Zarobki pracownika etatowego w 2018 r. - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

W 2018 r. każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze godzin ma prawo do pensji w wysokości co najmniej 2100 zł brutto. Wzrost płacy minimalnej sprawia, że możemy otrzymać również wyższy dodatek za pracę w porze nocnej oraz odprawę należną w związku ze zwolnieniami grupowymi.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Najniższa pensja krajowa wzrasta w każdym roku. W 2017 r. wynosiła 2000 zł brutto, a w 2018 r. jej wymiar zwiększył się do 2100 zł brutto. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001747).  

Od tego, ile wynosi płaca minimalna, zależy m.in. wymiar świadczeń chorobowych.

Minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych

Na podstawie kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę ustala się również wysokość świadczeń, takich jak: dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie przestojowe i za czas gotowości do pracy, odprawa przyznawana w związku ze zwolnieniami grupowymi, odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania, mobbing lub dyskryminację. Od tego, ile wynosi płaca minimalna, zależy też wysokość kwot wolnych od potrąceń.   

Umowa o pracę – wynagrodzenie netto

Zgodnie z kodeksem pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo m.in. do wynagrodzenia, które:

 • wynosi co najmniej tyle co płaca minimalna (przy założeniu, że pracownik wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze godzin);
 • odpowiada kwalifikacjom, doświadczeniu oraz ilości i jakości pracy wykonywanej przez daną osobę;
 • jest wypłacane regularnie.

Wynika to z kodeksu pracy i z orzecznictwa, np. z uchwały Sądu Najwyższego 30 grudnia 1986 r. (sygn. akt III PZP 42/86).

Pracownik nie może zrezygnować z pensji ani przekazać jej innej osobie. Prawo pracy umożliwia dokonywanie potrąceń, np. na pokrycie zaległych świadczeń alimentacyjnych. Odliczeń dokonuje się według ściśle określonych zasad.

Potrącenia z wynagrodzenia – ABC

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887) od wynagrodzenia odlicza się także składki ZUS:

 • emerytalną,
 • rentową,
 • chorobową,
 • zdrowotną.

Pensja zmniejsza się również o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość podatku, jaki pracownik płaci w skali roku, zależy m.in. od jego dochodów (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350).

Ustalenie wymiaru wynagrodzenia netto jest możliwe dzięki samodzielnemu dokonaniu obliczeń. Można również skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.

Kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.12.2018
  Jak negocjować zarobki na początku drogi zawodowej?

  Młody wiek nie musi oznaczać pustego CV. Możesz mieć doświadczenie, nawet jeśli dotychczas nie byłeś pracownikiem etatowym. Ważne, żebyś przygotował się do konfrontacji z rynkiem pracy i trafnie oszacował wartość kompetencji, jakie posiadasz. Dzięki temu pokonasz lęk przed mówieniem o pieniądzach i unikniesz błędów, które mogłyby ostudzić Twój zapał do działania i rozwoju.

 • 02.12.2018
  Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

  PPK to rozwiązanie dla osób chcących gromadzić oszczędności, z których będzie można korzystać na emeryturze. Projekt stworzony przez Ministerstwo Finansów zyskał aprobatę związków zawodowych i Rady Ministrów, a 19 listopada 2018 r. prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą.

04.12.2018
Jak negocjować zarobki na początku drogi zawodowej?

Młody wiek nie musi oznaczać pustego CV. Możesz mieć doświadczenie, nawet jeśli dotychczas nie byłeś pracownikiem etatowym. Ważne, żebyś przygotował się do konfrontacji z rynkiem pracy i trafnie oszacował wartość kompetencji, jakie posiadasz. Dzięki temu pokonasz lęk przed mówieniem o pieniądzach i unikniesz błędów, które mogłyby ostudzić Twój zapał do działania i rozwoju.

02.12.2018
Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

PPK to rozwiązanie dla osób chcących gromadzić oszczędności, z których będzie można korzystać na emeryturze. Projekt stworzony przez Ministerstwo Finansów zyskał aprobatę związków zawodowych i Rady Ministrów, a 19 listopada 2018 r. prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2018
  Rada nadzorcza – jaką pełni rolę w firmie?

  Nadzór nad działalnością spółki - to najważniejsze zadanie rady nadzorczej. Kontroluje ona m.in. finanse oraz powołuje i odwołuje członków zarządu. Aby zasiadać w radzie, należy spełnić określone kryteria.

 • 16.07.2018
  5 powodów, dla których warto zostać inżynierem produkcji

  5500 zł brutto – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera produkcji w 2017 r. Pensja nie jest jedynym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem kariery w inżynierii. Atrakcyjne możliwości rozwoju stanowią dodatkowy atut.

30.08.2018
Rada nadzorcza – jaką pełni rolę w firmie?

Nadzór nad działalnością spółki - to najważniejsze zadanie rady nadzorczej. Kontroluje ona m.in. finanse oraz powołuje i odwołuje członków zarządu. Aby zasiadać w radzie, należy spełnić określone kryteria.

16.07.2018
5 powodów, dla których warto zostać inżynierem produkcji

5500 zł brutto – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera produkcji w 2017 r. Pensja nie jest jedynym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem kariery w inżynierii. Atrakcyjne możliwości rozwoju stanowią dodatkowy atut.