Zasady wypłacania premii - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Wynagrodzenie netto pracownika, oprócz płacy zasadniczej, może zawierać także premie. Pracodawca powinien jasno i precyzyjnie określić zasady ich przyznawania. Warunki premiowania można ustalać dowolnie – ważne, by nie były sprzeczne z obowiązującym prawem.

1. Wymagania, po spełnieniu których przysługuje premia

Spełnienie warunków określonych przez pracodawcę uprawnia pracownika do wystąpienia z żądaniem wypłaty premii. Zatrudniający określa także przesłanki, których wystąpienie sprawia, że zatrudniony nie otrzyma dodatkowego świadczenia pieniężnego.

2. Regulamin premiowania

Zasady premiowania mogą zostać określone w regulaminie wynagradzania, w umowie o pracę, w układzie zbiorowym pracy lub w oddzielnym regulaminie premiowania. Warunki powinny być opisane jasno i precyzyjnie. Można na przykład wskazać cele, które pracownik musi zrealizować, aby otrzymać dodatkowe świadczenie. Regulacje muszą określać także maksymalną wysokość premii oraz okoliczności, które uzasadniają jej obniżenie. Ważne jest także ustalenie terminu wypłaty i trybu przyznawania premii. Regulamin premiowania tworzy pracodawca. Treść dokumentu należy skonsultować z organizacjami związkowymi, jeśli działają w danym zakładzie pracy.

3. Zmiana zasad premiowania

Prawo dopuszcza możliwość wprowadzania nowych reguł wypłacania premii. Zmiana może zostać dokonana poprzez wydanie zarządzenia. Zmienione zasady wchodzą w życie automatycznie, jeśli są korzystniejsze niż poprzednie. Konieczne jest zawarcie z zatrudnionym porozumienia o zmianie umowy o pracę lub wręczenie wypowiedzenia zmieniającego, jeśli nowe zasady premiowania są mniej korzystne niż wcześniej. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy skutkuje rozwiązaniem umowy, jeśli pracownik nie zaakceptuje nowych zasad (art. 42 par. 3 kodeksu pracy).

4. Wysokość premii

Dopuszczalne jest kwotowe lub procentowe określenie wysokości premii. Istotne, by pracodawca wskazał podstawę jej naliczenia.  

5. Prawo do premii

Pracodawca nie musi tworzyć regulaminu premiowania, jednak jeśli taki dokument istnieje, konieczne jest wypłacenie dodatków do wynagrodzenia. Pracownicy mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy, jeśli zatrudniający nie wypłacił premii pomimo spełnienia określonych warunków. Odmowa wypłacenia pensji lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi to wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Za jego popełnienie grozi kara grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

6. Premia uznaniowa

Oprócz wynagrodzenia i premii pracownik może otrzymywać również nagrody – świadczenia o charakterze uznaniowym. Ich przyznanie zależy od dobrej woli pracodawcy. Zatrudnionemu nie przysługuje roszczenie o ich wypłatę. Czasami nagroda nazywana jest premią uznaniową - taka nazwa może wprowadzać w błąd. Pracownik może domagać się wypłaty premii uznaniowej, jeśli zasady jej przyznawania zostały określone przez pracodawcę.

Przyznanie nagrody oraz określenie jej wysokości leży w gestii pracodawcy, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1977 r., I PR 175/76, LEX nr 14388.     

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.01.2019
  Wyższy komfort pracy przy niższej pensji – czy warto wybrać takie rozwiązanie?

  Jesteś zadowolony ze swoich zarobków, ale pracujesz w stresie i nie masz wolnej chwili dla rodziny i przyjaciół? A może znajdujesz czas na podtrzymywanie relacji i nie narzekasz na pensję, ale masz dość nieprzyjemnej atmosfery i ciągłej rywalizacji? Zastanów się, co uszczęśliwia Cię w pracy i jak zaspokoić swoje oczekiwania.

 • 19.01.2019
  Jaka specjalizacja w IT przynosi najwyższe zarobki?

  Architekt IT, inżynier systemowy, starszy programista Java – to stanowiska, w przypadku których można liczyć na atrakcyjne perspektywy finansowe. Zarobki w IT zależą nie tylko od posady, ale również od doświadczenia i przygotowania zawodowego.

 • 02.01.2019
  Grafik gier komputerowych – zawód zyskujący na popularności

  Wysokie kwalifikacje, przyszłościowe zawody i zarobki, które przyczyniają się do osiągnięcia satysfakcji – warto budować karierę na solidnych filarach. Grafik gier komputerowych to jedna z profesji gwarantujących ciekawe perspektywy, m.in. z uwagi na dynamiczny rozwój branży IT. W 2017 r. specjaliści w dziedzinie grafiki komputerowej zarabiali przeciętnie 5700 zł brutto miesięcznie.

24.01.2019
Wyższy komfort pracy przy niższej pensji – czy warto wybrać takie rozwiązanie?

Jesteś zadowolony ze swoich zarobków, ale pracujesz w stresie i nie masz wolnej chwili dla rodziny i przyjaciół? A może znajdujesz czas na podtrzymywanie relacji i nie narzekasz na pensję, ale masz dość nieprzyjemnej atmosfery i ciągłej rywalizacji? Zastanów się, co uszczęśliwia Cię w pracy i jak zaspokoić swoje oczekiwania.

19.01.2019
Jaka specjalizacja w IT przynosi najwyższe zarobki?

Architekt IT, inżynier systemowy, starszy programista Java – to stanowiska, w przypadku których można liczyć na atrakcyjne perspektywy finansowe. Zarobki w IT zależą nie tylko od posady, ale również od doświadczenia i przygotowania zawodowego.

02.01.2019
Grafik gier komputerowych – zawód zyskujący na popularności

Wysokie kwalifikacje, przyszłościowe zawody i zarobki, które przyczyniają się do osiągnięcia satysfakcji – warto budować karierę na solidnych filarach. Grafik gier komputerowych to jedna z profesji gwarantujących ciekawe perspektywy, m.in. z uwagi na dynamiczny rozwój branży IT. W 2017 r. specjaliści w dziedzinie grafiki komputerowej zarabiali przeciętnie 5700 zł brutto miesięcznie.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2019
  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

 • 05.08.2019
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

30.08.2019
Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

05.08.2019
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki.