Wysokość wynagrodzenia – czy i komu można wyjawić?

Wymiar wynagrodzenia za pracę to tajemnica. Pracodawca nie może swobodnie ujawniać, ile zarabiają jego podwładni. W niektórych okolicznościach również pracownik nie ma prawa informować o wysokości dochodów uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę.

Zasady obowiązujące pracodawcę

Z wyroków wydawanych przez Sąd Najwyższy jasno wynika, że podawanie do wiadomości osób trzecich, ile zarabia konkretny pracownik, jest naruszeniem jego dóbr osobistych, zdefiniowanych w art. 23 i 24 kodeksu cywilnego (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093). Stanowisko SN wynika m.in. z uchwały z 16 lipca 1993 r. (http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%2021-13.pdf). Pracodawca nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim naszej umowy o pracę ani innych dokumentów, w których widnieją informacje dotyczące m.in. wysokości pensji, jaką otrzymujemy.     

Uprawnienia pracownika

Pracownicy mają prawo udzielać innym osobom informacji na temat wysokości swoich zarobków, pamiętając o tym, że obowiązują pewne ograniczenia. Należy do nich klauzula o poufności wynagrodzenia. Nie powinno się informować osób trzecich o wysokości pensji również wtedy, gdy ujawnienie takich danych mogłoby stanowić naruszenie interesu pracodawcy i narazić go na szkody. Możemy zapytać szefa o wysokość płac uzyskiwanych przez naszych współpracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach. Nie powinniśmy jednak domagać się informacji dotyczących konkretnych osób, ponieważ pracodawca jest zobowiązany do ochrony danych osobowych swoich podwładnych.  

Konsekwencje wyjawienia tajemnicy

Pracownik,  który spotkał się z przypadkiem naruszenia dóbr osobistych - polegającym na ujawnieniu wysokości wynagrodzenia - może domagać się zadośćuczynienia. Przekazując takie informacje, pracodawca dopuszcza się przestępstwa polegającego na naruszeniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000922). Za złamanie prawa grozi kara grzywny, a w poważniejszych przypadkach - ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.

Pracownik jest zobowiązany do dbania o dobro firmy, w której pracuje. Konsekwencje, jakie mogą go spotkać w związku ze złamaniem klauzuli o poufności wynagrodzenia, to np. zwolnienie dyscyplinarne ze względu na rażące naruszenie obowiązków pracowniczych.    

Wysokość wynagrodzenia pracownika nie zawsze jest tajemnicą, ale mimo to warto zachować ostrożność, poruszając ten temat. Jej brak może pociągać za sobą poważne skutki, takie jak utrata zaufania pracodawcy lub zwolnienie dyscyplinarne.