Zasiłek na dziecko – koronawirus i jego wpływ na pracę

Pandemia koronawirusa ma bardzo duży wpływ na życie wielu rodzin. W związku z zamknięciem szkół, a także niektórych placówek opiekuńczych – żłobków, przedszkoli czy klubów dziecięcych – większość rodziców musiała przeorganizować swój plan dnia. Osoby, które nie mogą pracować ani w biurze, ani zdalnie ze względu na konieczność zapewniania dzieciom stałej opieki, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Jakie są aktualne informacje odnośnie do tego świadczenia?

Czego dowiesz się z artykułu?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko a koronawirus – co to za świadczenie i komu ono przysługuje?
Do kiedy zasiłek opiekuńczy? Koronawirus i aktualna sytuacja epidemiologiczna.
Zasiłek na dziecko a koronawirus – jak wyliczyć i gdzie złożyć wniosek?
Ubezpieczenie KRUS – zasiłek opiekuńczy na dziecko a koronawirus

[Aktualizacja: 14.12.2020 r.]

Zasiłek opiekuńczy na dziecko a koronawirus – co to za świadczenie i komu ono przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z pandemią koronawirusa pojawił się wraz z ogłoszeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemiologicznego. Gdy od 12 marca, na ponad dwa miesiące zostały zamknięte wszystkie placówki edukacyjne i opiekuńcze  (w tym żłobki i przedszkola), wielu rodziców musiało zmienić swój dotychczasowy tryb życia i przerwać pracę. Dzięki świadczeniu mogli nadal otrzymywać pieniądze, a jednocześnie mieć możliwość powrotu do pracy po otwarciu szkół.

W wyniku drugiej fali pandemii COVID-19 polski rząd ponownie wprowadził dodatkowe świadczenie dla rodziców i opiekunów prawnych zajmujących się dziećmi do 8. roku życia. Zasiłek jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i nie wlicza się on do limitu 60 dni, które przysługują rodzicom w razie choroby dziecka do 14. roku życia. Z zapomogi można skorzystać, gdy:

  • w wyniku odgórnego nakazu zamknięcia szkół podstawowych i ponadpodstawowych dzieci muszą kontynuować naukę zdalnie,
  • przedszkole, żłobek, klub dziecięcy lub inna placówka opiekuńcza została czasowo zamknięta,
  • nie ma możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna.

W zasadach przyznawania zasiłku wyszczególniono także trzy dodatkowe przypadki. Zgodnie z nimi świadczenie ZUS zostanie wypłacone rodzicom i opiekunom:

  • dzieci do 16. roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dzieci do 18. roku życia, które mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 24. roku życia, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z zasiłku może skorzystać tylko jeden z rodziców. Warto podkreślić, że jeśli jeden opiekun przebywa na bezrobociu, urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub wychowawczym, drugi rodzic nie będzie mógł się ubiegać o zasiłek. Świadczenie nie będzie także wypłacane rodzicom dzieci, którym opiekę zapewnia placówka szkolna.

Czy można pogodzić pracę zawodową z opieką nad dzieckiem? Choć jest to bardzo trudne, w niektórych sytuacjach może się okazać jedynym rozwiązaniem. Zobacz, w jaki sposób można zorganizować pracę w domu dla mam i ojców.

Do kiedy zasiłek opiekuńczy? Koronawirus i aktualna sytuacja epidemiologiczna

Obowiązywanie zasiłku opiekuńczego jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, zaleceń rządu i obowiązujących wytycznych. W zależności od tego, jak pandemia COVID-19 będzie przebiegała w ciągu nadchodzących dni, zostaną podjęte decyzje odnośnie do przedłużenia zamknięcia szkół lub powrotu dzieci do edukacji stacjonarnej.

Warto śledzić oficjalne informacje na temat zasiłku opiekuńczego. Strona ZUS zawiera dane o najbardziej aktualnych zasadach dotyczących przyznawania tego świadczenia.

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie 30 listopada, zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie do 24 grudnia 2020 r. Do tego czasu rodzice mogą składać wnioski o udzielenie zapomogi. Co z okresem po Nowym Roku? Na ten moment edukacja zdalna w szkołach jest przedłużona do 3 stycznia 2021 roku. To jednak nie oznacza szybkiego powrotu do szkół. W 2021 r. ferie zimowe mają trwać w całej Polsce od 4 do 17 stycznia. Uczniowie będą więc mogli zasiąść w szkolnych ławkach dopiero 18 stycznia. W okresie ferii zimowych nie jest planowane wprowadzenie zasiłku opiekuńczego. Jednak sytuacja jest cały czas dynamiczna i dostosowywana do stanu epidemiologicznego w Polsce.

Mimo nauki zdalnej Twoje dziecko nudzi się w domu? A może Ty sam nie wiesz, jak znaleźć dla siebie zajęcie? Poznaj sposoby na nudę w izolacji domowej wymienione w naszym poradniku.

Zasiłek na dziecko a koronawirus – jak wyliczyć i gdzie złożyć wniosek?

Aby móc otrzymać zasiłek opiekuńczy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy posiadać ubezpieczenie społeczne. Jest ono więc przeznaczone dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zleceniobiorców na umowie-zleceniu, o ile odprowadzają składki ZUS.

Kwota zasiłku opiekuńczego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyliczane:

  • za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym ma być sprawowana opieka nad dzieckiem,
  • za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeśli zasiłek ma być wypłacany przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z COVID-19 należy złożyć u swojego płatnika składek – pracodawcy lub zleceniodawcy. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą wniosek powinien trafić bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od liczby osób zatrudnionych w firmie zasiłek będzie wypłacany przez pracodawcę (co najmniej 21 pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia) lub przez ZUS.

Ubezpieczenie KRUS – zasiłek opiekuńczy na dziecko a koronawirus

Zasiłek opiekuńczy na dziecko może być wypłacony także osobie prowadzącej działalność rolniczą, która jest ubezpieczona w KRUS-ie. Przyznawanie zapomogi odbywa się na tych samych zasadach, co przyznawanie zasiłku z ZUS-u. Mogą więc z niego skorzystać rodzice i opiekunowie, którzy nie są w stanie zapewnić dzieciom pełnej opieki bez przerwy w pracy związanej z  rolnictwem.

Zasiłek z KRUS-u również wynosi 80% przeciętnego wynagrodzenia. Każdy rolnik musi jednak złożyć wniosek samodzielnie za pośrednictwem  elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Formularz zasiłku jest dostępny na oficjalnej stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zobacz wniosek KRUS o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

Z zasiłku opiekuńczego na dziecko warto skorzystać, jeśli żaden z rodziców nie jest w stanie pogodzić pracy zawodowej z opieką. Dziecko, zwłaszcza w wieku żłobkowym lub przedszkolnym, wymaga ciągłej uwagi. Trudno mu także wytłumaczyć, że mama lub tata muszą spędzić większą część dnia przed komputerem. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z zasiłku, warto porozmawiać na ten temat z pracodawcą. Wielu managerów rozumie obecne problemy rodziców. Możliwe, że dzięki rozmowie wspólnymi siłami wypracujecie taki tryb pracy, który będzie korzystny dla każdej ze stron.