Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników. 

Ile zarabiają kobiety?

16% - tyle w 2017 r. wynosiła różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzny wynosiło 5000 zł brutto, a kobiety – 4200 zł brutto. Tak wynika z danych Pracuj.pl, przedstawionych w raporcie „Wynagrodzenie Polek w 2017 r. Czy kobiety nadal zarabiają mniej?”.  

Okazuje się, że zaledwie 27% kobiet czerpie pełnię satysfakcji z wykonywania obowiązków służbowych. Głównym powodem frustracji są zarobki. Zaledwie 24% ankietowanych pań określiła swoje wynagrodzenia jako adekwatne do kompetencji. Takie wnioski płyną z raportu fundacji Sukces Pisany Szminką „Satysfakcja Polek z pracy i zarobków”. Wyniki badania zostały przytoczone w artykule opublikowanym na stronie PulsHR.pl.    

Luka płacowa – dlaczego występuje?

Jak czytamy w raporcie Pracuj.pl „Wynagrodzenia Polek w 2017 r.”, gender pay gap nie wynika wyłącznie z dyskryminacji płacowej, która coraz rzadziej występuje w polskich firmach. Dysproporcje mają zdecydowanie bardziej złożony charakter. Ich przyczyny to m.in.:

Kobiety nie muszą zarabiać mniej

Być może z czasem uda się zlikwidować gender pay gap, dzięki czemu zarówno panie, jak i panowie będą uzyskiwać satysfakcjonujące płace. Zdaniem dr Izabeli Desperak, której wypowiedzi zostały przedstawione w tekście „Kobiety stają na rzęsach, ale potrzebują wsparcia”, sytuacja pań na rynku pracy może ulec poprawie. Czynniki, które mogłyby w tym pomóc, to m.in. równy podział obowiązków w domu, prawo pracy, które sprzyja rodzicom i przeciwdziała dyskryminacji oraz polityka antydyskryminacyjna w firmach.  

Jak przeciwdziałać dyskryminacji?

Polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują inicjatywy na rzecz równości w zatrudnieniu. Chlubnym przykładem jest klub Champions of Change zrzeszający prezesów dużych firm. Najważniejsze cele organizacji to: likwidacja luki płacowej, pomoc kobietom w poszukiwaniu własnego miejsca w świecie biznesu oraz propagowanie rozwiązań pomocnych w łączeniu życia rodzinnego i zawodowego.   

Czy uda się zlikwidować lukę płacową?

Sekret skutecznych negocjacji

Kobiety uchodzą za mniej pewne siebie niż mężczyźni, a taki wizerunek utrudnia negocjacje finansowe. Warto realnie ocenić swoje przygotowanie zawodowe, doświadczenie i osiągnięcia, a następnie przygotować argumenty przemawiające za podwyżką. Przede wszystkim dobrze jest jednak uwierzyć w siebie i docenić swoje sukcesy. Nie czekajmy biernie, aż szef zauważy nasze starania – wykażmy się inicjatywą i zaprezentujmy swoje osiągnięcia. Podkreślmy na przykład swoją wrażliwość i empatię, które pozwalają budować wartościowe relacje i zapobiegają niezdrowej rywalizacji. Wykorzystujmy wysoki iloraz inteligencji emocjonalnej, który pomaga nam rozpoznawać i adekwatnie reagować na nastroje innych ludzi. Jeśli połączymy te atuty z wymiernymi sukcesami zawodowymi, może się okazać, że awans jest na wyciągnięcie ręki.     

Kobiety mogą dużo!

Panie zdecydowanie rzadziej niż panowie piastują stanowiska kierownicze. Nie oznacza to jednak, że przedstawicielki płci pięknej nie posiadają cech i predyspozycji, które można z powodzeniem wykorzystywać w świecie biznesu. Warto nauczyć się robić użytek z kobiecej wrażliwości, umiejętności organizacyjnych oraz wiedzy fachowej, by spełniać się w sferze zawodowej. W poszukiwaniu inspiracji dobrze jest analizować przykłady wpływowych kobiet, które zawdzięczają swoje sukcesy talentowi, pracowitości i wytrwałości. Do tego szacownego grona należą postacie, takie jak np. Marry Barra, Ana Patricia Botin czy Sheryl Sandberg. 

Szef w spódnicy – kobieca wrażliwość atutem w biznesie

Gender pay gap jest faktem, jednak dyskryminacja płacowa nie stanowi głównej przyczyny luki płacowej. Panie mogą wspinać się po szczeblach kariery i uzyskiwać satysfakcjonujące zarobki, nie zaniedbując przy tym obowiązków rodzinnych. Jest to możliwe m.in. dzięki wsparciu bliskich osób, dobrej woli pracodawcy i nieustannej pracy nad sobą.