Awans – co pracodawca bierze pod uwagę?

Możliwość awansu jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze drogi zawodowej. Pracownik, który ma jasno określoną ścieżkę rozwoju i duże szanse na zdobywanie kolejnych szczebli, jest bardziej zmotywowany do pracy. Każdy pracodawca posiada własną politykę przyznawania awansów, ale w większości przypadków o otrzymaniu promocji na wyższe stanowisko decydują osiągnięcia i zaangażowanie.

Awans – jak na niego zapracować?

Na objęcie wyższego stanowiska trzeba sobie zapracować. Dzięki rozbudowanemu systemowi oceny pracowników, stosowanemu obecnie w wielu przedsiębiorstwach i korporacjach, przełożeni otrzymują różne narzędzia i wiedzę niezbędną do tego, by przyznawać promocje tym podwładnym, którzy na to rzeczywiście zasługują. Podczas sporządzania okresowych ewaluacji bierze się pod uwagę między innymi takie kryteria:

  • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań i sposób ich realizacji, poziom efektywności,
  • wiedza specjalistyczna, której pogłębianie i rozwijanie świadczy o osobistych ambicjach pracownika oraz chęci wykonywania swoich obowiązków w sposób najlepszy z możliwych,
  • umiejętności z zakresu organizacji własnej pracy, terminowości i samodzielności,
  • zdolności interpersonalne, rozpatrywane w odniesieniu do klientów i współpracowników,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
  • zdyscyplinowanie i lojalność wobec pracodawcy,
  • sposób, w jaki pracownik radzi sobie ze stresem i pod presją czasu.

Każdy pracodawca, który ma wątpliwości, jak motywować awans, może z powodzeniem posiłkować się danymi zamieszczonymi w ocenach okresowych pracowników. Trzeba przy tym zaznaczyć, że warunki sporządzania tego rodzaju analizy muszą być skonsultowane i zaakceptowane przez pracowników. Ponadto pracownicy mają prawo do wglądu w opisywane dokumenty, które jednocześnie nie mogą przedostać się do publicznej wiadomości. 

Ocena okresowa pracownika – jakie są jej kryteria?

Awans – czy zawsze rozumiemy go tak samo?

Awans kojarzy się jednoznacznie z otrzymaniem propozycji pracy na wyższym stanowisku. Tymczasem od dłuższego czasu w wielu korporacjach i międzynarodowych przedsiębiorstwach funkcjonuje model awansu poziomego. Polega on na tym, że pracownik jest przenoszony do innego działu niż ten, w którym pracował wcześniej, zachowując przy tym swoją rangę. Czy taka forma rzeczywiście jest rodzajem wyróżnienia? Pewne czynniki mogą przemawiać za tym, że niesie ona ze sobą bardzo liczne korzyści. Pracownik, który otrzymuje taką propozycję, zyskuje możliwość rozwoju swoich kompetencji i wiedzy w zupełnie nowym obszarze. Ma też sposobność, by lepiej poznać strukturę firmy i nawiązać nowe kontakty, które mogą być przydatne na dalszym etapie rozwoju kariery. Otrzymanie awansu poziomego nierzadko wiąże się z przyznaniem pracownikowi większych uprawnień, takich jak delegowanie zadań czy zarządzanie pracą większej grupy. W wielu sytuacjach awans poziomy jest też przygotowaniem pracownika do awansu pionowego. Pracodawca sprawdza w ten sposób kandydata pod kątem elastyczności, zdolności do nabywania nowych umiejętności i gotowości do zmian.

Co da Ci awans poziomy?

Pracownik może zrobić naprawdę sporo, by zwiększyć swoje szanse na awans. Pracodawcy doceniają i zauważają szczególnie tych podwładnych, którzy wyróżniają się na tle współpracowników. Wychodzenie z inicjatywą, chęć rozwoju, zgłaszanie własnych pomysłów i branie odpowiedzialności za swoją pracę to kilka kroków, które mogą przybliżyć Cię do otrzymania promocji na wymarzone stanowisko.