Zasady wypłacania premii - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Wynagrodzenie netto pracownika, oprócz płacy zasadniczej, może zawierać także premie. Pracodawca powinien jasno i precyzyjnie określić zasady ich przyznawania. Warunki premiowania można ustalać dowolnie – ważne, by nie były sprzeczne z obowiązującym prawem.

1. Wymagania, po spełnieniu których przysługuje premia

Spełnienie warunków określonych przez pracodawcę uprawnia pracownika do wystąpienia z żądaniem wypłaty premii. Zatrudniający określa także przesłanki, których wystąpienie sprawia, że zatrudniony nie otrzyma dodatkowego świadczenia pieniężnego.

2. Regulamin premiowania

Zasady premiowania mogą zostać określone w regulaminie wynagradzania, w umowie o pracę, w układzie zbiorowym pracy lub w oddzielnym regulaminie premiowania. Warunki powinny być opisane jasno i precyzyjnie. Można na przykład wskazać cele, które pracownik musi zrealizować, aby otrzymać dodatkowe świadczenie. Regulacje muszą określać także maksymalną wysokość premii oraz okoliczności, które uzasadniają jej obniżenie. Ważne jest także ustalenie terminu wypłaty i trybu przyznawania premii. Regulamin premiowania tworzy pracodawca. Treść dokumentu należy skonsultować z organizacjami związkowymi, jeśli działają w danym zakładzie pracy.

3. Zmiana zasad premiowania

Prawo dopuszcza możliwość wprowadzania nowych reguł wypłacania premii. Zmiana może zostać dokonana poprzez wydanie zarządzenia. Zmienione zasady wchodzą w życie automatycznie, jeśli są korzystniejsze niż poprzednie. Konieczne jest zawarcie z zatrudnionym porozumienia o zmianie umowy o pracę lub wręczenie wypowiedzenia zmieniającego, jeśli nowe zasady premiowania są mniej korzystne niż wcześniej. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy skutkuje rozwiązaniem umowy, jeśli pracownik nie zaakceptuje nowych zasad (art. 42 par. 3 kodeksu pracy).

4. Wysokość premii

Dopuszczalne jest kwotowe lub procentowe określenie wysokości premii. Istotne, by pracodawca wskazał podstawę jej naliczenia.  

5. Prawo do premii

Pracodawca nie musi tworzyć regulaminu premiowania, jednak jeśli taki dokument istnieje, konieczne jest wypłacenie dodatków do wynagrodzenia. Pracownicy mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy, jeśli zatrudniający nie wypłacił premii pomimo spełnienia określonych warunków. Odmowa wypłacenia pensji lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi to wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Za jego popełnienie grozi kara grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

6. Premia uznaniowa

Oprócz wynagrodzenia i premii pracownik może otrzymywać również nagrody – świadczenia o charakterze uznaniowym. Ich przyznanie zależy od dobrej woli pracodawcy. Zatrudnionemu nie przysługuje roszczenie o ich wypłatę. Czasami nagroda nazywana jest premią uznaniową – taka nazwa może wprowadzać w błąd. Pracownik może domagać się wypłaty premii uznaniowej, jeśli zasady jej przyznawania zostały określone przez pracodawcę.

Przyznanie nagrody oraz określenie jej wysokości leży w gestii pracodawcy, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1977 r., I PR 175/76, LEX nr 14388.     

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 02.02.2019
  Rozkwit transportu i logistyki

  Kierowcy i magazynierzy – to pracownicy, którzy w 2019 r. będą szczególnie poszukiwani. Jak podaje agencja zatrudnienia Manpower, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 r. 21 % firm transportowych i logistycznych zamierza przyjąć nowy personel.

02.02.2019
Rozkwit transportu i logistyki

Kierowcy i magazynierzy – to pracownicy, którzy w 2019 r. będą szczególnie poszukiwani. Jak podaje agencja zatrudnienia Manpower, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 r. 21 % firm transportowych i logistycznych zamierza przyjąć nowy personel.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 26.01.2019
  Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

  Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

 • 26.01.2019
  Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

  Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

 • 19.01.2019
  10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

  Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.

26.01.2019
Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

26.01.2019
Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

19.01.2019
10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.