Ile zarabia project manager?

Kierownik projektu czuwa nad jego realizacją. Odpowiada za efekt końcowy, ale powinien pozostawać aktywny na każdym etapie, motywując pracowników zaangażowanych w przedsięwzięcie. Wynagrodzenie project managera jest uzależnione od obszaru, w którym pracuje. Przykładowo, mediana wynagrodzeń w branży IT to 14 000 zł brutto.

Kto może zostać project managerem?

Jednym z warunków, jakie musi spełnić kierownik projektu, jest ukończenie studiów. Dobrze, by wykształcenie project managera odpowiadało branży, w jakiej działa. Duże znaczenie mają również umiejętności z zakresu zarządzania projektami, które można zdobyć w trakcie studiów podyplomowych. W pełnieniu funkcji project managera pomaga również ukończenie studiów na kierunku Master of Business Administration. W czasie nauki zdobywa się wiedzę z zakresu: prawa, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi i przedsiębiorstwem oraz księgowości i finansów. Fachowiec, który kieruje projektem, musi również biegle posługiwać się językami obcymi.

10 cech dobrego kierownika

Na stanowiskach kierowniczych duże znaczenie mają nie tylko kwalifikacje zawodowe. Liczą się także kompetencje miękkie oraz cechy i predyspozycje. Najważniejsze z nich to:

  • zdolności przywódcze,
  • komunikatywność,
  • empatia,
  • asertywność,
  • umiejętności negocjacyjne,
  • analityczny umysł,
  • systematyczność,
  • samodzielność,
  • odpowiedzialność ,
  • dobra organizacja pracy,
  • odporność na stres.

Obowiązki i kompetencje

Jednym z kluczowych zadań kierownika projektu jest budowanie zespołu. Tylko zgrana grupa, w której panują dobre relacje, może działać efektywnie. Manager zajmuje się także tworzeniem harmonogramu, przydzielaniem zadań, delegowaniem odpowiedzialności i dokonywaniem oceny dotychczas wykonanych działań. Do jego obowiązków należy również zarządzanie ryzykiem i zmianami, a także zapewnianie odpowiedniej jakości. Odpowiada też za prowadzenie dokumentacji oraz monitoruje wydatki. Odpowiedzialność, jaka spoczywa na osobie zarządzającej projektem, jest duża, dlatego tej pracy towarzyszą silne emocje.     

Lista stanowisk

Project manager – zarobki i benefity

Osoba kierująca projektem musi spełniać wysokie wymagania i wykonywać różnorodne zadania. Wynagrodzenie project managera jest uzależnione od branży, w której pracuje. Przykładowo, co drugi project manager z obszaru bankowości zarabia ponad 10 500 zł brutto miesięcznie. Kierownicy projektu  z tego sektora otrzymywali również benefity, takie jak: prywatna opieka medyczna (76%), dofinansowanie zajęć sportowych (68%) oraz dofinansowanie szkoleń (46%). 89% z nich wykonywało swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę.  Osoby zarządzające projektem w obszarze budownictwa mogły liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości 11 000 zł brutto. Przeciętne zarobki project managera IT to 14 000 zł brutto. Atutem są też świadczenia pozapłacowe. 68% kierowników projektu IT korzystało z prywatnej opieki medycznej, 60% - z dofinansowania zajęć sportowych, 43% - z telefonu służbowego do celów prywatnych, a 31% - z ubezpieczenia na życie.