Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracodawca musi wypłacać należne wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Możemy otrzymywać także inne świadczenia ze stosunku pracy – terminy ich wypłat są bardziej zróżnicowane i zależą od wielu przepisów.

Wynagrodzenia – prawo pracy

Termin wypłaty wynagrodzenia reguluje art. 85 kodeksu pracy. Ustawę można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141. Z przepisów wynika, że pensja powinna trafiać do pracownika przynajmniej raz w miesiącu, po zakończeniu konkretnego okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy wypłaca się z dołu, do 10. dnia kolejnego miesiąca lub w dniu poprzedzającym, jeśli termin przypada w weekend lub w święto. Suma, którą otrzymuje pracownik, to nie tylko najniższe wynagrodzenie na rękę, ale także niektóre dodatki, m.in. funkcyjny i stażowy. Dodatkową należność za pracę w godzinach nadliczbowych lub w niedzielę i święta pracodawca może wypłacić na koniec okresu rozliczeniowego.   

Odprawa i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Niektóre świadczenia otrzymujemy w dniu ustania stosunku pracy – chodzi np. o odprawę i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Warunki wypłacania i wysokość odprawy zostały określone w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030900844). Świadczenie przysługuje osobom, które tracą posady w wyniku redukcji zatrudnienia, prowadzonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Zatrudniający musi przekazać pieniądze w dniu ustania stosunku pracy lub (najpóźniej) w trakcie wypłaty ostatniego wynagrodzenia.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop jest wypłacany zgodnie z zasadami zapisanymi w tzw. rozporządzeniu urlopowym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014). Świadczenie zaczyna przysługiwać wraz z ustaniem stosunku pracy, jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w naturze ze względu na rozwiązanie umowy (art. 171 kodeksu pracy). Pracodawca musi wypłacić należną kwotę w dniu wygaśnięcia stosunku pracy. Istnieją dwa wyjątki od tej reguły. Nie trzeba wypłacać ekwiwalentu, jeśli natychmiast po wygaśnięciu jednej umowy, strony zawierają drugą. W takiej sytuacji urlop może być wykorzystany w naturze. Drugi wyjątek to objęcie pracownika ubezpieczeniem urlopowym, którego wysokość odpowiada kwocie ekwiwalentu lub ją przewyższa.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Pracownikom jednostek sfery budżetowej przysługuje prawo do trzynastej pensji. Zasady wypłacania świadczenia są wskazane w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971601080). „Trzynastkę” wypłaca się w ciągu pierwszego kwartału - następującego po roku, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Trzynasta pensja przysługuje w dniu ustania stosunku pracy, jeśli przyczyną jego rozwiązania była likwidacja przedsiębiorstwa. Termin wypłaty świadczenia dla pracowników spoza budżetówki zależy od regulacji wewnątrzzakładowych lub od umowy o pracę.    

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.10.2022
  Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje?

  Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.

 • 24.10.2017
  Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

  Odprawę możemy otrzymać wtedy, gdy pracodawca wręczy nam wypowiedzenie np. ze względu na redukcję etatów. Dodatkowe świadczenie należy się pracownikowi, który traci pracę z powodów niezależnych od niego. Pieniądze nie przysługują, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

 • 06.10.2017
  Odprawa pieniężna dla pracownika – ABC

  Odprawy pracownicze przysługują pracownikom, którzy tracą pracę z przyczyn niezależnych od nich. Dodatkowe świadczenie przyznaje się np. wtedy, gdy w firmie przeprowadza się redukcję etatów lub gdy pracownik przechodzi na emeryturę.  

24.10.2022
Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje?

Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.

24.10.2017
Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

Odprawę możemy otrzymać wtedy, gdy pracodawca wręczy nam wypowiedzenie np. ze względu na redukcję etatów. Dodatkowe świadczenie należy się pracownikowi, który traci pracę z powodów niezależnych od niego. Pieniądze nie przysługują, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

06.10.2017
Odprawa pieniężna dla pracownika – ABC

Odprawy pracownicze przysługują pracownikom, którzy tracą pracę z przyczyn niezależnych od nich. Dodatkowe świadczenie przyznaje się np. wtedy, gdy w firmie przeprowadza się redukcję etatów lub gdy pracownik przechodzi na emeryturę.  

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 23.09.2022
  Dwie wypłaty w jednym miesiącu a kwestie podatkowe

  Zwykle osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują wynagrodzenie w określonym dniu każdego miesiąca. Czasami jednak pracodawca wypłaca poszczególne składniki pensji (np. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny oraz premię) w różnych terminach. Niekiedy bywa również tak, że małe opóźnienie w wykonaniu przelewu spowoduje, że na koncie pracownika znajdą się dwie wypłaty w jednym miesiącu (np. opóźniona za poprzedni i właściwa za bieżący). W takiej sytuacji musisz liczyć się z tym, że będzie to mniejsza kwota. Sprawdź dlaczego.

 • 05.08.2022
  Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

  Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.

 • 12.07.2022
  Polski Ład a podatek dochodowy – co zmiana w PIT oznacza w praktyce?

  Podatki w Polskim Ładzie ulegają kolejnej zmianie. Już od 1 lipca wszedł nowy, niższy podatek dochodowy. Czy jednak obejmuje on wszystkich? Jakie zmiany dla podatników oznacza w praktyce? W naszym artykule wyjaśniamy, jak działa Polski Ład podatkowy, a także kto może liczyć na wyższą pensję od lipca, a kogo Polski Ład 2.0 nie dotyka w zupełności.

23.09.2022
Dwie wypłaty w jednym miesiącu a kwestie podatkowe

Zwykle osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują wynagrodzenie w określonym dniu każdego miesiąca. Czasami jednak pracodawca wypłaca poszczególne składniki pensji (np. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny oraz premię) w różnych terminach. Niekiedy bywa również tak, że małe opóźnienie w wykonaniu przelewu spowoduje, że na koncie pracownika znajdą się dwie wypłaty w jednym miesiącu (np. opóźniona za poprzedni i właściwa za bieżący). W takiej sytuacji musisz liczyć się z tym, że będzie to mniejsza kwota. Sprawdź dlaczego.

05.08.2022
Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.

12.07.2022
Polski Ład a podatek dochodowy – co zmiana w PIT oznacza w praktyce?

Podatki w Polskim Ładzie ulegają kolejnej zmianie. Już od 1 lipca wszedł nowy, niższy podatek dochodowy. Czy jednak obejmuje on wszystkich? Jakie zmiany dla podatników oznacza w praktyce? W naszym artykule wyjaśniamy, jak działa Polski Ład podatkowy, a także kto może liczyć na wyższą pensję od lipca, a kogo Polski Ład 2.0 nie dotyka w zupełności.