Wypadek przy pracy – prawa pracownika - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.

Wypadek przy pracy – definicja

Według art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z realizowaniem przez pracownika rutynowych zadań lub poleceń przełożonych;
 • w trakcie lub w związku z realizowaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w trakcie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze pomiędzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ryzykowne zawody, czyli jakie?

Wypadek – jak pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo pracownika?

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, obowiązkiem pracodawcy jest podjęcie niezbędnych czynności eliminujących albo ograniczających zagrożenie. Właściciel firmy musi również zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym osobom, a także ustalić w przewidzianym trybie okoliczności oraz przyczyny wypadku i zastosować właściwe środki, które zapobiegną podobnym zdarzeniom. Obowiązkiem pracodawcy jest również niezwłoczne zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o zbiorowym, ciężkim lub śmiertelnym (a także każdym innym) wypadku, który wywołał wspomniane skutki i ma związek z pracą. Powyższe regulacje opisane zostały w art. 234 §1-2 kodeksu pracy.

Wypadek przy pracy – jakie świadczenia przysługują pracownikowi?

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują m.in. takie świadczenia:

 • zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego niezdolnego do pracy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 • świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie/rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
 • zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego pracownika, którego pensja uległa obniżeniu na skutek stałego/długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego/długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Powyższe ustalenia zostały opisane w art. 6 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wypadek przy pracy a wynagrodzenie

Jak wynika z art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy można otrzymywać przez maksymalnie 182 dni. Jego wysokość wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku (art. 9 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 23.12.2019
  Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

  Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.

 • 07.10.2019
  Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

  Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

 • 11.09.2019
  Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój pracodawca?

  Pracodawca ma duże uprawnienia związane z kontrolą pracowników, ale tylko i wyłącznie w godzinach pracy i w ściśle określonych ramach. Rozliczanie podwładnego z czasu pracy jest często spotykane i w wielu przypadkach uzasadnione, ponieważ stanowi podstawę wyliczenia należnego wynagrodzenia. Sposoby monitorowania obecności pracownika to m.in. lista obecności oraz karty zegarowe i magnetyczne. 

23.12.2019
Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.

07.10.2019
Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

11.09.2019
Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój pracodawca?

Pracodawca ma duże uprawnienia związane z kontrolą pracowników, ale tylko i wyłącznie w godzinach pracy i w ściśle określonych ramach. Rozliczanie podwładnego z czasu pracy jest często spotykane i w wielu przypadkach uzasadnione, ponieważ stanowi podstawę wyliczenia należnego wynagrodzenia. Sposoby monitorowania obecności pracownika to m.in. lista obecności oraz karty zegarowe i magnetyczne.