Zwolnienie lekarskie – co należy o nim wiedzieć? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracownik zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego może korzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego. Wysokość wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku zależy od przyczyny niezdolności do pracy i wynosi 70%, 80% lub 100% pensji. Najwyższe świadczenia otrzymują ciężarne pracownice, krwiodawcy, dawcy organów, a także osoby, które uległy wypadkowi przy pracy lub w drodze do/z pracy.

Płatne zwolnienie chorobowe – dla kogo?

Każdy pracownik, który przez odpowiednio długi czas opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, może korzystać z płatnego zwolnienia zdrowotnego. Tzw. okres wyczekiwania w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 30 dni, a w przypadku zleceniobiorców – 90 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy lub w drodze do/z pracy, mogą korzystać ze świadczeń od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Opłacanie składki chorobowej jest obowiązkowe dla pracowników etatowych i fakultatywne dla zleceniobiorców. Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia podlega ubezpieczeniu chorobowemu, o ile o to zawnioskuje. Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy przysługują przez okres wskazany w zwolnieniu lekarskim. Przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę. Od 34. dnia zaczyna przysługiwać mu zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje na temat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego znajdują się w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636.   

Kalkulator zasiłku chorobowego z ZUS

Wysokość świadczenia chorobowego zależy od przyczyny niezdolności do pracy. Zasiłek w wymiarze 100% normalnego wynagrodzenia przysługuje:

 • w czasie choroby przypadającej na okres ciąży,
 • w związku z oddawaniem tkanek lub narządów,
 • w trakcie niezdolności do pracy, której przyczyną był wypadek przy pracy lub w drodze do/z pracy.

W większości przypadków wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy wynoszą 80% normalnej pensji. Zasiłek w wysokości 70% wynagrodzenia przysługuje za czas pobytu w szpitalu. Świadczenie może zostać obniżone, jeśli ubezpieczony nie dostarczy pracodawcy zaświadczenia lekarskiego w terminie 7 dni (liczonych od kolejnego dnia po uzyskaniu zwolnienia). Wynagrodzenie chorobowe jest niższe o 25 % za każdy dzień po 8. dniu.

Ochrona pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Po 3 miesiącach nieobecności w pracy zatrudniający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (art. 53 kodeksu pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Korzystanie ze zwolnienia lekarskiego w okresie wypowiedzenia nie zatrzymuje jego biegu. Umowa wygasa po upływie 2 tygodni, 1 miesiąca lub 3 miesięcy. Ubezpieczony nie traci prawa do zasiłku. Kolejne zwolnienia lekarskie musi przekazywać bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.   

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 26.10.2017
  Zwolnienie chorobowe – kto może skontrolować i kiedy?

  Pracownik, który opłaca składkę chorobową przez odpowiednio długi czas, ma prawo przebywać na zwolnieniu lekarskim. W tym okresie przysługują mu świadczenia chorobowe. Pracodawca oraz ZUS mogą skontrolować, czy wystawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy było uzasadnione.

 • 20.12.2020
  Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

  Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

 • 04.01.2020
  Okres wyczekiwania – na czym polega?

  Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę okres wyczekiwania na chorobowe wynosi 30 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a w odniesieniu do zleceniobiorców – 90 dni. Dowiedz się, kiedy ZUS wypłaca L4 i w jakich sytuacjach nie obowiązuje okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe.

26.10.2017
Zwolnienie chorobowe – kto może skontrolować i kiedy?

Pracownik, który opłaca składkę chorobową przez odpowiednio długi czas, ma prawo przebywać na zwolnieniu lekarskim. W tym okresie przysługują mu świadczenia chorobowe. Pracodawca oraz ZUS mogą skontrolować, czy wystawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy było uzasadnione.

20.12.2020
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

04.01.2020
Okres wyczekiwania – na czym polega?

Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę okres wyczekiwania na chorobowe wynosi 30 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a w odniesieniu do zleceniobiorców – 90 dni. Dowiedz się, kiedy ZUS wypłaca L4 i w jakich sytuacjach nie obowiązuje okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 10.06.2022
  Zwrot kosztów pracy zdalnej – kto płaci za prąd i rzeczy niezbędne do pracy?

  Wyższe rachunki za prąd, wodę, internet – to koszty pracy zdalnej, z którymi musi liczyć się każdy pracownik na home office. A przecież gdybyś wykonywał swoje obowiązki w biurze, za wszystkie te potrzebne narzędzia płaciłby pracodawca… Czy zatem możesz wymagać od szefa zwrotu kosztów za pracę zdalną? Przeczytaj artykuł, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

 • 07.06.2022
  Podwyżka inflacyjna – co to jest i czy jest obowiązkowa?

  Z pewnością zauważyłeś, że jeszcze niedawno za określoną sumę złotówek można było kupić znacznie więcej produktów niż teraz. To kwestia inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza, które stale postępują – raz w wolniejszym, raz w szybszym tempie. Nic dziwnego, że chcesz zarabiać coraz więcej i dzięki temu nie obniżać swojego dotychczasowego standardu życia. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci podwyżkę inflacyjną i ile może ona wynosić.

 • 26.04.2022
  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

  Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

10.06.2022
Zwrot kosztów pracy zdalnej – kto płaci za prąd i rzeczy niezbędne do pracy?

Wyższe rachunki za prąd, wodę, internet – to koszty pracy zdalnej, z którymi musi liczyć się każdy pracownik na home office. A przecież gdybyś wykonywał swoje obowiązki w biurze, za wszystkie te potrzebne narzędzia płaciłby pracodawca… Czy zatem możesz wymagać od szefa zwrotu kosztów za pracę zdalną? Przeczytaj artykuł, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

07.06.2022
Podwyżka inflacyjna – co to jest i czy jest obowiązkowa?

Z pewnością zauważyłeś, że jeszcze niedawno za określoną sumę złotówek można było kupić znacznie więcej produktów niż teraz. To kwestia inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza, które stale postępują – raz w wolniejszym, raz w szybszym tempie. Nic dziwnego, że chcesz zarabiać coraz więcej i dzięki temu nie obniżać swojego dotychczasowego standardu życia. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci podwyżkę inflacyjną i ile może ona wynosić.

26.04.2022
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.