Wynagrodzenie za pracę w nocy – jak obliczyć? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Rekompensatę za pracę w porze nocnej stanowi wynagrodzenie i 20-procentowy dodatek. Jego wysokość zależy od wymiaru płacy minimalnej ustalonej na dany rok. Można otrzymać również dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w wysokości 50% albo 100% stawki godzinowej lub czas wolny – w wymiarze 1 lub 1,5 godziny za każdą nadgodzinę.

Kto nie może pracować w nocy?

Pracy w porze nocnej – obejmującej 8 godzin w przedziale: 21:00-7:00 – nie mogą wykonywać:

 • kobiety w ciąży (bezwzględnie – nie istnieją wyjątki od tej reguły);
 • osoby opiekujące się dzieckiem, które nie ukończyło 4 lat (w odniesieniu to tej grupy praca w nocy jest możliwa, o ile pracownik wyrazi na nią zgodę);
 • pracownicy młodociani (bezwzględnie – nie istnieją wyjątki od tej reguły);
 • pracownicy niepełnosprawni (w odniesieniu to tej grupy praca w nocy jest możliwa po uzyskaniu stosownego zaświadczenia lekarskiego).

Zgodnie z kodeksem pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) nakazywanie przedstawicielom powyższych grup pracy w porze nocnej jest łamaniem przepisów prawa pracy i podlega karze grzywny.  

Co przysługuje za pracę w porze nocnej?

Za pracę w nocy należy się dodatek, którego wysokość jest wyrażona w procentach i zależy od wymiaru najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Aby ustalić wysokość dodatku, należy podzielić kwotę płacy minimalnej przez liczbę godzin do przepracowania. Kolejny krok to obliczenie 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W związku z pracą w nocy można otrzymać także dodatkową rekompensatę za pracę w godzinach nadliczbowych, jeśli przekroczy się normę dobową lub tygodniową. W takiej sytuacji przysługuje dodatek w wysokości 50% lub 100% stawki godzinowej albo czas wolny w wymiarze proporcjonalnym do liczby nadgodzin lub o połowę wyższym.     

Umowa o pracę – jak obliczyć wynagrodzenie netto?

Wymiar wynagrodzenia ustala się w kwocie brutto. Od pensji osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę zawsze odlicza się składki na ubezpieczenia ZUS, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. Aby obliczyć wysokość płacy za miesiąc, w którym pracowało się również w porze nocnej, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.   

Pracownik pracujący w nocy – definicja

Za pracownika pracującego w porze nocnej uznaje się osobę, w przypadku której:

 • rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej;
 • 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Osoba zatrudniona w takim systemie może pracować maksymalnie przez 8 godzin na dobę, jeśli wykonuje zadania szczególnie niebezpieczne albo wymagające dużego wysiłku fizycznego bądź intelektualnego. Listę takich zadań układa pracodawca, po konsultacjach ze związkami zawodowymi działającymi w zakładzie pracy. W przypadku braku organizacji związkowych zatrudniający musi skonsultować się z przedstawicielami pracowników. Ze względu na obowiązek zapewnienia w firmie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, konieczne jest także zasięgnięcie opinii lekarza medycyny pracy.  

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 28.01.2019
  Spedytor krajowy i międzynarodowy – podobieństwa i różnice

  W 2017 r. spedytor pracujący w transporcie międzynarodowym ze specjalizacją FTL zarabiał przeciętnie 6000 zł brutto na miesiąc. Wynagrodzenie spedytora krajowego wynosiło przeciętnie 4900 zł brutto. Różnice pojawiają się nie tylko w kwestii zarobków, ale również wymagań. Od osoby pracującej w transporcie międzynarodowym częściej oczekuje się znajomości języków obcych.

 • 27.01.2019
  Informatyk a programista – czy to ten sam zawód?

  Programista programuje, a informatyk… Laikowi trudno precyzyjnie określić obowiązki specjalistów z branży IT. Osoba, która posiada dyplom ukończenia informatyki, może zajmować się wąską dziedziną, jaką jest programowanie. Zanim jednak zacznie robić to zawodowo, powinna zdobywać i rozwijać dodatkowe umiejętności.

 • 27.01.2019
  Top 10 stanowisk, na których zarobisz powyżej 9000 zł

  IT, marketing, prawo, nieruchomości – to obszary, w których można liczyć na atrakcyjne zarobki. Wysokość pensji zależy nie tylko od branży. Do decydujących czynników należy m.in. znajomość języków obcych, doświadczenie zawodowe i osiągane wyniki

28.01.2019
Spedytor krajowy i międzynarodowy – podobieństwa i różnice

W 2017 r. spedytor pracujący w transporcie międzynarodowym ze specjalizacją FTL zarabiał przeciętnie 6000 zł brutto na miesiąc. Wynagrodzenie spedytora krajowego wynosiło przeciętnie 4900 zł brutto. Różnice pojawiają się nie tylko w kwestii zarobków, ale również wymagań. Od osoby pracującej w transporcie międzynarodowym częściej oczekuje się znajomości języków obcych.

27.01.2019
Informatyk a programista – czy to ten sam zawód?

Programista programuje, a informatyk… Laikowi trudno precyzyjnie określić obowiązki specjalistów z branży IT. Osoba, która posiada dyplom ukończenia informatyki, może zajmować się wąską dziedziną, jaką jest programowanie. Zanim jednak zacznie robić to zawodowo, powinna zdobywać i rozwijać dodatkowe umiejętności.

27.01.2019
Top 10 stanowisk, na których zarobisz powyżej 9000 zł

IT, marketing, prawo, nieruchomości – to obszary, w których można liczyć na atrakcyjne zarobki. Wysokość pensji zależy nie tylko od branży. Do decydujących czynników należy m.in. znajomość języków obcych, doświadczenie zawodowe i osiągane wyniki

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 26.01.2019
  Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

  Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

 • 26.01.2019
  Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

  Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

 • 19.01.2019
  10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

  Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.

26.01.2019
Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

26.01.2019
Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

19.01.2019
10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.