Ile może zarobić student na umowie-zleceniu? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Studia to idealny moment, aby rozpocząć karierę zawodową. Można bowiem znaleźć swoją ścieżkę kariery, zanim na dobre trafi się na rynek pracy. Zatrudnianie studenta, zwłaszcza na umowę-zlecenie, przynosi także wiele korzyści pracodawcy. Osoby uczące się, które nie ukończyły 26. roku życia, zwykle mogą być zwolnione z podatków, w tym składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast do ubezpieczenia zdrowotnego włącza je rodzic lub uczelnia. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika jest więc znacznie mniejszy niż w przypadku osoby pracującej na podstawie umowy o pracę.

Czego dowiesz się z artykułu?

Zatrudnianie studenta na umowę-zlecenie. Dlaczego jest korzystne dla osoby młodej?
Zatrudnianie studenta na umowę-zlecenie a składki ZUS i inne. Jakie podatki są odprowadzane?
Podatek od umowy-zlecenie student. Co z podatkiem dochodowym PIT?
Umowa-zlecenie dla studenta. Ile może zarobić student na umowie-zleceniu?
Kalkulator wynagrodzeń umowa-zlecenie student
Zatrudnienie studenta umowa-zlecenie. Co dzieje się dalej?
Jak napisać: umowa zlecenie czy umowa-zlecenie?

Najpopularniejszym rodzajem umowy dla studentów jest umowa-zlecenie. Zatrudnianie studenta na podstawie umowy o pracę wiąże się bowiem z koniecznością odprowadzania wszystkich składek, w tym składki na:

 • ubezpieczenie emerytalne lub rentowe,
 • ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe.

Z tego względu znacznie popularniejsze jest zatrudnianie studentów w oparciu o umowy cywilnoprawne – głównie umowę-zlecenie.

Zatrudnianie studenta na umowę-zlecenie. Dlaczego jest korzystne dla osoby młodej?

Umowy cywilnoprawne nie są regulowane przez Kodeks pracy, w związku z czym mogą wydawać się zawsze gorszym rozwiązaniem niż umowy o pracę. Jednak w przypadku studentów umowa-zlecenie daje także większą elastyczność pracownikowi.

 • Student może lepiej dostosować aktywność zawodową do swojego grafiku zajęć. Nie musi przychodzić do pracy każdego dnia ani spędzać w niej określonej liczby godzin.
 • Student może wykonywać pracę z dowolnego miejsca. W umowie cywilnoprawnej nie ma wskazanego miejsca realizacji zadań.
 • Studenta nie obowiązuje okres wypowiedzenia. Jeśli z różnych względów nie może on dalej wykonywać pracy, umowa może być rozwiązana w dowolnym momencie.

Warto zwrócić uwagę, że umowa-zlecenie jest także korzystna finansowo dla studenta.

Zatrudnianie studenta na umowę-zlecenie a ZUS i inne składki. Jakie podatki są odprowadzane?

Jeśli zleceniobiorcą jest student, który nie ukończył 26 lat, zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Niestety, wiąże się to także z tym, że studentowi nie przysługuje prawo do płatnego zwolnienia chorobowego, urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego. Wyjątkiem od tej sytuacji są indywidualne ustalenia między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

Pracodawca, który zatrudnia studenta na umowę-zlecenie, nie odprowadza za niego także składek na ubezpieczenie zdrowotne. To jednak nie oznacza, że osobie młodej nie przysługuje prawo do darmowego leczenia się w placówkach służby zdrowia w Polsce. Zazwyczaj bowiem ubezpieczenie zdrowotne jest organizowane przez uczelnie. Młoda osoba może być także dopisana do ubezpieczenia zdrowotnego jednego z rodziców.

Podatek od umowy-zlecenie student. Co z podatkiem dochodowym PIT?

W sierpniu 2019 roku powstała nowa ulga podatkowa dla osób młodych – tzw. PIT 0. Dzięki niej osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, nie muszą płacić podatku dochodowego PIT. Jakie warunki muszą być spełnione, aby studenta obowiązywała ta ulga podatkowa?

 • W chwili otrzymania wynagrodzenia student musi mieć mniej niż 26 lat. Nie ma więc znaczenia data zawarcia umowy. Jeśli jedno wynagrodzenie jest wypłacane przed ukończeniem 26 lat, a następne po, wówczas to drugie będzie opodatkowane.
 • Roczny dochód nie może przekraczać 85 528 zł brutto. W przeliczeniu na 12 miesięcy jest to nieco ponad 7 tys. zł brutto. Gdy ta wartość zostanie przekroczona, wówczas wypłata jest opodatkowana stawką 32% PIT.

Jak wygląda zerowy podatek PIT w innych przypadkach? Przeczytaj o pozostałych umowach dla osób do 26. roku życia.

Umowa-zlecenie dla studenta. Ile może zarobić student na umowie-zleceniu?

Zwolnienie z podatku PIT, brak konieczności odprowadzania składek ZUS i składek zdrowotnych – to wszystko sprawia, że w kieszeni studenta może zostać znacznie więcej pieniędzy. Ile? Kalkulacja jest bardzo prosta.

Kalkulator wynagrodzeń umowa-zlecenie student

Jeśli student jest zatrudniony na umowę-zlecenie, nie ma ukończonych 26 lat, a składki ZUS i zdrowotne są odprowadzane poza miejscem wykonywania zlecenia, wówczas kwota wypłaty brutto będzie równa kwocie wypłaty netto. Brutto netto dla studenta jest takie samo.

Jeśli na umowie-zleceniu będzie widniała kwota 4000 zł brutto, po wykonaniu zlecenia na konto studenta wpłynie dokładnie 4000 zł.

Aby mieć pewność, czy kwota brutto, będzie równa kwocie netto, warto skorzystać z dostępnych narzędzi. Umowa-zlecenie student kalkulator pozwoli wyliczyć dokładną wysokość wynagrodzenia w zależności od rodzaju umowy, wieku oraz kwoty brutto.

Zatrudnienie studenta umowa-zlecenie. Co dzieje się dalej?

Po przekroczeniu przez studenta 26. roku życia podlega on ubezpieczeniom na takich samych zasadach jak inni wykonawcy zleceń. Od wynagrodzenia brutto trzeba więc potrącić:

 • składkę emerytalną – 9,76% płacy brutto (drugie 9,76% brutto przekazuje pracodawca),
 • składkę rentową – 6,5% płacy brutto (zleceniodawca przekazuje 1,5% brutto),
 • składkę chorobową – to składka dobrowolna na umowie-zleceniu. Wymaga potrącenia 2,45% płacy brutto,
 • składkę zdrowotną – 9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy.

Umowa-zlecenie dla studenta jest korzystnym rozwiązaniem nie tylko dla zleceniodawcy, ale też dla zleceniobiorcy. Tego rodzaju umowa pozwala na bardzo dużą elastyczność pracy, a także wiąże się z korzyściami finansowymi. Zatrudnianie studentów na umowę-zlecenie zmniejsza koszty, jakie ponosi pracodawca, ale też pozwala zatrzymać więcej pieniędzy na koncie młodej osoby. Otwiera przed nią także więcej możliwości. Zazwyczaj w ofertach pracy dla studentów pojawiają się właśnie informacje o umowie-zleceniu. Warto z nich korzystać.

Jak napisać: umowa zlecenie czy umowa-zlecenie?

Warto znać tę zasadę, choćby po to, by zadbać o poprawną pisownię przy okazji korespondencji z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą. W sieci bardzo często można natrafić na zapis: umowa zlecenie. Tymczasem zgodnie z regułami ortografii nazwa ta powinna być pisana z łącznikiem. Przykłady błędów: umowa zlecenie dla studenta, zatrudnienie studenta na umowę zlecenie. Między wyrazy umowa a zlecenie należy wstawić łącznik.

Kolejny często spotykany błąd polega na nieodmienianiu drugiego członu nazwy. Przykład: Ile może zarobić student na umowie zlecenie? (prawidłowo: na umowie-zleceniu).

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 18.10.2018
  Ojcowie na urlopach – ABC

  Ojciec, który jest aktywny zawodowo, zyskuje dodatkowe prawa umożliwiające spędzanie więcej czasu z dziećmi. Może na przykład korzystać z urlopów: „tacierzyńskiego”, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego. Niemal 1/3 pracowników tego nie robi.

 • 23.04.2018
  ZUS sprawdza, czy przedsiębiorcy płacą składki od umów-zleceń

  Przychód uzyskiwany z tytułu umowy-zlecenia najczęściej jest oskładkowany. Podlegając ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, możesz np. pobierać świadczenie chorobowe lub korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje, czy pracodawcy odprowadzają składki.

 • 07.03.2018
  Stawka godzinowa na umowie-zleceniu w 2018 roku

  Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia mają prawo do minimalnej stawki godzinowej. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi najniższe wynagrodzenie za pracę. W 2018 r. kwota, jaką powinien otrzymać pracownik etatowy, to 2100 zł brutto miesięcznie, a zleceniobiorca – 13,7 zł brutto za godzinę.

18.10.2018
Ojcowie na urlopach – ABC

Ojciec, który jest aktywny zawodowo, zyskuje dodatkowe prawa umożliwiające spędzanie więcej czasu z dziećmi. Może na przykład korzystać z urlopów: „tacierzyńskiego”, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego. Niemal 1/3 pracowników tego nie robi.

23.04.2018
ZUS sprawdza, czy przedsiębiorcy płacą składki od umów-zleceń

Przychód uzyskiwany z tytułu umowy-zlecenia najczęściej jest oskładkowany. Podlegając ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, możesz np. pobierać świadczenie chorobowe lub korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje, czy pracodawcy odprowadzają składki.

07.03.2018
Stawka godzinowa na umowie-zleceniu w 2018 roku

Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia mają prawo do minimalnej stawki godzinowej. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi najniższe wynagrodzenie za pracę. W 2018 r. kwota, jaką powinien otrzymać pracownik etatowy, to 2100 zł brutto miesięcznie, a zleceniobiorca – 13,7 zł brutto za godzinę.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 15.04.2021
  Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko – ile wynosi?

  Choroba dziecka to dla pracujących rodziców nie lada wyzwanie – nie każdy ma przecież możliwość poproszenia o pomoc w opiece dziadków malucha czy innej zaufanej osoby. Na szczęście umowa o pracę daje Ci możliwość wykorzystania płatnych dni opieki nad dzieckiem. Sprawdź, ile wynosi zasiłek opiekuńczy.

 • 23.12.2020
  Kary za brak maseczki w pracy – czy szef może potrącić za to z pensji?

  W dobie pandemii koronawirusa nikogo nie dziwi już widok osoby w maseczce ochronnej na ulicy, w sklepie czy w miejscu pracy. Służby porządkowe cały czas upominają tych, którzy nie stosują się do nakazu zasłaniania ust i nosa. Ale czy wiedziałeś, że karę finansową za brak maseczki może nałożyć także pracodawca? Sprawdź, jakie nieprzyjemności grożą osobom, które powinny nosić maseczki w pracy, ale tego nie robią.

 • 23.12.2020
  Kwarantanna a wynagrodzenie. Wszystko, co musisz wiedzieć o wynagrodzeniu za czas kwarantanny

  Pandemia koronawirusa sprawia, że każdego dnia wielu pracowników udaje się na kwarantannę bądź izolację. W niektórych przypadkach wiąże się to z koniecznością przerwy w pracy. Czy w takiej sytuacji pensja jest wypłacana w tradycyjny sposób? Zalecenia rządowe są cały czas dostosowywane do sytuacji epidemiologicznej w kraju, dlatego zawsze warto na bieżąco weryfikować wszystkie informacje. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie najważniejszych kwestii związanych z wypłatą na kwarantannie.

15.04.2021
Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko – ile wynosi?

Choroba dziecka to dla pracujących rodziców nie lada wyzwanie – nie każdy ma przecież możliwość poproszenia o pomoc w opiece dziadków malucha czy innej zaufanej osoby. Na szczęście umowa o pracę daje Ci możliwość wykorzystania płatnych dni opieki nad dzieckiem. Sprawdź, ile wynosi zasiłek opiekuńczy.

23.12.2020
Kary za brak maseczki w pracy – czy szef może potrącić za to z pensji?

W dobie pandemii koronawirusa nikogo nie dziwi już widok osoby w maseczce ochronnej na ulicy, w sklepie czy w miejscu pracy. Służby porządkowe cały czas upominają tych, którzy nie stosują się do nakazu zasłaniania ust i nosa. Ale czy wiedziałeś, że karę finansową za brak maseczki może nałożyć także pracodawca? Sprawdź, jakie nieprzyjemności grożą osobom, które powinny nosić maseczki w pracy, ale tego nie robią.

23.12.2020
Kwarantanna a wynagrodzenie. Wszystko, co musisz wiedzieć o wynagrodzeniu za czas kwarantanny

Pandemia koronawirusa sprawia, że każdego dnia wielu pracowników udaje się na kwarantannę bądź izolację. W niektórych przypadkach wiąże się to z koniecznością przerwy w pracy. Czy w takiej sytuacji pensja jest wypłacana w tradycyjny sposób? Zalecenia rządowe są cały czas dostosowywane do sytuacji epidemiologicznej w kraju, dlatego zawsze warto na bieżąco weryfikować wszystkie informacje. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie najważniejszych kwestii związanych z wypłatą na kwarantannie.