Zatrudnienie studenta a umowa zlecenie - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Osoby uczące się, które nie ukończyły 26. roku życia, zwykle są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Do ubezpieczenia zdrowotnego włącza je rodzic lub uczelnia. Od wynagrodzenia brutto, jakie otrzymuje student, zawsze odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

Student a składki od umowy zlecenia

Zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli zleceniobiorcą jest student. Po przekroczeniu 26. roku życia, uczący się podlega ubezpieczeniom na takich samych zasadach jak inni wykonawcy zleceń. Od wynagrodzenia brutto, jakie otrzymuje, potrąca się:

 • składkę emerytalną – 9,76% płacy brutto,
 • składkę rentową – 6,5% płacy brutto,
 • składkę chorobową (dobrowolnie, na wniosek zleceniobiorcy) – 2,45% płacy brutto,
 • składkę zdrowotną – 9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy, której wysokość oblicza się zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.

Zleceniodawca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zawartej z osobą uczącą się lub studentem. Zleceniobiorca nie ma wtedy prawa do płatnego zwolnienia chorobowego.

Przychody studenta z tytułu umowy zlecenia zawsze podlegają opodatkowaniu. Pracodawca jest zobowiązany wyliczyć, pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę. Wysokość podatku jest zryczałtowana (18% przychodu), jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wynosi nie więcej niż 200 zł. Podstawę zaliczki pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu (20 lub 50% przychodu pomniejszonego o składkę na ubezpieczenie zdrowotne), jeśli płaca przekroczy 200 zł.  

Od wysokości wynagrodzenia brutto, jakie otrzymuje student po ukończeniu 26. roku życia, zależy wymiar składek płaconych przez pracodawcę. Chodzi o:

 • składkę emerytalną – 9,76% wynagrodzenia brutto,
 • składkę rentową – 6,5% wynagrodzenia brutto,
 • składkę wypadkową – od 0,4 do 3,6% wynagrodzenia brutto,
 • składkę na Fundusz Pracy – 2,45% wynagrodzenia brutto,
 • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1% wynagrodzenia brutto.

Kalkulator płac – student

Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia, jakie przysługuje osobie uczącej się po odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy, warto skorzystać z kalkulatora Pracuj.pl: https://kariera.pracuj.pl/umowa-zlecenie-kalkulator/. Wystarczy wybrać rodzaj umowy, oznaczyć, że zleceniobiorcą jest student, który nie ukończył 26 lat i wprowadzić kwoty. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto i netto, jakie otrzymuje zleceniobiorca-uczeń, jest taka, jak w przypadku umowy o dzieło.

Składki – umowa zlecenie i umowa o pracę

Nie odprowadza się składek ZUS od wynagrodzenia studenta-zleceniobiorcy, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy. Obowiązek opłacania składek występuje, gdy ucząca się osoba pracuje dla tego samego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia i umowy o pracę.  

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.03.2019
  Składki ZUS w 2019 r.

  Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • 25.01.2019
  Od czego zależy wysokość wynagrodzenia netto przy umowie-zleceniu?

  Wynagrodzenie „na rękę” - uzyskiwane przez osobę pracującą na podstawie umowy-zlecenia - może różnić się w zależności od tego, czy podlega się dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Na wysokość płacy wpływają też inne czynniki, na przykład to, czy zlecenie stanowi jedyny, czy kolejny tytuł do ubezpieczeń społecznych.   

 • 07.01.2019
  Dodatkowe przywileje dla zleceniobiorców

  Osobom pracującym na podstawie umowy-zlecenia przysługuje minimalna stawka godzinowa oraz możliwość pobierania zasiłku chorobowego. Od 1 stycznia 2019 r. zleceniobiorcy mogą należeć do związków zawodowych i korzystać z nowych przywilejów, jak np. ochrona przed wypowiedzeniem.

04.03.2019
Składki ZUS w 2019 r.

Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

25.01.2019
Od czego zależy wysokość wynagrodzenia netto przy umowie-zleceniu?

Wynagrodzenie „na rękę” - uzyskiwane przez osobę pracującą na podstawie umowy-zlecenia - może różnić się w zależności od tego, czy podlega się dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Na wysokość płacy wpływają też inne czynniki, na przykład to, czy zlecenie stanowi jedyny, czy kolejny tytuł do ubezpieczeń społecznych.   

07.01.2019
Dodatkowe przywileje dla zleceniobiorców

Osobom pracującym na podstawie umowy-zlecenia przysługuje minimalna stawka godzinowa oraz możliwość pobierania zasiłku chorobowego. Od 1 stycznia 2019 r. zleceniobiorcy mogą należeć do związków zawodowych i korzystać z nowych przywilejów, jak np. ochrona przed wypowiedzeniem.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 26.01.2019
  Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

  Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

 • 26.01.2019
  Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

  Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

 • 19.01.2019
  10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

  Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.

26.01.2019
Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

26.01.2019
Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

19.01.2019
10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.