Zasady wypłacania premii - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Wynagrodzenie netto pracownika, oprócz płacy zasadniczej, może zawierać także premie. Pracodawca powinien jasno i precyzyjnie określić zasady ich przyznawania. Warunki premiowania można ustalać dowolnie – ważne, by nie były sprzeczne z obowiązującym prawem.

1. Wymagania, po spełnieniu których przysługuje premia

Spełnienie warunków określonych przez pracodawcę uprawnia pracownika do wystąpienia z żądaniem wypłaty premii. Zatrudniający określa także przesłanki, których wystąpienie sprawia, że zatrudniony nie otrzyma dodatkowego świadczenia pieniężnego.

2. Regulamin premiowania

Zasady premiowania mogą zostać określone w regulaminie wynagradzania, w umowie o pracę, w układzie zbiorowym pracy lub w oddzielnym regulaminie premiowania. Warunki powinny być opisane jasno i precyzyjnie. Można na przykład wskazać cele, które pracownik musi zrealizować, aby otrzymać dodatkowe świadczenie. Regulacje muszą określać także maksymalną wysokość premii oraz okoliczności, które uzasadniają jej obniżenie. Ważne jest także ustalenie terminu wypłaty i trybu przyznawania premii. Regulamin premiowania tworzy pracodawca. Treść dokumentu należy skonsultować z organizacjami związkowymi, jeśli działają w danym zakładzie pracy.

3. Zmiana zasad premiowania

Prawo dopuszcza możliwość wprowadzania nowych reguł wypłacania premii. Zmiana może zostać dokonana poprzez wydanie zarządzenia. Zmienione zasady wchodzą w życie automatycznie, jeśli są korzystniejsze niż poprzednie. Konieczne jest zawarcie z zatrudnionym porozumienia o zmianie umowy o pracę lub wręczenie wypowiedzenia zmieniającego, jeśli nowe zasady premiowania są mniej korzystne niż wcześniej. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy skutkuje rozwiązaniem umowy, jeśli pracownik nie zaakceptuje nowych zasad (art. 42 par. 3 kodeksu pracy).

4. Wysokość premii

Dopuszczalne jest kwotowe lub procentowe określenie wysokości premii. Istotne, by pracodawca wskazał podstawę jej naliczenia.  

5. Prawo do premii

Pracodawca nie musi tworzyć regulaminu premiowania, jednak jeśli taki dokument istnieje, konieczne jest wypłacenie dodatków do wynagrodzenia. Pracownicy mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy, jeśli zatrudniający nie wypłacił premii pomimo spełnienia określonych warunków. Odmowa wypłacenia pensji lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi to wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Za jego popełnienie grozi kara grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

6. Premia uznaniowa

Oprócz wynagrodzenia i premii pracownik może otrzymywać również nagrody – świadczenia o charakterze uznaniowym. Ich przyznanie zależy od dobrej woli pracodawcy. Zatrudnionemu nie przysługuje roszczenie o ich wypłatę. Czasami nagroda nazywana jest premią uznaniową – taka nazwa może wprowadzać w błąd. Pracownik może domagać się wypłaty premii uznaniowej, jeśli zasady jej przyznawania zostały określone przez pracodawcę.

Przyznanie nagrody oraz określenie jej wysokości leży w gestii pracodawcy, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1977 r., I PR 175/76, LEX nr 14388.     

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 16.01.2019
  Podwyżka płacy minimalnej w 2019 r.

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa stawka płacy minimalnej. Pracownicy etatowi otrzymują wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2250 zł brutto, a zleceniobiorcy zyskali prawo do minimalnej stawki godzinowej w wymiarze 14,70 zł brutto.

 • 07.01.2019
  GUS: Poziom zatrudnienia i wynagrodzenia w okresie: styczeń-wrzesień 2018 r.

  Pod koniec trzeciego kwartału 2018 r. liczba pracujących była o 2,7% wyższa niż rok wcześniej. Największy wzrost zatrudnienia - w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku - odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej, działalności profesjonalnej (np. prawniczej i rachunkowo-księgowej), naukowej i technicznej oraz budownictwie. W okresie styczeń-wrzesień przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4573,03 zł brutto.  

 • 05.01.2019
  5 branż, które gwarantują najwyższe pensje

  Informatyka, telekomunikacja, finanse – to obszary, w których można było liczyć na atrakcyjne zarobki w 2017 r. Wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od wybranej profesji, ale też od tego, czy inwestujemy czas i wysiłek we własny rozwój zawodowy.  

16.01.2019
Podwyżka płacy minimalnej w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa stawka płacy minimalnej. Pracownicy etatowi otrzymują wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2250 zł brutto, a zleceniobiorcy zyskali prawo do minimalnej stawki godzinowej w wymiarze 14,70 zł brutto.

07.01.2019
GUS: Poziom zatrudnienia i wynagrodzenia w okresie: styczeń-wrzesień 2018 r.

Pod koniec trzeciego kwartału 2018 r. liczba pracujących była o 2,7% wyższa niż rok wcześniej. Największy wzrost zatrudnienia - w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku - odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej, działalności profesjonalnej (np. prawniczej i rachunkowo-księgowej), naukowej i technicznej oraz budownictwie. W okresie styczeń-wrzesień przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4573,03 zł brutto.  

05.01.2019
5 branż, które gwarantują najwyższe pensje

Informatyka, telekomunikacja, finanse – to obszary, w których można było liczyć na atrakcyjne zarobki w 2017 r. Wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od wybranej profesji, ale też od tego, czy inwestujemy czas i wysiłek we własny rozwój zawodowy.  

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2018
  Rada nadzorcza – jaką pełni rolę w firmie?

  Nadzór nad działalnością spółki - to najważniejsze zadanie rady nadzorczej. Kontroluje ona m.in. finanse oraz powołuje i odwołuje członków zarządu. Aby zasiadać w radzie, należy spełnić określone kryteria.

 • 16.07.2018
  5 powodów, dla których warto zostać inżynierem produkcji

  5500 zł brutto – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera produkcji w 2017 r. Pensja nie jest jedynym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem kariery w inżynierii. Atrakcyjne możliwości rozwoju stanowią dodatkowy atut.

30.08.2018
Rada nadzorcza – jaką pełni rolę w firmie?

Nadzór nad działalnością spółki - to najważniejsze zadanie rady nadzorczej. Kontroluje ona m.in. finanse oraz powołuje i odwołuje członków zarządu. Aby zasiadać w radzie, należy spełnić określone kryteria.

16.07.2018
5 powodów, dla których warto zostać inżynierem produkcji

5500 zł brutto – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera produkcji w 2017 r. Pensja nie jest jedynym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem kariery w inżynierii. Atrakcyjne możliwości rozwoju stanowią dodatkowy atut.