7 zadań rady nadzorczej - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Rady nadzorcze występują w spółkach: akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Ich członkowie są wybierani przez walne zgromadzenie. Rada zajmuje się m.in. nadzorowaniem działalności spółki, a także zatwierdzaniem rocznych planów.

Zadania, jakie wykonują członkowie rady nadzorczej, wynikają z kodeksu spółek handlowych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000941037). Różnią się w zależności od charakteru spółki. Należy do nich między innymi:

 • Powoływanie członków zarządu

Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Kandydat nie może być karany za przestępstwa określone w przepisach prawa handlowego i karnego (np. kradzież, oszustwo, fałszowanie dokumentów itp.).

 • Reprezentowanie spółki

Głównym zadaniem rady jest sprawowanie nadzoru. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak zawieranie umowy lub spór między członkiem zarządu a spółką, organ może występować jako reprezentant.

 • Zatwierdzanie rocznych planów działania

Zarząd opracowuje roczne plany finansowe i strategiczne spółki. Rada nadzorcza analizuje je, ocenia, a następnie zatwierdza lub odrzuca.  

 • Ocena sprawozdań finansowych

Aby dostarczyć akcjonariuszom i wspólnikom informacji na temat wyników działania spółki, przeprowadzana jest ocena sprawozdań finansowych. Rada wybiera biegłego rewidenta, który bada treść sprawozdań.  

 • Zawieszanie członków zarządu

Możliwość zawieszania członków zarządu powinna wynikać z umowy. Aby zawieszenie było zgodne z prawem, musi zaistnieć ważny powód. Tak wynika z treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2012 r. (I ACa 403.12).  

 • Wydawanie opinii w sprawie nabywania lub sprzedaży nieruchomości

Majątek spółki ma charakter współwłasności, dlatego rada wydaje opinie na temat zakupu lub sprzedaży np. nieruchomości.

 • Udzielanie zgody na tworzenie zagranicznych oddziałów spółki

Utworzenie zagranicznego oddziału wpływa na wysokość podatków i sposób rozliczania z urzędem skarbowym. Aby podjąć taki krok, niezbędna jest zgoda rady nadzorczej.

Podstawowe zadanie rady to sprawowanie kontroli nad spółką we wszystkich aspektach jej funkcjonowania – prawnym, finansowym itd.

Zarząd spółki i rada nadzorcza – zarobki

Wynagrodzenie członków zarządu oraz osób, których praca usprawnia działanie tego organu, zależy m.in. od funkcji. Jak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl, w 2017 r. asystent zarządu zarabiał co miesiąc przeciętnie 4500 zł brutto. Osoby zatrudnione na tym stanowisku otrzymywały dodatkowo benefity, takie jak: prywatna opieka medyczna (38%), dofinansowanie zajęć sportowych (31%), służbowy telefon do celów prywatnych (23%) i dofinansowanie nauki języków obcych (18%). Na jeszcze wyższe zarobki mogli liczyć asystenci personalni. Co drugi doświadczony asystent personalny zarabiał ponad 6600  brutto. Przeciętna miesięczna pensja prezesa zarządu wynosiła 22 500 zł brutto. Korzyści pozapłacowe, jakie uzyskiwali pracownicy, to: służbowy samochód do celów prywatnych (73%), służbowy telefon do celów prywatnych (71%), prywatna opieka medyczna (29%) i ubezpieczenie na życie (27%).    

Wysokość wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej - w przypadku spółek skarbu państwa - ustala się zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001202). Czynniki, które na nie wpływają, to:

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
 • liczba pracowników,
 • obrót roczny,
 • suma aktywów bilansu końcoworocznego.

Zasady ustalania płac w spółkach Skarbu Państwa

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 17.08.2019
  3 zawody, w których wymagana jest znajomość języków obcych

  Znajomość języków obcych jest na rynku pracy bardzo ceniona i obecnie trudno jest znaleźć stanowisko, na którym taka umiejętność w mniejszym lub większym stopniu nie byłaby przydatna. Sukces firm funkcjonujących na polskim rynku zależy w dużej mierze od umiejętnego promowania swoich produktów i usług za granicą. 

 • 03.08.2019
  3 zawody, w których komputer jest niezbędny

  Trudno sobie wyobrazić życie bez możliwości korzystania z komputerów i Internetu. Dotyczy to zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. O ile w niektórych zawodach dostęp do urządzeń nie jest niezbędny non stop, o tyle dla programistów, dziennikarzy czy architektów programy komputerowe stanowią podstawowe narzędzie pracy.

 • 31.07.2019
  Jakie cechy powinien posiadać dyrektor zarządzający?

  Większość najważniejszych decyzji dotyczących kierunku rozwoju przedsiębiorstwa podejmuje dyrektor zarządzający. To na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za realizację strategii firmowej oraz opracowywanie i wdrażanie planów rozwoju produktów lub usług.

17.08.2019
3 zawody, w których wymagana jest znajomość języków obcych

Znajomość języków obcych jest na rynku pracy bardzo ceniona i obecnie trudno jest znaleźć stanowisko, na którym taka umiejętność w mniejszym lub większym stopniu nie byłaby przydatna. Sukces firm funkcjonujących na polskim rynku zależy w dużej mierze od umiejętnego promowania swoich produktów i usług za granicą. 

03.08.2019
3 zawody, w których komputer jest niezbędny

Trudno sobie wyobrazić życie bez możliwości korzystania z komputerów i Internetu. Dotyczy to zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. O ile w niektórych zawodach dostęp do urządzeń nie jest niezbędny non stop, o tyle dla programistów, dziennikarzy czy architektów programy komputerowe stanowią podstawowe narzędzie pracy.

31.07.2019
Jakie cechy powinien posiadać dyrektor zarządzający?

Większość najważniejszych decyzji dotyczących kierunku rozwoju przedsiębiorstwa podejmuje dyrektor zarządzający. To na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za realizację strategii firmowej oraz opracowywanie i wdrażanie planów rozwoju produktów lub usług.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 06.09.2019
  Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

  Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

 • 22.08.2019
  Specjalista SEO – jak nim zostać?

  Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

 • 22.08.2019
  Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

  Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.

06.09.2019
Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

22.08.2019
Specjalista SEO – jak nim zostać?

Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

22.08.2019
Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.