Umowa-zlecenie dla studenta. Zobacz, ile może zarobić student na umowie-zleceniu

Studia to idealny moment, aby rozpocząć karierę zawodową. Można bowiem znaleźć swoją ścieżkę kariery, zanim na dobre trafi się na rynek pracy. Zatrudnianie studenta, zwłaszcza na umowę-zlecenie, przynosi także wiele korzyści pracodawcy. Osoby uczące się, które nie ukończyły 26. roku życia, zwykle mogą być zwolnione z podatków, w tym składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast do ubezpieczenia zdrowotnego włącza je rodzic lub uczelnia. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika jest więc znacznie mniejszy niż w przypadku osoby pracującej na podstawie umowy o pracę.

Czego dowiesz się z artykułu?

Zatrudnianie studenta na umowę-zlecenie. Dlaczego jest korzystne dla osoby młodej?
Zatrudnianie studenta na umowę-zlecenie a składki ZUS i inne. Jakie podatki są odprowadzane?
Podatek od umowy-zlecenie student. Co z podatkiem dochodowym PIT?
Umowa-zlecenie dla studenta. Ile może zarobić student na umowie-zleceniu?
Kalkulator wynagrodzeń umowa-zlecenie student
Zatrudnienie studenta umowa-zlecenie. Co dzieje się dalej?
Jak napisać: umowa zlecenie czy umowa-zlecenie?

Najpopularniejszym rodzajem umowy dla studentów jest umowa-zlecenie. Zatrudnianie studenta na podstawie umowy o pracę wiąże się bowiem z koniecznością odprowadzania wszystkich składek, w tym składki na:

 • ubezpieczenie emerytalne lub rentowe,
 • ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe.

Z tego względu znacznie popularniejsze jest zatrudnianie studentów w oparciu o umowy cywilnoprawne – głównie umowę-zlecenie.

Zatrudnianie studenta na umowę-zlecenie. Dlaczego jest korzystne dla osoby młodej?

Umowy cywilnoprawne nie są regulowane przez Kodeks pracy, w związku z czym mogą wydawać się zawsze gorszym rozwiązaniem niż umowy o pracę. Jednak w przypadku studentów umowa-zlecenie daje także większą elastyczność pracownikowi.

 • Student może lepiej dostosować aktywność zawodową do swojego grafiku zajęć. Nie musi przychodzić do pracy każdego dnia ani spędzać w niej określonej liczby godzin.
 • Student może wykonywać pracę z dowolnego miejsca. W umowie cywilnoprawnej nie ma wskazanego miejsca realizacji zadań.
 • Studenta nie obowiązuje okres wypowiedzenia. Jeśli z różnych względów nie może on dalej wykonywać pracy, umowa może być rozwiązana w dowolnym momencie.

Warto zwrócić uwagę, że umowa-zlecenie jest także korzystna finansowo dla studenta.

Zatrudnianie studenta na umowę-zlecenie a ZUS i inne składki. Jakie podatki są odprowadzane?

Jeśli zleceniobiorcą jest student, który nie ukończył 26 lat, zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Niestety, wiąże się to także z tym, że studentowi nie przysługuje prawo do płatnego zwolnienia chorobowego, urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego. Wyjątkiem od tej sytuacji są indywidualne ustalenia między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

Pracodawca, który zatrudnia studenta na umowę-zlecenie, nie odprowadza za niego także składek na ubezpieczenie zdrowotne. To jednak nie oznacza, że osobie młodej nie przysługuje prawo do darmowego leczenia się w placówkach służby zdrowia w Polsce. Zazwyczaj bowiem ubezpieczenie zdrowotne jest organizowane przez uczelnie. Młoda osoba może być także dopisana do ubezpieczenia zdrowotnego jednego z rodziców.

Podatek od umowy-zlecenie student. Co z podatkiem dochodowym PIT?

W sierpniu 2019 roku powstała nowa ulga podatkowa dla osób młodych – tzw. PIT 0. Dzięki niej osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, nie muszą płacić podatku dochodowego PIT. Jakie warunki muszą być spełnione, aby studenta obowiązywała ta ulga podatkowa?

 • W chwili otrzymania wynagrodzenia student musi mieć mniej niż 26 lat. Nie ma więc znaczenia data zawarcia umowy. Jeśli jedno wynagrodzenie jest wypłacane przed ukończeniem 26 lat, a następne po, wówczas to drugie będzie opodatkowane.
 • Roczny dochód nie może przekraczać 85 528 zł brutto. W przeliczeniu na 12 miesięcy jest to nieco ponad 7 tys. zł brutto. Gdy ta wartość zostanie przekroczona, wówczas wypłata jest opodatkowana stawką 32% PIT.

Jak wygląda zerowy podatek PIT w innych przypadkach? Przeczytaj o pozostałych umowach dla osób do 26. roku życia.

Umowa-zlecenie dla studenta. Ile może zarobić student na umowie-zleceniu?

Zwolnienie z podatku PIT, brak konieczności odprowadzania składek ZUS i składek zdrowotnych – to wszystko sprawia, że w kieszeni studenta może zostać znacznie więcej pieniędzy. Ile? Kalkulacja jest bardzo prosta.

Kalkulator wynagrodzeń umowa-zlecenie student

Jeśli student jest zatrudniony na umowę-zlecenie, nie ma ukończonych 26 lat, a składki ZUS i zdrowotne są odprowadzane poza miejscem wykonywania zlecenia, wówczas kwota wypłaty brutto będzie równa kwocie wypłaty netto. Brutto netto dla studenta jest takie samo.

Jeśli na umowie-zleceniu będzie widniała kwota 4000 zł brutto, po wykonaniu zlecenia na konto studenta wpłynie dokładnie 4000 zł.

Aby mieć pewność, czy kwota brutto, będzie równa kwocie netto, warto skorzystać z dostępnych narzędzi. Umowa-zlecenie student kalkulator pozwoli wyliczyć dokładną wysokość wynagrodzenia w zależności od rodzaju umowy, wieku oraz kwoty brutto.

Zatrudnienie studenta umowa-zlecenie. Co dzieje się dalej?

Po przekroczeniu przez studenta 26. roku życia podlega on ubezpieczeniom na takich samych zasadach jak inni wykonawcy zleceń. Od wynagrodzenia brutto trzeba więc potrącić:

 • składkę emerytalną – 9,76% płacy brutto (drugie 9,76% brutto przekazuje pracodawca),
 • składkę rentową – 6,5% płacy brutto (zleceniodawca przekazuje 1,5% brutto),
 • składkę chorobową – to składka dobrowolna na umowie-zleceniu. Wymaga potrącenia 2,45% płacy brutto,
 • składkę zdrowotną – 9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy.

Umowa-zlecenie dla studenta jest korzystnym rozwiązaniem nie tylko dla zleceniodawcy, ale też dla zleceniobiorcy. Tego rodzaju umowa pozwala na bardzo dużą elastyczność pracy, a także wiąże się z korzyściami finansowymi. Zatrudnianie studentów na umowę-zlecenie zmniejsza koszty, jakie ponosi pracodawca, ale też pozwala zatrzymać więcej pieniędzy na koncie młodej osoby. Otwiera przed nią także więcej możliwości. Zazwyczaj w ofertach pracy dla studentów pojawiają się właśnie informacje o umowie-zleceniu. Warto z nich korzystać.

Jak napisać: umowa zlecenie czy umowa-zlecenie?

Warto znać tę zasadę, choćby po to, by zadbać o poprawną pisownię przy okazji korespondencji z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą. W sieci bardzo często można natrafić na zapis: umowa zlecenie. Tymczasem zgodnie z regułami ortografii nazwa ta powinna być pisana z łącznikiem. Przykłady błędów: umowa zlecenie dla studenta, zatrudnienie studenta na umowę zlecenie. Między wyrazy umowa a zlecenie należy wstawić łącznik.

Kolejny często spotykany błąd polega na nieodmienianiu drugiego członu nazwy. Przykład: Ile może zarobić student na umowie zlecenie? (prawidłowo: na umowie-zleceniu).