Zwrot dofinansowania za naukę pracownika - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracodawcy oferują pracownikom różne korzyści pozapłacowe, np. dofinansowanie studiów i kursów. Rezygnacja z pracy lub nauki albo ukończenie jej po ustalonym terminie może wiązać się z koniecznością zwrotu kosztów, jakie poniósł pracodawca.

Wynagrodzenie - jak obliczyć wartość netto?

Rozważając przyjęcie oferty pracy, bierzemy pod uwagę m.in. wysokość wynagrodzenia. Od kwoty brutto, wskazanej w umowie, odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Odejmuje się również zaliczkę na podatek dochodowy. Zasady dokonywania obliczeń są skomplikowane, szczególnie jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych. Obliczając jego wysokość, czasami uwzględnia się np. podwyższone koszty uzyskania przychodów. Aby szybko otrzymać poprawny wynik, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/. Wysokość wynagrodzenia netto to nie jedyny aspekt, jaki warto brać pod uwagę podczas rekrutacji. O atrakcyjności oferty mogą świadczyć również benefity pracownicze, np. dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń językowych.

Umowa szkoleniowa z pracownikiem

Pracodawca finansujący naukę pracownika może zobowiązać podwładnego do świadczenia pracy przez określony czas po ukończeniu studiów lub kursów zawodowych. W tym celu zawiera z nim umowę szkoleniową. Ma ona charakter cywilnoprawny i obejmuje informacje, takie jak:

 • charakterystyka dodatkowych świadczeń i zasady zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę;
 • postanowienia dotyczące zasad odpracowania;
 • tryb udzielania urlopów i zwolnień pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Postanowienia umowy szkoleniowej nie mogą być mniej korzystne niż przepisy zawarte w art. 103, ust. 4, par. 2 kodeksu pracy. Okres odpracowywania kosztów poniesionych przez pracodawcę może wynosić maksymalnie 3 lata. Ulega wydłużeniu, jeśli pracownik nadal kształci się na koszt pracodawcy. Umowa szkoleniowa stanowi zabezpieczenie dla pracodawcy i dla pracownika. Zatrudniający może dzięki niej odzyskać pieniądze, a zatrudniony nie musi zwracać pełnej kwoty, jaką zapłacił pracodawca. Dług maleje wraz z upływem czasu.    

Kiedy należy zwrócić kwotę dofinansowania?

Przypadki, w których zatrudniony jest zobowiązany do zwrotu kosztów nauki, są wskazane w art. 103 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Chodzi m.in. o sytuacje, w których:

 • pracownik z nieuzasadnionych przyczyn przerwał naukę lub jej nie podjął;
 • w trakcie podnoszenia kwalifikacji lub w terminie wskazanym w umowie szkoleniowej pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Kwota, jaką pracownik jest winien pracodawcy po rozwiązaniu umowy, powinna być proporcjonalna do czasu przepracowanego po ukończeniu studiów lub kursu. Zatrudniający nie może domagać się zwrotu pełnej sumy, jeśli stosunek pracy uległ rozwiązaniu np. po pół roku od uzyskania kwalifikacji. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 marca 2012 r. (sygn. akt II PK 173/11).   

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 25.01.2019
  Jakie perspektywy zawodowe czekają na kulturoznawców?

  Absolwent kulturoznawstwa może pracować na przykład jako dziennikarz lub urzędnik w ministerstwie kultury. Kompetencje i umiejętności zdobyte w toku nauki sprzyjają także podjęciu pracy HR-owca lub specjalisty ds. PR. Aby poszerzyć kwalifikacje, można ukończyć studia podyplomowe o określonym profilu.  

25.01.2019
Jakie perspektywy zawodowe czekają na kulturoznawców?

Absolwent kulturoznawstwa może pracować na przykład jako dziennikarz lub urzędnik w ministerstwie kultury. Kompetencje i umiejętności zdobyte w toku nauki sprzyjają także podjęciu pracy HR-owca lub specjalisty ds. PR. Aby poszerzyć kwalifikacje, można ukończyć studia podyplomowe o określonym profilu.  

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2019
  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

 • 05.08.2019
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

30.08.2019
Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

05.08.2019
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki.