Zarobki pracownika etatowego w 2018 r. - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

W 2018 r. każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze godzin ma prawo do pensji w wysokości co najmniej 2100 zł brutto. Wzrost płacy minimalnej sprawia, że możemy otrzymać również wyższy dodatek za pracę w porze nocnej oraz odprawę należną w związku ze zwolnieniami grupowymi.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Najniższa pensja krajowa wzrasta w każdym roku. W 2017 r. wynosiła 2000 zł brutto, a w 2018 r. jej wymiar zwiększył się do 2100 zł brutto. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001747).  

Od tego, ile wynosi płaca minimalna, zależy m.in. wymiar świadczeń chorobowych.

Minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych

Na podstawie kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę ustala się również wysokość świadczeń, takich jak: dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie przestojowe i za czas gotowości do pracy, odprawa przyznawana w związku ze zwolnieniami grupowymi, odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania, mobbing lub dyskryminację. Od tego, ile wynosi płaca minimalna, zależy też wysokość kwot wolnych od potrąceń.   

Umowa o pracę – wynagrodzenie netto

Zgodnie z kodeksem pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo m.in. do wynagrodzenia, które:

 • wynosi co najmniej tyle co płaca minimalna (przy założeniu, że pracownik wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze godzin);
 • odpowiada kwalifikacjom, doświadczeniu oraz ilości i jakości pracy wykonywanej przez daną osobę;
 • jest wypłacane regularnie.

Wynika to z kodeksu pracy i z orzecznictwa, np. z uchwały Sądu Najwyższego 30 grudnia 1986 r. (sygn. akt III PZP 42/86).

Pracownik nie może zrezygnować z pensji ani przekazać jej innej osobie. Prawo pracy umożliwia dokonywanie potrąceń, np. na pokrycie zaległych świadczeń alimentacyjnych. Odliczeń dokonuje się według ściśle określonych zasad.

Potrącenia z wynagrodzenia – ABC

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887) od wynagrodzenia odlicza się także składki ZUS:

 • emerytalną,
 • rentową,
 • chorobową,
 • zdrowotną.

Pensja zmniejsza się również o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość podatku, jaki pracownik płaci w skali roku, zależy m.in. od jego dochodów (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350).

Ustalenie wymiaru wynagrodzenia netto jest możliwe dzięki samodzielnemu dokonaniu obliczeń. Można również skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.

Kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 14.06.2018
  3 powody, dla których warto zostać doradcą ds. nieruchomości

  Doradztwo to zajęcie dla osób o wysokich kompetencjach społecznych. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i znajomość rynku. Przeciętne wynagrodzenie doradcy wynosiło 5500 zł brutto w 2017 r. Warto jednak zwrócić uwagę na niestabilność miesięcznych pensji. Dla przykładu - w okresie: luty-kwiecień można nie sprzedać żadnego lokalu, a kilka miesięcy później - cztery, z prowizją 10 000 zł za każdy.  

 • 14.06.2018
  Zarobki w e-commerce w 2017 r.

  Wynagrodzenie w branży e-commerce zależy m.in. od stanowiska i doświadczenia. W 2017 r. specjalista ds. SEO optymalizujący strony internetowe pod kątem wyszukiwarek zarabiał  5400 zł brutto miesięcznie.

 • 12.06.2018
  7 dobrze płatnych zawodów dla różnych typów osobowości

  Programista, handlowiec i kierowca samochodu ciężarowego – to przykładowe profesje, w których można liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie. Wybierając ścieżkę kariery, warto uwzględnić również swoje predyspozycje. Sprawdź, jaki zawód pasuje do Twojej osobowości.

14.06.2018
3 powody, dla których warto zostać doradcą ds. nieruchomości

Doradztwo to zajęcie dla osób o wysokich kompetencjach społecznych. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i znajomość rynku. Przeciętne wynagrodzenie doradcy wynosiło 5500 zł brutto w 2017 r. Warto jednak zwrócić uwagę na niestabilność miesięcznych pensji. Dla przykładu - w okresie: luty-kwiecień można nie sprzedać żadnego lokalu, a kilka miesięcy później - cztery, z prowizją 10 000 zł za każdy.  

14.06.2018
Zarobki w e-commerce w 2017 r.

Wynagrodzenie w branży e-commerce zależy m.in. od stanowiska i doświadczenia. W 2017 r. specjalista ds. SEO optymalizujący strony internetowe pod kątem wyszukiwarek zarabiał  5400 zł brutto miesięcznie.

12.06.2018
7 dobrze płatnych zawodów dla różnych typów osobowości

Programista, handlowiec i kierowca samochodu ciężarowego – to przykładowe profesje, w których można liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie. Wybierając ścieżkę kariery, warto uwzględnić również swoje predyspozycje. Sprawdź, jaki zawód pasuje do Twojej osobowości.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 07.05.2018
  Jak być efektywnym w pracy i zarobić więcej?

  Nie lubisz swojej pracy i nie chcesz się angażować? Jeśli tak jest, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że będziesz uzyskiwał atrakcyjne zarobki. Wybierz zawód, który zawsze chciałeś wykonywać i rozwijaj się, a pieniądze staną się miłym dodatkiem do sukcesu zawodowego.

 • 05.05.2018
  Zasiłki chorobowe w krajach UE

  Cypr, Niemcy i Holandia – to kraje UE, w których najwięcej osób korzystało ze zwolnienia lekarskiego. Najrzadziej chorowali Grecy, Włosi i Portugalczycy. Ponad 5,1 mld euro - to łączna wysokość zasiłków chorobowych wypłaconych w Polsce.   

07.05.2018
Jak być efektywnym w pracy i zarobić więcej?

Nie lubisz swojej pracy i nie chcesz się angażować? Jeśli tak jest, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że będziesz uzyskiwał atrakcyjne zarobki. Wybierz zawód, który zawsze chciałeś wykonywać i rozwijaj się, a pieniądze staną się miłym dodatkiem do sukcesu zawodowego.

05.05.2018
Zasiłki chorobowe w krajach UE

Cypr, Niemcy i Holandia – to kraje UE, w których najwięcej osób korzystało ze zwolnienia lekarskiego. Najrzadziej chorowali Grecy, Włosi i Portugalczycy. Ponad 5,1 mld euro - to łączna wysokość zasiłków chorobowych wypłaconych w Polsce.