Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – co powinieneś wiedzieć?

Jednym z podstawowych praw pracowniczych jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlopu corocznego, nieprzerwanego i – co najważniejsze – płatnego. Jakie wynagrodzenie za urlop otrzymasz, gdy z niego skorzystasz? A jakie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dostaniesz w formie ekwiwalentu, jeśli zakończysz pracę w  firmie? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

Z artykułu dowiesz się:

 • jak płatny jest urlop wypoczynkowy,
 • czym różnią się wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
 • ile wynosi wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, którego nie wykorzystasz (ekwiwalent),
 • jak rodzaj umowy wpływa na liczbę dni urlopu i zapłatę za urlop,
 • od czego zależy wyliczenie wynagrodzenia urlopowego,
 • jak napisać i gdzie złożyć wniosek o urlop.

Zastanawiasz się, ile procent płatny jest urlop i ile dostaniesz za urlop wypoczynkowy, którego nie wykorzystasz? Przeczytaj i świadomie korzystaj ze swojego prawa do dni wolnych od pracy.

Urlop wypoczynkowy – ile płatny?

Wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy powinna wynosić tyle, ile wynosiłoby ustalone wynagrodzenie pracownika, gdyby wykonywał obowiązki zawodowe (100% wypłaty). Sposób wyliczania tej kwoty został ustalony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania pensji za urlop oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Jego pełna treść jest dostępna na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Urlop wypoczynkowy – wynagrodzenie a ekwiwalent

Zapłata za urlop wypoczynkowy często bywa mylona ze świadczeniem zwanym ekwiwalentem za urlop. Ekwiwalent to forma finansowej rekompensaty za niewykorzystanie przez pracownika urlopu w naturze. Przyznaje się go tylko w szczególnych przypadkach. Nie masz możliwości zrezygnować z urlopu po to, by otrzymać dodatek pieniężny. Pracodawca ma obowiązek wypłacić Ci ekwiwalent za niewykorzystany urlop tylko w sytuacji zakończenia stosunku pracy, tj. rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia pierwszej umowy, a przed podpisaniem kolejnej. To znaczy, że jeśli umowa kończy się 31 maja, a druga rozpoczyna się 1 czerwca, to za urlop niewykorzystany w trakcie trwania pierwszej umowy można wypłacić ekwiwalent. W praktyce jest to jednak rzadko spotykane.

Wyliczanie ekwiwalentu za urlop – kalkulator

Zasady wyliczania ekwiwalentu za urlop są dość proste. Potrzebna Ci będzie wartość współczynnika ekwiwalentu (liczba dni pracujących w roku / 12 miesięcy), która w 2020 roku wynosi 21,08. Następnie, biorąc pod uwagę zasadnicze wynagrodzenie, wykonaj następujące kroki.

 1. Oblicz wynagrodzenie za 1 dzień: kwotę miesięcznego wynagrodzenia podziel przez współczynnik ekwiwalentu.
 2. Wylicz stawkę godzinową: wyżej otrzymaną kwotę podziel na 8 godzin.
 3. Otrzymaną kwotę stawki godzinowej pomnóż przez liczbę godzin urlopu, za jaki zostanie wypłacony ekwiwalent.

W tym przypadku podaliśmy uproszczony schemat dla wynagrodzenia zasadniczego. Należy jednak pamiętać, że przy całościowym wyliczeniu ekwiwalentu bierze się pod uwagę przeciętne wynagrodzenie – czyli także składniki zmienne za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (np. premie i prowizje: kwartalne, półroczne, roczne) lub za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (np. wynagrodzenie za nadgodziny).

Wypłata za urlop wypoczynkowy – wiele zależy od rodzaju umowy

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony) oraz innych umów, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy. Są to:

 • umowa na okres próbny,
 • umowa na zastępstwo,
 • umowa na czas wykonywania określonej pracy.

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenie lub o dzieło), kwestia liczby wolnych dni i obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy zależy od wewnętrznych ustaleń między stronami umów.

Jak wyliczać urlop? Szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Być może zastanawiasz się: ile przysługuje mi urlopu? Kalkulator nie będzie konieczny. Zgodnie z art. 154. par. 1. Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego to 20 dni dla pracowników, którzy są zatrudnieni krócej niż 10 lat (przy pierwszej pracy nalicza się proporcjonalnie 1,67 dnia za każdy pełny przepracowany miesiąc) oraz 26 dni dla tych, którzy pracują 10  lat i dłużej.

Co wlicza się do urlopu, czyli na jakiej postawie ustalany jest jego wymiar?

 • Różne okresy zatrudnienia.
 • Lata poświęcone na ukończenie szkoły średniej, zawodowej czy studiów.

Urlop obejmuje dni, które są dla pracownika dniami pracy, a rozlicza się go w godzinach. To znaczy, że jeśli standardowo pracujesz 12 godzin dziennie, to Twój 1 dzień wolny będzie oznaczał 12 godzin mniej w puli urlopowej.

| Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Aby otrzymać dni wolne z pensją za urlop, musisz najpierw przygotować wniosek. Dokument złóż bezpośrednio u pracodawcy lub przełożonego, chyba że wewnętrzne przepisy zakładowe wskazują inną osobę. Następnie osoba uprawniona do rozpatrywania takich wniosków podejmie decyzję o jego akceptacji lub odrzuceniu.

W piśmie powinny znaleźć się podstawowe informacje o Tobie: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, a także data i miejsce wypisania wniosku. Prośbę sformułuj precyzyjnie. Jej motywowanie jest zbędne, ponieważ jesteś zobowiązany do korzystania z urlopu wypoczynkowego na podstawie przepisów prawa pracy.

Przykład:

„Proszę o udzielenie 7 dni urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje mi w roku 2020, w terminie 16.07.2017 – 26.07.2020”.

 

Wiesz już, jak wygląda kwestia urlop wypoczynkowy a wynagrodzenie w zależności od rodzaju umowy i stażu pracy zawodowej. Przygotuj wniosek i zastanów się, jak dobrze wykorzystać czas wolny od pracy!