Zwrot dofinansowania za naukę pracownika - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracodawcy oferują pracownikom różne korzyści pozapłacowe, np. dofinansowanie studiów i kursów. Rezygnacja z pracy lub nauki albo ukończenie jej po ustalonym terminie może wiązać się z koniecznością zwrotu kosztów, jakie poniósł pracodawca.

Wynagrodzenie - jak obliczyć wartość netto?

Rozważając przyjęcie oferty pracy, bierzemy pod uwagę m.in. wysokość wynagrodzenia. Od kwoty brutto, wskazanej w umowie, odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Odejmuje się również zaliczkę na podatek dochodowy. Zasady dokonywania obliczeń są skomplikowane, szczególnie jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych. Obliczając jego wysokość, czasami uwzględnia się np. podwyższone koszty uzyskania przychodów. Aby szybko otrzymać poprawny wynik, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/. Wysokość wynagrodzenia netto to nie jedyny aspekt, jaki warto brać pod uwagę podczas rekrutacji. O atrakcyjności oferty mogą świadczyć również benefity pracownicze, np. dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń językowych.

Umowa szkoleniowa z pracownikiem

Pracodawca finansujący naukę pracownika może zobowiązać podwładnego do świadczenia pracy przez określony czas po ukończeniu studiów lub kursów zawodowych. W tym celu zawiera z nim umowę szkoleniową. Ma ona charakter cywilnoprawny i obejmuje informacje, takie jak:

 • charakterystyka dodatkowych świadczeń i zasady zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę;
 • postanowienia dotyczące zasad odpracowania;
 • tryb udzielania urlopów i zwolnień pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Postanowienia umowy szkoleniowej nie mogą być mniej korzystne niż przepisy zawarte w art. 103, ust. 4, par. 2 kodeksu pracy. Okres odpracowywania kosztów poniesionych przez pracodawcę może wynosić maksymalnie 3 lata. Ulega wydłużeniu, jeśli pracownik nadal kształci się na koszt pracodawcy. Umowa szkoleniowa stanowi zabezpieczenie dla pracodawcy i dla pracownika. Zatrudniający może dzięki niej odzyskać pieniądze, a zatrudniony nie musi zwracać pełnej kwoty, jaką zapłacił pracodawca. Dług maleje wraz z upływem czasu.    

Kiedy należy zwrócić kwotę dofinansowania?

Przypadki, w których zatrudniony jest zobowiązany do zwrotu kosztów nauki, są wskazane w art. 103 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Chodzi m.in. o sytuacje, w których:

 • pracownik z nieuzasadnionych przyczyn przerwał naukę lub jej nie podjął;
 • w trakcie podnoszenia kwalifikacji lub w terminie wskazanym w umowie szkoleniowej pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Kwota, jaką pracownik jest winien pracodawcy po rozwiązaniu umowy, powinna być proporcjonalna do czasu przepracowanego po ukończeniu studiów lub kursu. Zatrudniający nie może domagać się zwrotu pełnej sumy, jeśli stosunek pracy uległ rozwiązaniu np. po pół roku od uzyskania kwalifikacji. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 marca 2012 r. (sygn. akt II PK 173/11).   

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.11.2020
  Kontrakt menedżerski – plusy i minusy

  Brak podległości służbowej w trakcie zarządzania przedsiębiorstwem to jedna z najważniejszych cech umowy menedżerskiej. Kontrakt zawiera się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Przeczytaj więcej na temat takiej formy zatrudnienia i zdecyduj, czy to dobra opcja dla Ciebie.

 • 30.09.2020
  Jak negocjować wynagrodzenie?

  Wysokość pensji możemy negocjować w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Zdarza się, że robimy to także później. Aby osiągnąć zamierzony cel, powinniśmy przygotować się do rozmowy.  

 • 26.09.2020
  Zawody, w których ważna jest biegła znajomość języka angielskiego

  Znajomość języka obcego to wymóg, który w 2019 r. pojawiał się szczególnie w odniesieniu do takich obszarów, jak: sektor usług nowoczesnych, IT i turystyka. Pracodawcy często oczekują od kandydatów biegłej znajomości języka. Poznaj zawody związane z językiem angielskim i sprawdź, na jakie zarobki możesz liczyć, jeśli możesz pochwalić się biegłą znajomością języka angielskiego.

04.11.2020
Kontrakt menedżerski – plusy i minusy

Brak podległości służbowej w trakcie zarządzania przedsiębiorstwem to jedna z najważniejszych cech umowy menedżerskiej. Kontrakt zawiera się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Przeczytaj więcej na temat takiej formy zatrudnienia i zdecyduj, czy to dobra opcja dla Ciebie.

30.09.2020
Jak negocjować wynagrodzenie?

Wysokość pensji możemy negocjować w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Zdarza się, że robimy to także później. Aby osiągnąć zamierzony cel, powinniśmy przygotować się do rozmowy.  

26.09.2020
Zawody, w których ważna jest biegła znajomość języka angielskiego

Znajomość języka obcego to wymóg, który w 2019 r. pojawiał się szczególnie w odniesieniu do takich obszarów, jak: sektor usług nowoczesnych, IT i turystyka. Pracodawcy często oczekują od kandydatów biegłej znajomości języka. Poznaj zawody związane z językiem angielskim i sprawdź, na jakie zarobki możesz liczyć, jeśli możesz pochwalić się biegłą znajomością języka angielskiego.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 23.11.2020
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie za zakaz konkurencji przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 18.11.2020
  Premia uznaniowa a chorobowe – wpływ dodatkowych pieniędzy na wysokość zasiłku

  Jeśli jesteś zatrudniony i ubezpieczony, ale czasowo niezdolny do pracy, przysługują Ci wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Ich podstawa zależy od wysokości Twojego wynagrodzenia. A ono składa się ze stałych oraz zmiennych elementów. Jeśli pensja co miesiąc wynosi tyle samo, rachunek jest prosty. Schody zaczynają się, gdy do stałej kwoty dojdzie niespodziewany bonus od szefa. Sprawdź, czy premia uznaniowa wchodzi do podstawy chorobowego.

 • 17.11.2020
  Zaświadczenie o zarobkach – do czego jest potrzebne i jak je uzyskać?

  Najczęściej pracownicy pobierają zaświadczenie o zarobkach do kredytu – ponieważ jest ono dowodem możliwości spłaty danej należności. Ale to nie jedyna sytuacja, w której taki dokument może być Ci potrzebny. Przeczytaj, kiedy i gdzie zgłosić się po zaświadczenie, oraz sprawdź, co powinno zawierać.

23.11.2020
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie za zakaz konkurencji przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

18.11.2020
Premia uznaniowa a chorobowe – wpływ dodatkowych pieniędzy na wysokość zasiłku

Jeśli jesteś zatrudniony i ubezpieczony, ale czasowo niezdolny do pracy, przysługują Ci wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Ich podstawa zależy od wysokości Twojego wynagrodzenia. A ono składa się ze stałych oraz zmiennych elementów. Jeśli pensja co miesiąc wynosi tyle samo, rachunek jest prosty. Schody zaczynają się, gdy do stałej kwoty dojdzie niespodziewany bonus od szefa. Sprawdź, czy premia uznaniowa wchodzi do podstawy chorobowego.

17.11.2020
Zaświadczenie o zarobkach – do czego jest potrzebne i jak je uzyskać?

Najczęściej pracownicy pobierają zaświadczenie o zarobkach do kredytu – ponieważ jest ono dowodem możliwości spłaty danej należności. Ale to nie jedyna sytuacja, w której taki dokument może być Ci potrzebny. Przeczytaj, kiedy i gdzie zgłosić się po zaświadczenie, oraz sprawdź, co powinno zawierać.