Ile zarabia programista?

Zarobki programistów wahają się m.in. w zależności od specjalizacji oraz doświadczenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie programisty C++ w 2017 r. wynosiło 8300 zł brutto. Co drugi starszy programista C++ zarabiał ponad 11 500 zł brutto.

Kto może zostać programistą?

Programowanie to dziedzina, w której liczą się przede wszystkim fachowe umiejętności. Osoba, która zamierza rozwijać się zawodowo w tym kierunku, powinna posiadać również kompetencje miękkie. Najistotniejsza z nich to chęć zdobywania wiedzy, ponieważ branża IT dynamicznie się rozwija. Liczą się także: zdolność logicznego myślenia i dokładność. Realizacja projektów opiera się na współpracy, dlatego programista powinien być również komunikatywny. Brak porozumienia pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt utrudnia i opóźnia jego wykonanie.

Zarobki programistów

Wynagrodzenie osób zajmujących się programowaniem zależy m.in. od doświadczenia. Oprócz stażu pracy liczy się również wielkość oraz lokalizacja firmy. Wysokość płac waha się także w zależności od specjalizacji:

  • Programista Android

Mediana płac młodszego programisty Android w 2017 r. wynosiła 4800 zł brutto. Oznacza to, że połowa pracowników na tym stanowisku zarabiała miesięcznie poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty. Osoby mające większe doświadczenie mogły liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości 7200 zł brutto. Najczęściej przyznawany benefit to prywatna opieka medyczna.  

Zarobki pracownika etatowego w 2018 r.

  • Programista C++

Pensja młodszego programisty C++ wynosiła 5100 zł brutto. 62% zatrudnionych korzystało także z prywatnej opieki medycznej, a 48% otrzymywało dofinansowanie zajęć sportowych. Starsi specjaliści uzyskiwali pensje na poziomie 11 500 zł brutto. Zarabiali o 6900 zł więcej niż wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce.     

  • Programista .Net

8000 zł brutto miesięcznie – na takie wynagrodzenie mogli liczyć programiści .Net. Otrzymywali również dofinansowanie zajęć sportowych (39%) i mogli korzystać z prywatnej opieki medycznej (34%), ubezpieczenia na życie (16%) oraz dofinansowania biletów do kina, teatru itd. (23%). Co drugi Senior .Net Developer zarabiał ponad 12 500 zł brutto.

  • Programista Java

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie programisty JAVA to 7700 zł brutto. 61% osób pracujących w tym charakterze miało zapewniony dostęp do prywatnej opieki medycznej, a 52% - dofinansowanie zajęć sportowych. Inne korzyści pozapłacowe to: ubezpieczenie na życie oraz dofinansowanie szkoleń i kursów. Mediana wynagrodzeń Senior Java Developerów wynosi 13 500 zł brutto - oznacza to, że połowa zarabiała miesięcznie więcej, a połowa mniej.

Lista stanowisk

  • Tester

Przed oddaniem aplikacji lub programu do użytku należy sprawdzić, czy nie występują w niej błędy. Zajmują się tym certyfikowani testerzy. Zarobki osób pracujących w tym charakterze zależą m.in. od stanowiska. Software Tester w 2017 r. zarabiał przeciętnie 5900 zł brutto, natomiast Test Automation Engineer 8500 zł brutto. Pracownicy otrzymywali także benefity. Najpopularniejsze z nich to: dostęp do prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie zajęć sportowych, a także szkoleń i kursów oraz ubezpieczenie na życie.