Zaświadczenie o zarobkach – do czego jest potrzebne i jak je uzyskać?

Najczęściej pracownicy pobierają zaświadczenie o zarobkach do kredytu – ponieważ jest ono dowodem możliwości spłaty danej należności. Ale to nie jedyna sytuacja, w której taki dokument może być Ci potrzebny. Przeczytaj, kiedy i gdzie zgłosić się po zaświadczenie, oraz sprawdź, co powinno zawierać.

Czego dowiesz się z artykułu?

Zaświadczenie o wynagrodzeniu – do czego jest potrzebne?
Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co powinno zawierać?

W niektórych sytuacjach życiowych musisz wykazać, że jesteś zatrudniony, oraz przedstawić na piśmie, jaką kwotę wynagrodzenia otrzymujesz co miesiąc. Pamiętaj, że nie istnieje limit zaświadczeń, o które wnioskujesz w ciągu roku. Możesz to robić tak często, jak potrzebujesz.

Zaświadczenie o wynagrodzeniu – do czego jest potrzebne?

Dokument, który określa wysokość Twoich zarobków, będzie niezbędny w kilku sytuacjach. Uzasadnione jest zatem wnioskowanie o:

 • zaświadczenie o zarobkach do banku – aby pożyczkodawca mógł upewnić się o Twojej zdolności kredytowej,
 • zaświadczenie o zarobkach do sądu – niezbędne w postępowaniu o rozwód, podział majątku czy alimenty,
 • zaświadczenie o zarobkach do MOPS – aby starać się o wsparcie socjalne w postaci zasiłków,
 • zaświadczenie do sklepu – jeśli kupujesz dany towar na raty i sprzedawca potrzebuje udowodnienia Twojej zdolności do spłacania należności na czas,
 • zaświadczenie na potrzeby rekrutacji do przedszkola/żłobka – jeśli zapisujesz swoje dziecko do przedszkola lub żłobka i jego kierownictwo chce się upewnić, czy masz możliwość regularnie dokonywać opłaty, a dodatkowo że oboje rodzice pracują, więc nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki w domu.

| Bilans zysków… z pracy – sprawdź, czy zarabiasz odpowiednio

Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy

Zaświadczenie o zarobkach wystawia pracodawca. Dlatego w zależności od przyjętych w Twoim miejscu pracy zasad osobiście poproś szefa o wydanie dokumentu lub złóż w tym celu odpowiedni wniosek.

Pamiętaj, że teoretycznie żadne przepisy prawa nie zobowiązują Twojego szefa do wystawienia zaświadczenia, o które wnioskujesz. Jednak Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu stwierdził, że pracownik może dochodzić tego przed sądem pracy. W uzasadnieniu wyroku napisano, że w ramach obowiązku pracodawcy, jakim jest dbanie o dobro pracownika, mieści się powinność dostarczania mu informacji i dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji stosunku pracy, ale także zaświadczeń o zarobkach potrzebnych poza zakładem pracy. W końcu ten dokument niejednokrotnie decyduje o pozytywnym rozpatrzeniu ważnej kwestii, o które ubiega się pracownik.

Zaświadczenie o zarobkach, o ile jest wydawane przez obecnego pracodawcę, otrzymasz bezpłatnie – chyba że do jego sporządzenia potrzeba trudno dostępnych danych z zakładowego archiwum. Nie ma terminu, w którym takie zaświadczenie powinno być wystawione. Najczęściej jednak dzieje się to bez zbędnej zwłoki.

Osobną kwestią jest zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego. Taki dokument, potrzebny w sprawach dotyczących m.in. alimentów, ubezpieczenia społecznego czy ubezpieczenia zdrowotnego, wydawany jest na wniosek przedsiębiorcy jako potwierdzenie obrotu firmy w danym okresie. Składasz je, jeśli prowadzisz własną firmę.

| Komunikacja z szefem – jak powinna wyglądać?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co powinno zawierać?

Przepisy prawa nie określają dokładnych danych, które powinny znaleźć się w zaświadczeniu o dochodach do sądu, banku i innych instytucji. Dlatego z praktycznego punktu widzenia pracodawca powinien zawrzeć w dokumencie:

 • nazwę zakładu pracy, a także jego adres, dane kontaktowe oraz pieczątkę,
 • imię i nazwisko pracownika, jego numer PESEL lub numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
 • rodzaj umowy, na podstawie której pracownik wykonuje swoje obowiązki, oraz czas jej obowiązywania,
 • charakter wykonywanej pracy,
 • zaświadczenie o zarobkach za jeden miesiąc, czyli przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyliczone na podstawie danych z ostatniego kwartału,
 • informację o ewentualnych obciążeniach wynagrodzenia pracownika (np. z tytułu egzekucji komorniczej),
 • ewentualną informację o tym, że pracownik jest w okresie wypowiedzenia,
 • datę i miejsce wystawienia dokumentu oraz podpis pracodawcy lub wyznaczonej przez niego osoby (np. księgowego).

| Dowiedz się, jak pracodawca zarządza Twoimi zarobkami

 

Pamiętaj, że celowe poświadczenie nieprawdy w zaświadczeniu o zarobkach podlega odpowiedzialności karnej. Dlatego warto podejść do sprawy poważnie i zdobyć od pracodawcy prawdziwy dokument nawet w tak błahej sprawie, jak np. zakup telewizora na raty.