Zwolnienie lekarskie – co należy o nim wiedzieć? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracownik zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego może korzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego. Wysokość wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku zależy od przyczyny niezdolności do pracy i wynosi 70%, 80% lub 100% pensji. Najwyższe świadczenia otrzymują ciężarne pracownice, krwiodawcy, dawcy organów, a także osoby, które uległy wypadkowi przy pracy lub w drodze do/z pracy.

Płatne zwolnienie chorobowe – dla kogo?

Każdy pracownik, który przez odpowiednio długi czas opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, może korzystać z płatnego zwolnienia zdrowotnego. Tzw. okres wyczekiwania w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 30 dni, a w przypadku zleceniobiorców – 90 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy lub w drodze do/z pracy, mogą korzystać ze świadczeń od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Opłacanie składki chorobowej jest obowiązkowe dla pracowników etatowych i fakultatywne dla zleceniobiorców. Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia podlega ubezpieczeniu chorobowemu, o ile o to zawnioskuje. Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy przysługują przez okres wskazany w zwolnieniu lekarskim. Przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę. Od 34. dnia zaczyna przysługiwać mu zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje na temat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego znajdują się w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636.   

Kalkulator zasiłku chorobowego z ZUS

Wysokość świadczenia chorobowego zależy od przyczyny niezdolności do pracy. Zasiłek w wymiarze 100% normalnego wynagrodzenia przysługuje:

 • w czasie choroby przypadającej na okres ciąży,
 • w związku z oddawaniem tkanek lub narządów,
 • w trakcie niezdolności do pracy, której przyczyną był wypadek przy pracy lub w drodze do/z pracy.

W większości przypadków wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy wynoszą 80% normalnej pensji. Zasiłek w wysokości 70% wynagrodzenia przysługuje za czas pobytu w szpitalu. Świadczenie może zostać obniżone, jeśli ubezpieczony nie dostarczy pracodawcy zaświadczenia lekarskiego w terminie 7 dni (liczonych od kolejnego dnia po uzyskaniu zwolnienia). Wynagrodzenie chorobowe jest niższe o 25 % za każdy dzień po 8. dniu.

Ochrona pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Po 3 miesiącach nieobecności w pracy zatrudniający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (art. 53 kodeksu pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Korzystanie ze zwolnienia lekarskiego w okresie wypowiedzenia nie zatrzymuje jego biegu. Umowa wygasa po upływie 2 tygodni, 1 miesiąca lub 3 miesięcy. Ubezpieczony nie traci prawa do zasiłku. Kolejne zwolnienia lekarskie musi przekazywać bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.   

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 26.10.2017
  Zwolnienie chorobowe – kto może skontrolować i kiedy?

  Pracownik, który opłaca składkę chorobową przez odpowiednio długi czas, ma prawo przebywać na zwolnieniu lekarskim. W tym okresie przysługują mu świadczenia chorobowe. Pracodawca oraz ZUS mogą skontrolować, czy wystawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy było uzasadnione.

 • 22.11.2022
  Programy rabatowe dla pracowników – co warto wiedzieć?

  Zatrudnienie w firmie może wiązać się nie tylko z wynagrodzeniem, ale również z dodatkowymi świadczeniami. Należą do nich m.in. programy rabatowe. Dzięki nim korzystamy ze zniżek na produkty bądź usługi dostępne w ofercie przedsiębiorstwa, w którym pracujemy. Wartość rabatów podlega ozusowaniu i opodatkowaniu, jeśli zniżki są przyznawane wyłącznie pracownikom. Obowiązek odprowadzenia składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy nie występuje, gdy program rabatowy obejmuje również inne grupy kupujących.

 • 20.12.2020
  Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

  Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

26.10.2017
Zwolnienie chorobowe – kto może skontrolować i kiedy?

Pracownik, który opłaca składkę chorobową przez odpowiednio długi czas, ma prawo przebywać na zwolnieniu lekarskim. W tym okresie przysługują mu świadczenia chorobowe. Pracodawca oraz ZUS mogą skontrolować, czy wystawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy było uzasadnione.

22.11.2022
Programy rabatowe dla pracowników – co warto wiedzieć?

Zatrudnienie w firmie może wiązać się nie tylko z wynagrodzeniem, ale również z dodatkowymi świadczeniami. Należą do nich m.in. programy rabatowe. Dzięki nim korzystamy ze zniżek na produkty bądź usługi dostępne w ofercie przedsiębiorstwa, w którym pracujemy. Wartość rabatów podlega ozusowaniu i opodatkowaniu, jeśli zniżki są przyznawane wyłącznie pracownikom. Obowiązek odprowadzenia składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy nie występuje, gdy program rabatowy obejmuje również inne grupy kupujących.

20.12.2020
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 24.10.2022
  Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje?

  Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.

 • 23.09.2022
  Dwie wypłaty w jednym miesiącu a kwestie podatkowe

  Zwykle osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują wynagrodzenie w określonym dniu każdego miesiąca. Czasami jednak pracodawca wypłaca poszczególne składniki pensji (np. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny oraz premię) w różnych terminach. Niekiedy bywa również tak, że małe opóźnienie w wykonaniu przelewu spowoduje, że na koncie pracownika znajdą się dwie wypłaty w jednym miesiącu (np. opóźniona za poprzedni i właściwa za bieżący). W takiej sytuacji musisz liczyć się z tym, że będzie to mniejsza kwota. Sprawdź dlaczego.

 • 05.08.2022
  Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

  Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.

24.10.2022
Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje?

Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.

23.09.2022
Dwie wypłaty w jednym miesiącu a kwestie podatkowe

Zwykle osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują wynagrodzenie w określonym dniu każdego miesiąca. Czasami jednak pracodawca wypłaca poszczególne składniki pensji (np. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny oraz premię) w różnych terminach. Niekiedy bywa również tak, że małe opóźnienie w wykonaniu przelewu spowoduje, że na koncie pracownika znajdą się dwie wypłaty w jednym miesiącu (np. opóźniona za poprzedni i właściwa za bieżący). W takiej sytuacji musisz liczyć się z tym, że będzie to mniejsza kwota. Sprawdź dlaczego.

05.08.2022
Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.