Wysokość wynagrodzenia – czy i komu można wyjawić? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Wymiar wynagrodzenia za pracę to tajemnica. Pracodawca nie może swobodnie ujawniać, ile zarabiają jego podwładni. W niektórych okolicznościach również pracownik nie ma prawa informować o wysokości dochodów uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę.

Zasady obowiązujące pracodawcę

Z wyroków wydawanych przez Sąd Najwyższy jasno wynika, że podawanie do wiadomości osób trzecich, ile zarabia konkretny pracownik, jest naruszeniem jego dóbr osobistych, zdefiniowanych w art. 23 i 24 kodeksu cywilnego (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093). Stanowisko SN wynika m.in. z uchwały z 16 lipca 1993 r. (http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%2021-13.pdf). Pracodawca nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim naszej umowy o pracę ani innych dokumentów, w których widnieją informacje dotyczące m.in. wysokości pensji, jaką otrzymujemy.     

Uprawnienia pracownika

Pracownicy mają prawo udzielać innym osobom informacji na temat wysokości swoich zarobków, pamiętając o tym, że obowiązują pewne ograniczenia. Należy do nich klauzula o poufności wynagrodzenia. Nie powinno się informować osób trzecich o wysokości pensji również wtedy, gdy ujawnienie takich danych mogłoby stanowić naruszenie interesu pracodawcy i narazić go na szkody. Możemy zapytać szefa o wysokość płac uzyskiwanych przez naszych współpracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach. Nie powinniśmy jednak domagać się informacji dotyczących konkretnych osób, ponieważ pracodawca jest zobowiązany do ochrony danych osobowych swoich podwładnych.  

Konsekwencje wyjawienia tajemnicy

Pracownik,  który spotkał się z przypadkiem naruszenia dóbr osobistych - polegającym na ujawnieniu wysokości wynagrodzenia - może domagać się zadośćuczynienia. Przekazując takie informacje, pracodawca dopuszcza się przestępstwa polegającego na naruszeniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000922). Za złamanie prawa grozi kara grzywny, a w poważniejszych przypadkach - ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.

Pracownik jest zobowiązany do dbania o dobro firmy, w której pracuje. Konsekwencje, jakie mogą go spotkać w związku ze złamaniem klauzuli o poufności wynagrodzenia, to np. zwolnienie dyscyplinarne ze względu na rażące naruszenie obowiązków pracowniczych.    

Wysokość wynagrodzenia pracownika nie zawsze jest tajemnicą, ale mimo to warto zachować ostrożność, poruszając ten temat. Jej brak może pociągać za sobą poważne skutki, takie jak utrata zaufania pracodawcy lub zwolnienie dyscyplinarne. 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 30.10.2017
  Trzynasta pensja – kiedy jest wypłacana?

  Prawo do trzynastej pensji mają pracownicy jednostek sfery budżetowej, czyli m.in. nauczyciele, policjanci, urzędnicy. Warunkiem otrzymania dodatkowej pensji jest przepracowanie u danego pracodawcy roku lub co najmniej sześciu miesięcy na podstawie umowy o pracę.

 • 27.10.2017
  Przerwa na papierosa - czy wlicza się do czasu pracy?

  Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma nie tylko obowiązki, ale również prawa, m.in. prawo do przerwy. Wolny czas może wykorzystać dowolnie, np. spożywając posiłek. Przerwa wlicza się do czasu pracy, za który należy się wynagrodzenie. W ustaleniu jego wysokości pomaga lista płac. Wyliczenie wymiaru pensji odbywa się według określonych zasad.

 • 27.10.2017
  Kontrakt menadżerski – na czym polega?

  Kierownik może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub w ramach kontraktu menadżerskiego. Stosunek pracy zawiera się w oparciu o przepisy kodeksu pracy. Kontrakt to umowa nienazwana, podpisywana zgodnie z regułami kodeksu cywilnego.  

30.10.2017
Trzynasta pensja – kiedy jest wypłacana?

Prawo do trzynastej pensji mają pracownicy jednostek sfery budżetowej, czyli m.in. nauczyciele, policjanci, urzędnicy. Warunkiem otrzymania dodatkowej pensji jest przepracowanie u danego pracodawcy roku lub co najmniej sześciu miesięcy na podstawie umowy o pracę.

27.10.2017
Przerwa na papierosa - czy wlicza się do czasu pracy?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma nie tylko obowiązki, ale również prawa, m.in. prawo do przerwy. Wolny czas może wykorzystać dowolnie, np. spożywając posiłek. Przerwa wlicza się do czasu pracy, za który należy się wynagrodzenie. W ustaleniu jego wysokości pomaga lista płac. Wyliczenie wymiaru pensji odbywa się według określonych zasad.

27.10.2017
Kontrakt menadżerski – na czym polega?

Kierownik może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub w ramach kontraktu menadżerskiego. Stosunek pracy zawiera się w oparciu o przepisy kodeksu pracy. Kontrakt to umowa nienazwana, podpisywana zgodnie z regułami kodeksu cywilnego.  

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2019
  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

 • 05.08.2019
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

30.08.2019
Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

05.08.2019
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki.