Zatrudnienie studenta a umowa zlecenie - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Osoby uczące się, które nie ukończyły 26. roku życia, zwykle są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Do ubezpieczenia zdrowotnego włącza je rodzic lub uczelnia. Od wynagrodzenia brutto, jakie otrzymuje student, zawsze odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

Student a składki od umowy zlecenia

Zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli zleceniobiorcą jest student. Po przekroczeniu 26. roku życia, uczący się podlega ubezpieczeniom na takich samych zasadach jak inni wykonawcy zleceń. Od wynagrodzenia brutto, jakie otrzymuje, potrąca się:

 • składkę emerytalną – 9,76% płacy brutto,
 • składkę rentową – 6,5% płacy brutto,
 • składkę chorobową (dobrowolnie, na wniosek zleceniobiorcy) – 2,45% płacy brutto,
 • składkę zdrowotną – 9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy, której wysokość oblicza się zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.

Zleceniodawca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zawartej z osobą uczącą się lub studentem. Zleceniobiorca nie ma wtedy prawa do płatnego zwolnienia chorobowego.

Przychody studenta z tytułu umowy zlecenia zawsze podlegają opodatkowaniu. Pracodawca jest zobowiązany wyliczyć, pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę. Wysokość podatku jest zryczałtowana (18% przychodu), jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wynosi nie więcej niż 200 zł. Podstawę zaliczki pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu (20 lub 50% przychodu pomniejszonego o składkę na ubezpieczenie zdrowotne), jeśli płaca przekroczy 200 zł.  

Od wysokości wynagrodzenia brutto, jakie otrzymuje student po ukończeniu 26. roku życia, zależy wymiar składek płaconych przez pracodawcę. Chodzi o:

 • składkę emerytalną – 9,76% wynagrodzenia brutto,
 • składkę rentową – 6,5% wynagrodzenia brutto,
 • składkę wypadkową – od 0,4 do 3,6% wynagrodzenia brutto,
 • składkę na Fundusz Pracy – 2,45% wynagrodzenia brutto,
 • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1% wynagrodzenia brutto.

Kalkulator płac – student

Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia, jakie przysługuje osobie uczącej się po odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy, warto skorzystać z kalkulatora Pracuj.pl: https://kariera.pracuj.pl/umowa-zlecenie-kalkulator/. Wystarczy wybrać rodzaj umowy, oznaczyć, że zleceniobiorcą jest student, który nie ukończył 26 lat i wprowadzić kwoty. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto i netto, jakie otrzymuje zleceniobiorca-uczeń, jest taka, jak w przypadku umowy o dzieło.

Składki – umowa zlecenie i umowa o pracę

Nie odprowadza się składek ZUS od wynagrodzenia studenta-zleceniobiorcy, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy. Obowiązek opłacania składek występuje, gdy ucząca się osoba pracuje dla tego samego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia i umowy o pracę.  

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 18.10.2018
  Ojcowie na urlopach – ABC

  Ojciec, który jest aktywny zawodowo, zyskuje dodatkowe prawa umożliwiające spędzanie więcej czasu z dziećmi. Może na przykład korzystać z urlopów: „tacierzyńskiego”, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego. Niemal 1/3 pracowników tego nie robi.

 • 23.04.2018
  ZUS sprawdza, czy przedsiębiorcy płacą składki od umów-zleceń

  Przychód uzyskiwany z tytułu umowy-zlecenia najczęściej jest oskładkowany. Podlegając ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, możesz np. pobierać świadczenie chorobowe lub korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje, czy pracodawcy odprowadzają składki.

 • 07.03.2018
  Stawka godzinowa na umowie-zleceniu w 2018 roku

  Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia mają prawo do minimalnej stawki godzinowej. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi najniższe wynagrodzenie za pracę. W 2018 r. kwota, jaką powinien otrzymać pracownik etatowy, to 2100 zł brutto miesięcznie, a zleceniobiorca – 13,7 zł brutto za godzinę.

18.10.2018
Ojcowie na urlopach – ABC

Ojciec, który jest aktywny zawodowo, zyskuje dodatkowe prawa umożliwiające spędzanie więcej czasu z dziećmi. Może na przykład korzystać z urlopów: „tacierzyńskiego”, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego. Niemal 1/3 pracowników tego nie robi.

23.04.2018
ZUS sprawdza, czy przedsiębiorcy płacą składki od umów-zleceń

Przychód uzyskiwany z tytułu umowy-zlecenia najczęściej jest oskładkowany. Podlegając ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, możesz np. pobierać świadczenie chorobowe lub korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje, czy pracodawcy odprowadzają składki.

07.03.2018
Stawka godzinowa na umowie-zleceniu w 2018 roku

Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia mają prawo do minimalnej stawki godzinowej. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi najniższe wynagrodzenie za pracę. W 2018 r. kwota, jaką powinien otrzymać pracownik etatowy, to 2100 zł brutto miesięcznie, a zleceniobiorca – 13,7 zł brutto za godzinę.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2019
  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

 • 05.08.2019
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

30.08.2019
Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

05.08.2019
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki.