Zaliczka dla pracownika – kiedy można się o nią ubiegać? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Niektórych wydarzeń, takich jak ciężka choroba czy wypadek, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zdarza się, że nagle potrzebujemy pieniędzy, a pensję otrzymamy dopiero za jakiś czas. Pracodawca może wtedy wypłacić nam zaliczkę na poczet kolejnego wynagrodzenia. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to jego obowiązek, a jedynie dobra wola.

Wypłata wynagrodzenia – kodeks pracy

Co do zasady, wynagrodzenie wypłacane jest z dołu. Oznacza to, że po przepracowaniu danego miesiąca otrzymujemy pensję w kolejnym miesiącu. Zgodnie z art. 85 § 2 kodeksu pracy wynagrodzenie powinno zostać przekazane pracownikowi w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień jest dniem wolnym, pensję należy wypłacić w dniu poprzedzającym, o czym mówi art. 85 § 3 wspomnianej ustawy. Wypłata wynagrodzenia musi odbyć się w miejscu, terminie oraz czasie określonym w regulaminie pracy albo innych przepisach prawa pracy. Wynika to z art. 86 § 1.

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia

W niektórych sytuacjach osoba zatrudniona w firmie może zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wypłatę zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia. W ustalonym terminie pracownik otrzyma pensję pomniejszoną o wysokość pobranej zaliczki. To rozwiązanie jest przydatne zwłaszcza w przypadku niespodziewanych wydarzeń dotyczących np. życia rodzinnego.

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi zaliczkę?

W przepisach prawa nie ma informacji na temat tego, że pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia w sytuacjach losowych. Co za tym idzie, wcześniejsze otrzymanie części pensji zależy bezpośrednio od dobrej woli osoby zarządzającej firmą. Jeżeli nagle potrzebujemy pieniędzy, np. z powodu śmierci bliskiej osoby czy problemów zdrowotnych, warto zwrócić się do pracodawcy z prośbą o zaliczkę. Należy przy tym mieć na uwadze, że nie musi on zgodzić się na takie rozwiązanie. Odmowa może być spowodowana m.in. brakiem środków finansowych. W związku z tym, że wypłata zaliczki nie jest obowiązkiem szefa, nie ma możliwości odwołania się od jego decyzji.

Wypłata zaliczki a formalności

Pracownik, który chce otrzymać zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia, powinien przekazać pracodawcy oficjalne pismo. W dokumencie należy zamieścić informację na temat potrzebnej nam kwoty (z zaznaczeniem, czy jest to kwota netto, czy brutto) oraz terminu ewentualnej wypłaty. Warto również podać powód ubiegania się o wcześniejsze otrzymanie części pensji. 

Rozliczenie zaliczki

Zaliczka jest częścią wynagrodzenia, dlatego jeśli cała pensja podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu, należy tak samo postępować z wypłatą na poczet przyszłego wynagrodzenia. Co istotne, termin rozliczenia zależy od dnia przekazania zaliczki pracownikowi. Jeśli następuje to w tym samym miesiącu kalendarzowym, co wypłata reszty pensji, rozlicza się całą kwotę wynagrodzenia. Jeżeli ma to miejsce w miesiącu poprzedzającym, to w czasie jego trwania opodatkowaniu i oskładkowaniu podlega kwota zaliczki, natomiast pozostałą część pensji rozlicza się w miesiącu jej otrzymania.

Spóźnione wynagrodzenie – co w ramach rekompensaty?

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 18.09.2019
  MRPiPS o zmianach w prawie pracy

  Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę, większa ochrona pracowników przed dyskryminacją – to przykładowe zmiany w prawie pracy, które już weszły lub niedługo wejdą w życie. 

 • 09.09.2019
  Dowiedz się, jak pracodawca zarządza Twoimi zarobkami

  Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za wykonywane przez siebie obowiązki. Wysokość pensji jest uzależniona m.in. od kwalifikacji potrzebnych do realizowania zadań na konkretnym stanowisku. Podczas ustalania płac pracodawca może wykonywać analizę comparatio, czyli porównywać stawki w swojej firmie ze stawkami rynkowymi.

 • 04.09.2019
  Oddelegowanie do innej pracy – poznaj swoje prawa

  Oddelegowanie do innej pracy to prawo przysługujące pracodawcom, którzy chcą czasowo powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż te, które zostały określone w umowie. Można to zrobić bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy, ale z poszanowaniem zasady, że zlecenie realizacji innych zadań nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w ciągu roku kalendarzowego.

18.09.2019
MRPiPS o zmianach w prawie pracy

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę, większa ochrona pracowników przed dyskryminacją – to przykładowe zmiany w prawie pracy, które już weszły lub niedługo wejdą w życie. 

09.09.2019
Dowiedz się, jak pracodawca zarządza Twoimi zarobkami

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za wykonywane przez siebie obowiązki. Wysokość pensji jest uzależniona m.in. od kwalifikacji potrzebnych do realizowania zadań na konkretnym stanowisku. Podczas ustalania płac pracodawca może wykonywać analizę comparatio, czyli porównywać stawki w swojej firmie ze stawkami rynkowymi.

04.09.2019
Oddelegowanie do innej pracy – poznaj swoje prawa

Oddelegowanie do innej pracy to prawo przysługujące pracodawcom, którzy chcą czasowo powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż te, które zostały określone w umowie. Można to zrobić bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy, ale z poszanowaniem zasady, że zlecenie realizacji innych zadań nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w ciągu roku kalendarzowego.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 23.12.2019
  Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

  Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.

 • 07.10.2019
  Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

  Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

 • 27.09.2019
  Wypadek przy pracy – prawa pracownika

  Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.

23.12.2019
Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.

07.10.2019
Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

27.09.2019
Wypadek przy pracy – prawa pracownika

Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.