Zasiłek wyrównawczy – kiedy i komu się należy?

Co to jest zasiłek wyrównawczy? To świadczenie przysługujące ubezpieczonym pracownikom ze zmniejszoną sprawnością, których wynagrodzenie uległo obniżeniu na skutek poddania się rehabilitacji zawodowej. Co to oznacza w praktyce? I czym różni się zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego od zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego? Sprawdź!

Czego dowiesz się z artykułu?

Zasiłek wyrównawczy – komu przysługuje?
Jak ubiegać się o zasiłek wyrównawczy?
Jak długo można otrzymywać zasiłek wyrównawczy? Jaka to może być kwota?

Zasiłek wyrównawczy to rekompensata finansowa, którą otrzymasz, jeśli będziesz zmuszony poddać się rehabilitacji spowodowanej chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy. Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz, żeby się o niego ubiegać, i jaką może mieć wysokość.

Zasiłek wyrównawczy – komu przysługuje?

Zasiłek wyrównawczy przysługuje tym pracownikom, których wynagrodzenie zostało obniżone w związku z tzw. rehabilitacją zawodową. Czym jest rehabilitacja zawodowa? To okres, podczas którego przygotowuje się osobę niepełnosprawną lub zagrożoną niepełnosprawnością do podjęcia innych niż dotychczasowe zadań zawodowych albo do wprowadzenia jej na rynek pracy. W praktyce polega to na tym, że jeśli np. ulegniesz wypadkowi przy pracy fizycznej i w związku z doznanymi obrażeniami nie będziesz mógł jej już wykonywać, Twój pracodawca może zadecydować o przygotowaniu Cię np. do podjęcia pracy biurowej.

Jeżeli rehabilitacja zawodowa jest konieczna ze względu na wypadek przy pracy lub chorobę zawodową, pracownikowi przysługuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego. W pozostałych wypadkach jest on wypłacany z ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje pracownikom, którzy pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie nie jest również wypłacane za okresy niezdolności do pracy spowodowane np. chorobą zawodową.

Sprawdź też: Zasiłek chorobowy – ile wynosi.

Jak ubiegać się o zasiłek wyrównawczy?

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS lub lekarz wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy stwierdzi u Ciebie niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy i zadecyduje o potrzebie rehabilitacji zawodowej, powinieneś złożyć wniosek o przyznanie zasiłku wyrównawczego. Gdzie to zrobić? Sprawdź:

  • w terenowej jednostce ZUS właściwej dla siedziby pracodawcy,
  • u pracodawcy, jeżeli to on jest płatnikiem zasiłków.

Do wniosku powinieneś dołączyć orzeczenie lekarza, który orzekł konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej. Jeśli Twoje świadczenie będzie wypłacać ZUS, pamiętaj, żeby dostarczyć też zaświadczenie ZUS Z-3.

Jak długo można otrzymywać zasiłek wyrównawczy? Jaka to może być kwota?

Wiesz już, że zasiłek wyrównawczy przysługuje Ci wyłącznie wtedy, kiedy Twoje wynagrodzenie zostało obniżone w związku z odbywaniem rehabilitacji. Wysokość zasiłku określa się na podstawie różnicy między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem miesięcznym otrzymywanym w okresie rehabilitacji zawodowej.

Zasiłek wyrównawczy jest przyznawany przez cały okres rehabilitacji zawodowej, pod warunkiem że nie trwa on dłużej niż 24 miesiące. Prawo do tego świadczenia tracisz w dniu zakończenia rehabilitacji zawodowej i zmiany stanowiska pracy.

Sprawdź też kalkulator wynagrodzeń online.

Zasiłek wyrównawczy to pomoc dla wszystkich tych, którzy są zmuszeni do zmiany wykonywanej pracy ze względu na problemy zdrowotne. Warto więc wiedzieć, kiedy możesz o niego wnioskować, jeśli zajdzie taka potrzeba.