Zawody przyszłości - zarobki

Najwyższe płace otrzymują pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska, tj. menedżerowie, dyrektorzy i prezesi. Branże, w których kadra zarządzająca jest wysoko opłacana, to m.in.: finanse, marketing oraz IT. Podpowiadamy, jaki zawód wybrać, aby w przyszłości zarabiać zdecydowanie powyżej średniej krajowej.  

1. Dyrektor finansowy

Z danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika, że pensja członka zarządu, który pełni funkcję dyrektora finansowego, przeciętnie wynosi 22 600 zł brutto. Wysokie zarobki otrzymują również inni pracownicy, zajmujący się finansami, np. kierownik kontrollingu. Mediana jego miesięcznej płacy to 13 000 zł brutto. Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa, tworzenie strategii, ponoszenie odpowiedzialności za płynność – na tym m.in. polega praca dyrektora lub kierownika kontrollingu.   

2. Dyrektor marketingu

Na wysokie wynagrodzenie mogą również liczyć osoby zajmujące się reklamą i promocją. 18 100 zł brutto – to przeciętna pensja dyrektora marketingu. Do jego obowiązków należy m.in. przygotowywanie planów promocyjnych, sporządzanie budżetu marketingowego i czuwanie nad jego realizacją oraz koordynowanie działań reklamowych firmy. Aby objąć stanowisko dyrektora marketingu, potrzebne są odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w branży.   

3. Dyrektor ds. IT

Wysokie pozycje na listach płac zajmują także informatycy - szczególnie ci, którzy objęli stanowiska kierownicze. 18 100 zł brutto - tyle przeciętnie zarabia dyrektor ds. IT. Co drugi senior JAVA developer otrzymuje pensję większą niż 12 800 zł. Test manager zarabia przeciętnie 12 400 zł brutto, a więc tyle samo, co architekt IT.   

4. Dyrektor ds. sprzedaży

Przeciętna pensja dyrektora handlowego, który zarządza działem sprzedaży w firmie, to 16 900 zł brutto. Szansę na wysokie zarobki mają też przedstawiciele handlowi. Najlepsi z nich osiągają dochody przekraczające 10 000 zł brutto miesięcznie.

5. Dyrektor zakładu produkcyjnego

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym otrzymuje przeciętną pensję w wysokości 16 400 zł brutto. Do jej zadań należy m.in. koordynowanie pracy wszystkich zakładów produkcyjnych należących do firmy, kontrolowanie realizacji planów czy ocena efektywności podejmowanych działań. Dyrektor odpowiedzialny za proces  produkcji zarabia przeciętnie 12 900 zł.

6. Dyrektor personalny

16 200 zł brutto – tyle statystycznie wynosi wynagrodzenie osoby zajmującej się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Do zadań dyrektora personalnego należy m.in. troska o rozwój zawodowy osób zatrudnionych w danej firmie oraz integrowanie zespołu i wspieranie kadry kierowniczej.

Kalkulator wynagrodzeń

Wysokość pensji zależy m.in. od regionu, w którym pracujemy oraz od rodzaju umowy. Np. na Mazowszu zarabia się więcej niż w Wielkopolsce. Od pensji brutto należy odliczyć zaliczkę na podatek dochodowy oraz/lub składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W obliczeniu faktycznej wysokości wynagrodzenia pomoże kalkulator Pracuj: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.