Z czego składa się wynagrodzenie? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Płaca zasadnicza i dodatki – to składniki pensji, jaką otrzymujemy. Niektóre części są stałe, a inne – zmienne. Wśród obowiązkowych elementów wynagrodzenia – oprócz pensji zasadniczej – znajdują się dodatki za: pracę w nocy lub w niedzielę i święta, nadgodziny czy czas przestoju. Dodatki fakultatywne przyznaje się m.in. za: pełnioną funkcję, szczególne umiejętności oraz pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Prawo do wynagrodzenia

Z przepisów kodeksu pracy (Dział III: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) wynika, że pracownik musi otrzymywać pensję za wykonywanie określonych działań na rzecz pracodawcy. Nie można ani zrezygnować z wynagrodzenia, ani przenieść prawa do niego na inną osobę. Elementy, z jakich składa się pensja, muszą być wyszczególnione w umowie o pracę lub w regulaminie wynagradzania. Zatrudniony ma prawo wglądu w dokumentację, na podstawie której ustalany jest wymiar płacy. Jej wysokość powinna być adekwatna do rodzaju, ilości i jakości pracy oraz kwalifikacji niezbędnych przy jej wykonywaniu.  Termin wypłaty musi być stały.   

Przepisy prawa i informacje dotyczące płacy znajdują się w broszurze Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pwp/pdf/wynagrodzenia.pdf.   

Obowiązkowe składniki pensji

Każda osoba – zatrudniona na podstawie stosunku pracy – ma prawo do minimalnego wynagrodzenia. Jego wysokość zmienia się w każdym roku i jest wyrażana w kwocie brutto. Przy ustalaniu wymiaru płacy minimalnej bierze się pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia, z wyłączeniem:

 • odpraw emerytalnych i rentowych,
 • nagród jubileuszowych,
 • dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wysokość płacy zasadniczej zależy od systemu wynagradzania, przyjętego w danym zakładzie pracy. Istnieją trzy podstawowe systemy:

 1. Czasowy – pracownik otrzymuje pensję za efektywny czas pracy, w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania. Wymiar płacy zasadniczej określa się w stawce godzinowej lub miesięcznej.
 2. Akordowy – wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od efektów pracy – osiąganych przez jednego pracownika lub przez zespół. Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia norm, które jego podwładni muszą realizować w określonych jednostkach czasu.  
 3. Prowizyjny – wymiar pensji jest uzależniony od wielkości obrotu.

Pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze regularnie, w stałych odstępach czasu.

Pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie i dodatki za:

 • pracę w nocy,
 • dyżury pełnione poza godzinami pracy wynikającymi z harmonogramu,
 • za czas niewykonywania pracy,
 • za pracę w godzinach nadliczbowych, a także w niedziele i święta.

Dodatki fakultatywne do wynagrodzenia

Przyznanie dodatkowych składników pensji nie jest obligatoryjne – zależy od decyzji pracodawcy. Najczęściej występujące dodatki to:

 • stażowy,
 • funkcyjny,
 • zmianowy,
 • za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
 • za szczególne umiejętności.

Pracownik po spełnieniu kryteriów – wskazanych w regulacjach wewnątrzzakładowych – zyskuje prawo do dodatków fakultatywnych.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 26.06.2019
  W tych zawodach zarobisz ponad... 12 tys. zł

  Na wysokie zarobki, sięgające ponad 12 tys. zł, mogą liczyć w Polsce specjaliści z różnych obszarów – m.in. IT, HR, finanse i logistyka. Dobrze opłacani są w szczególności dyrektorzy i menadżerowie związani z wybraną branżą. Osoby na tych stanowiskach powinny odznaczać się umiejętnością analitycznego myślenia, zaangażowaniem i chęcią poszerzania swojej wiedzy.

 • 25.06.2019
  Branża architektoniczna – sprawdź zarobki

  Zatrudnienie w branży architektonicznej z reguły gwarantuje satysfakcjonujące wynagrodzenie. Zdolni, doświadczeni architekci i projektanci wnętrz, architekci krajobrazu oraz architekci budowlani mogą liczyć na co najmniej 5 tys. zł brutto miesięcznie. W tych zawodach liczą się głównie predyspozycje i umiejętności. 

 • 25.06.2019
  Jak wycenić swoją pracę?

  To pytanie zadają sobie zarówno osoby poszukujące zleceń, jak i przedsiębiorcy oraz freelancerzy, którzy chcą zachęcić do współpracy nowych kontrahentów. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujesz, pamiętaj, by podczas negocjacji wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z wykonaną przez Ciebie pracą. Dzięki temu zyskasz pewność, że za swój wysiłek otrzymasz satysfakcjonującą wypłatę.

26.06.2019
W tych zawodach zarobisz ponad... 12 tys. zł

Na wysokie zarobki, sięgające ponad 12 tys. zł, mogą liczyć w Polsce specjaliści z różnych obszarów – m.in. IT, HR, finanse i logistyka. Dobrze opłacani są w szczególności dyrektorzy i menadżerowie związani z wybraną branżą. Osoby na tych stanowiskach powinny odznaczać się umiejętnością analitycznego myślenia, zaangażowaniem i chęcią poszerzania swojej wiedzy.

25.06.2019
Branża architektoniczna – sprawdź zarobki

Zatrudnienie w branży architektonicznej z reguły gwarantuje satysfakcjonujące wynagrodzenie. Zdolni, doświadczeni architekci i projektanci wnętrz, architekci krajobrazu oraz architekci budowlani mogą liczyć na co najmniej 5 tys. zł brutto miesięcznie. W tych zawodach liczą się głównie predyspozycje i umiejętności. 

25.06.2019
Jak wycenić swoją pracę?

To pytanie zadają sobie zarówno osoby poszukujące zleceń, jak i przedsiębiorcy oraz freelancerzy, którzy chcą zachęcić do współpracy nowych kontrahentów. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujesz, pamiętaj, by podczas negocjacji wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z wykonaną przez Ciebie pracą. Dzięki temu zyskasz pewność, że za swój wysiłek otrzymasz satysfakcjonującą wypłatę.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.03.2019
  Do czego zobowiązuje Cię umowa-zlecenie?

  Jako zleceniobiorca masz obowiązek wykonywać określone zadania na rzecz zleceniodawcy, zachowując należytą staranność. Może chodzić np. o ochronę imprezy, obsługę kelnerską gości weselnych, sprawowanie opieki nad dzieckiem, zmywanie naczyń lub realizowanie prac ogrodniczych.

 • 26.01.2019
  Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

  Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

30.03.2019
Do czego zobowiązuje Cię umowa-zlecenie?

Jako zleceniobiorca masz obowiązek wykonywać określone zadania na rzecz zleceniodawcy, zachowując należytą staranność. Może chodzić np. o ochronę imprezy, obsługę kelnerską gości weselnych, sprawowanie opieki nad dzieckiem, zmywanie naczyń lub realizowanie prac ogrodniczych.

26.01.2019
Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.