Jaka praca po studiach BHP?

Kontrolowanie warunków BHP w zakładach pracy, prowadzenie szkoleń dla pracowników oraz dokonywanie oceny ryzyka zawodowego – to przykładowe zadania, jakie wykonuje absolwent kierunku studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy. Jeśli jesteś skrupulatny, potrafisz działać w stresie i stale aktualizujesz wiedzę, możesz pracować jako ekspert ds. BHP.   

Inspektor, starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista oraz główny specjalista – to stanowiska w służbie BHP. Wymogi kwalifikacyjne i zarobki różnią się w zależności od posady.

STANOWISKO WYMAGANIA
Inspektor BHP tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy
Starszy inspektor BHP tytuł technika BHP i 3-letni staż pracy lub dyplom ukończenia studiów na kierunku BHP
Specjalista ds. BHP dyplom ukończenia studiów na kierunku BHP i roczny staż pracy
Starszy specjalista ds. BHP dyplom ukończenia studiów na kierunku BHP i co najmniej 3-letni staż pracy
Główny specjalista ds. BHP dyplom ukończenia studiów na kierunku BHP i co najmniej 5-letni staż pracy

Kryteria, jakie trzeba spełnić, by pracować w służbie BHP, wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971090704).

Ile zarabia behapowiec?

Wynagrodzenie specjalisty lub inspektora ds. BHP zależy m.in. od stażu pracy, wielkości firmy oraz miasta, w którym znajduje się przedsiębiorstwo. Z danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika m.in., że w 2017 r. warszawscy pracownicy zarabiali przeciętnie 5800 zł brutto miesięcznie, a radomscy – 4000 zł brutto. Istotne jest również stanowisko oraz umiejętności niezbędne do jego objęcia. Mediana płac inspektora BHP to 4200 zł brutto. Statystycznie co drugi specjalista ds. BHP zarabiał 4800 zł brutto. Osoby, które biegle posługiwały się językiem obcym, otrzymywały przeciętnie 5700 zł brutto.

Języki obce w pracy

10 000 zł brutto – taka była przeciętna miesięczna pensja kierownika BHP. Oprócz uprawnień osoba zajmująca stanowisko kierownicze powinna posiadać także określone cechy i kompetencje miękkie, np. asertywność, komunikatywność, umiejętność zarządzania sobą w czasie.

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska

Praca dla absolwenta BHP

Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy mogą szukać zatrudnienia w dużych zakładach, np. produkcyjnych. Istnieje również możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w miejscach, takich jak: firmy świadczące usługi z zakresu BHP oraz instytucje nadzorujące warunki panujące w środowisku pracy (np. okręgowe inspektoraty pracy). Behapowcy zajmują się m.in. projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ warunków pracy na zdrowie i życie pracowników i osób postronnych.