Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

Magazyny i hurtownie, place budowy, przedsiębiorstwa przemysłowe – to przykładowe miejsca, w których tworzy się stanowiska pracy dla operatorów wózków widłowych. W tym zawodzie niezbędne są:

  • Uprawnienia

Prowadzenie wózka jezdniowego jest możliwe tylko wtedy, gdy posiadasz stosowne kwalifikacje. Aby uzyskać uprawnienia, trzeba ukończyć kurs i zdać egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. Tak wynika z par. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.  

Chcesz być operatorem wózka widłowego? Musisz zdobyć kwalifikacje

  • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Prowadzenie wózka z widłami opuszczonymi możliwie nisko, przewożenie ładunków o wadze adekwatnej do udźwigu urządzenia, używanie sygnału dźwiękowego i ostrzeganie innych osób o swojej obecności – operator powinien doskonale znać zasady, dzięki którym można zapobiegać wypadkom z udziałem wózka widłowego. Brak ostrożności pociąga za sobą poważne skutki, takie jak np. uszkodzenie towaru.

  • Dobry stan zdrowia

Operator spędza znaczną część dnia w pozycji siedzącej. Lepiej nie wykonywać tej pracy, jeśli np. doświadcza się dolegliwości związanych z kręgosłupem lub układem sercowo-naczyniowym. Osoba, która prowadzi wózek widłowy, powinna także mieć dobry wzrok i szybko reagować w razie zagrożenia. Zgodnie z art. 229 kodeksu pracy przed podjęciem pracy zatrudniony poddaje się wstępnym badaniom, podczas których lekarz stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych.

  • Pełna koncentracja

Ważne, by operator potrafił również skupić się na pracy. Chwila nieuwagi może pociągać za sobą katastrofalne skutki, dlatego lepiej nie wykonywać tego zawodu, jeśli nie posiada się refleksu.

  • Przewidywanie zagrożeń

Bezpieczna obsługa wózka widłowego jest niemożliwa, gdy nie ma się odpowiednio rozwiniętej wyobraźni. Operator powinien nie tylko reagować na zagrożenia, które już istnieją. Ważne, by umiał także przewidywać, co może się wydarzyć, jeśli np. inna osoba popełni błąd lub nie będzie wystarczająco uważna.

  • Kontrolowanie stanu sprzętu

Zgodnie z par. 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych, przed rozpoczęciem pracy osoba, która prowadzi wózek widłowy, powinna sprawdzić stan techniczny pojazdu i zareagować, jeśli jakieś mechanizmy nie funkcjonują prawidłowo. To niezmiernie ważne, aby dokonywać rutynowych przeglądów i zgłaszać awarie. Niesprawny sprzęt może stanowić przyczynę wypadku.  

Operator wózka widłowego – zarobki

3200 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie operatora wózka widłowego. 45% zatrudnionych mogło liczyć także na comiesięczne premie. Część otrzymywała również benefity, tzn.: ubezpieczenie na życie (31%), świadczenia socjalne (31%), bony towarowe (22%) i dostęp do prywatnej opieki medycznej (20%).

Przedstawione dane to wynik analizy ok. 350 tys. ankiet wypełnionych przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl.  

Jak zostać operatorem wózka widłowego?