Zaliczka dla pracownika – kiedy można się o nią ubiegać?

Niektórych wydarzeń, takich jak ciężka choroba czy wypadek, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zdarza się, że nagle potrzebujemy pieniędzy, a pensję otrzymamy dopiero za jakiś czas. Pracodawca może wtedy wypłacić nam zaliczkę na poczet kolejnego wynagrodzenia. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to jego obowiązek, a jedynie dobra wola.

Wypłata wynagrodzenia – kodeks pracy

Co do zasady, wynagrodzenie wypłacane jest z dołu. Oznacza to, że po przepracowaniu danego miesiąca otrzymujemy pensję w kolejnym miesiącu. Zgodnie z art. 85 § 2 kodeksu pracy wynagrodzenie powinno zostać przekazane pracownikowi w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień jest dniem wolnym, pensję należy wypłacić w dniu poprzedzającym, o czym mówi art. 85 § 3 wspomnianej ustawy. Wypłata wynagrodzenia musi odbyć się w miejscu, terminie oraz czasie określonym w regulaminie pracy albo innych przepisach prawa pracy. Wynika to z art. 86 § 1.

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia

W niektórych sytuacjach osoba zatrudniona w firmie może zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wypłatę zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia. W ustalonym terminie pracownik otrzyma pensję pomniejszoną o wysokość pobranej zaliczki. To rozwiązanie jest przydatne zwłaszcza w przypadku niespodziewanych wydarzeń dotyczących np. życia rodzinnego.

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi zaliczkę?

W przepisach prawa nie ma informacji na temat tego, że pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia w sytuacjach losowych. Co za tym idzie, wcześniejsze otrzymanie części pensji zależy bezpośrednio od dobrej woli osoby zarządzającej firmą. Jeżeli nagle potrzebujemy pieniędzy, np. z powodu śmierci bliskiej osoby czy problemów zdrowotnych, warto zwrócić się do pracodawcy z prośbą o zaliczkę. Należy przy tym mieć na uwadze, że nie musi on zgodzić się na takie rozwiązanie. Odmowa może być spowodowana m.in. brakiem środków finansowych. W związku z tym, że wypłata zaliczki nie jest obowiązkiem szefa, nie ma możliwości odwołania się od jego decyzji.

Wypłata zaliczki a formalności

Pracownik, który chce otrzymać zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia, powinien przekazać pracodawcy oficjalne pismo. W dokumencie należy zamieścić informację na temat potrzebnej nam kwoty (z zaznaczeniem, czy jest to kwota netto, czy brutto) oraz terminu ewentualnej wypłaty. Warto również podać powód ubiegania się o wcześniejsze otrzymanie części pensji. 

Rozliczenie zaliczki

Zaliczka jest częścią wynagrodzenia, dlatego jeśli cała pensja podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu, należy tak samo postępować z wypłatą na poczet przyszłego wynagrodzenia. Co istotne, termin rozliczenia zależy od dnia przekazania zaliczki pracownikowi. Jeśli następuje to w tym samym miesiącu kalendarzowym, co wypłata reszty pensji, rozlicza się całą kwotę wynagrodzenia. Jeżeli ma to miejsce w miesiącu poprzedzającym, to w czasie jego trwania opodatkowaniu i oskładkowaniu podlega kwota zaliczki, natomiast pozostałą część pensji rozlicza się w miesiącu jej otrzymania.

Spóźnione wynagrodzenie – co w ramach rekompensaty?