Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Jednak obecna sytuacja powoli ulega poprawie za sprawą wprowadzanych w życie dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli nowe przepisy zostaną ostatecznie przegłosowane, pracodawcy będą zobowiązani do podawania widełek płacowych w ogłoszeniach, a także jawności wysokości pensji, która ma wpłynąć na zmniejszenie nierówności na rynku pracy.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Jak wyglądają zarobki kobiet?
• Dlaczego występuje gender pay gap?
• Zarobki kobiet – przygotuj się na skuteczne negocjacje

Jak wyglądają zarobki kobiet?

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiet w sektorze publicznym w lutym 2022 r. wyniosło 5743,94 zł brutto, a mężczyzn 6607,73 zł brutto. Z kolei w sektorze prywatnym pensja pań uplasowała się na poziomie 5058,12 zł. Panowie otrzymywali przeciętnie 6002,77 zł brutto.

Według danych Eurostatu za 2020 rok, w krajach Unii Europejskiej różnice w zarobkach na tym samym stanowisku wynoszą średnio 13%. O tyle wynagrodzenie kobiet jest niższe niż to, które otrzymują mężczyźni.

Różnice w zarobkach pomiędzy kobietą a mężczyzną wynikają z wielu czynników, m.in. doświadczenia zawodowego, rodzaju wykonywanej pracy oraz zatrudnienia w danych sektorach gospodarki.

Dlaczego występuje gender pay gap?

Za gender pay gap, czyli zróżnicowaniem wynagrodzenia ze względu na płeć, stoi m.in.:

  • stosunkowo niewielka liczba pań pracujących w najlepiej płatnych branżach i zawodach, np. w inżynierii oraz IT;
  • fakt, że więcej kobiet niż mężczyzn decyduje się pracować w niepełnym wymiarze godzin, co obniża miesięczne pobory pań;
  • mniejsza skłonność kobiet do podejmowania ryzyka i negocjacji;
  • przerwa w karierze, przeznaczona na opiekę nad dzieckiem/dziećmi (kobiety korzystają z urlopów dla rodziców zdecydowanie częściej niż mężczyźni).

Prace nad zmniejszeniem luki płacowej w wynagrodzeniach i zwiększeniem jawności zarobkowej trwają od 2021 roku. Wtedy to Komisja Europejska przedstawiła propozycję dyrektywy w sprawie równości i przejrzystości pensji w krajach UE. Prawo to zostało zaakceptowane przez posłów na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 30 marca 2023 roku. Dyrektywa musi jeszcze zostać przegłosowana przez Radę Unii Europejskiej. Kiedy dokument zostanie podpisany i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, prawo zacznie obowiązywać po 20 dniach. Po zakończeniu tego procesu kraje członkowskie będą mieć 3 lata na przygotowanie przepisów krajowych, odpowiadających unijnej dyrektywie.

| Widełki płacowe w ogłoszeniach o pracy – dobra wola pracodawcy czy konieczność?

Jak kobiety postrzegają swoją sytuację zawodową i równość na rynku pracy? Z raportu Pracuj.pl „Polki skłonne negocjować pensje. Równość płci na rynku pracy” wynika, że 68% kobiet uważa swoją obecną sytuację zawodową za lepszą niż 10 lat temu.

Co zdaniem respondentów uległo poprawie? 7 na 10 badanych zgodnie przyznaje, że pracodawca traktuje swoich współpracowników na równi, bez względu na płeć. Z kolei 62% twierdzi, że mają takie same szanse na awans czy podwyżkę.

Pod względem równości płci na rynku pracy jest jednak jeszcze wiele do zrobienia. Z pewnością wprowadzenie w życie unijnych dyrektyw pomoże w likwidowaniu luki płacowej. Miejmy nadzieję, że zarówno panie, jak i panowie będą wówczas uzyskiwać satysfakcjonujące płace.

| Matki na rynku pracy, czyli finansowo pod górkę

Zarobki kobiet – przygotuj się na skuteczne negocjacje

Przepisy i rozwiązania sprzyjające równości to jedno, ale Twoje nastawienie to drugie. Nie czekaj biernie, aż szef zauważy Twoje starania – wykaż się inicjatywą i zaprezentuj swoje osiągnięcia. Oceń swoje przygotowanie zawodowe, doświadczenie i osiągnięcia, a następnie przygotuj argumenty przemawiające za podwyżką.

Kampania edukacyjna Pracuj.pl „Wszystko, co chcieliście wiedzieć o zarobkach, ale baliście się zapytać” to źródło wiedzy, dzięki któremu dowiesz się, jak skutecznie negocjować.

Na stronie zarobki.pracuj.pl znajdziesz m.in.:

Gender pay gap jest faktem, jednak dyskryminacja płacowa nie stanowi głównej przyczyny luki płacowej. Z pewnością w jej likwidacji pomogą wprowadzane obecnie dyrektywy Unii Europejskiej. Dzięki nim kobiety będą mogły wspinać się po szczeblach kariery i uzyskiwać satysfakcjonujące zarobki. Ważne jest także rozwijanie świadomości i edukacja w środowisku zawodowym na temat równości na rynku pracy.