją pracę?

To pytanie zadają sobie zarówno osoby poszukujące zleceń, jak i przedsiębiorcy oraz freelancerzy, którzy chcą zachęcić do współpracy nowych kontrahentów. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujesz, pamiętaj, by podczas negocjacji wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z wykonaną przez Ciebie pracą. Dzięki temu zyskasz pewność, że za swój wysiłek otrzymasz satysfakcjonującą wypłatę.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.03.2019
  Do czego zobowiązuje Cię umowa-zlecenie?

  Jako zleceniobiorca masz obowiązek wykonywać określone zadania na rzecz zleceniodawcy, zachowując należytą staranność. Może chodzić np. o ochronę imprezy, obsługę kelnerską gości weselnych, sprawowanie opieki nad dzieckiem, zmywanie naczyń lub realizowanie prac ogrodniczych.

 • 26.01.2019
  Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

  Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

30.03.2019
Do czego zobowiązuje Cię umowa-zlecenie?

Jako zleceniobiorca masz obowiązek wykonywać określone zadania na rzecz zleceniodawcy, zachowując należytą staranność. Może chodzić np. o ochronę imprezy, obsługę kelnerską gości weselnych, sprawowanie opieki nad dzieckiem, zmywanie naczyń lub realizowanie prac ogrodniczych.

26.01.2019
Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.