Zdobywanie kwalifikacji – prawa pracownika - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracownikowi, który zdobywa dodatkowe kwalifikacje, przysługuje urlop szkoleniowy. Jeśli uczestniczy w obowiązkowych zajęciach, jest zwolniony z całości lub z części dnia pracy. Za czas nieobecności należy się wynagrodzenie. Dbanie o rozwój może być też argumentem podczas rozmowy na temat podwyżki.  

Umowa szkoleniowa

Zgodnie z art. 103 kodeksu pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych to „zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą”.  Aby korzystać z dodatkowych przywilejów, musimy poprosić pracodawcę o zgodę. Prośbę wyrażamy w formie pisemnej. Odpowiedź również jest udzielana na piśmie. Po uzyskaniu zgody sporządza się umowę szkoleniową. Jej zawarcie nie jest konieczne, jeśli pracodawca nie chce zobowiązywać nas do pozostania w firmie po ukończeniu studiów, kursów czy szkoleń. Pracodawca może przyznać nam dodatkowe świadczenia, gdy decydujemy się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Chodzi np. o pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, dojazdów, zakupu podręczników itd. Złamanie postanowień umowy szkoleniowej niesie ze sobą poważne konsekwencje finansowe. Po przerwaniu nauki lub przedwczesnym rozwiązaniu umowy o pracę, musimy zwrócić pracodawcy wszystkie koszty. Ich wysokość powinna być adekwatna do okresu zatrudnienia w trakcie lub po ukończeniu kursu, studiów itd. Dokonanie zwrotu nie jest konieczne, gdy powodem rozwiązania stosunku pracy był np. mobbing, ciężkie naruszenie praw pracowniczych przez pracodawcę lub szkodliwy wpływ wykonywania określonej pracy na nasze zdrowie (stwierdzony przez lekarza).     

Urlop szkoleniowy – ABC  

Jednym z uprawnień przysługujących w związku ze zdobywaniem wiedzy fachowej jest urlop szkoleniowy. Udziela się go w dni będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z harmonogramem. Wymiar urlopu to:

 • 6 dni - dla pracownika przystępującego do:

- egzaminów eksternistycznych,

- egzaminu maturalnego,

- egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • 21 dni w ostatnim roku studiów, na napisanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Podanie o podwyżkę - argumenty

Uzyskanie podwyżki wynagrodzenia w związku ze zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych nie jest prawem pracownika, które wynika z kodeksu pracy lub z innych ustaw. Aby otrzymać wyższą pensję, musimy napisać podanie do pracodawcy, w którym odpowiednio umotywujemy swoją prośbę. Argumenty powinny mieć związek z naszą aktywnością zawodową w konkretnej firmie, nie z sytuacją życiową lub rodzinną. Motywowanie prośby narodzinami kolejnego dziecka lub utratą źródła dodatkowych zarobków jest przejawem braku profesjonalizmu z naszej strony. Możemy powołać się np. na konieczność wykonywania obowiązków, które nie wynikają z naszej umowy o pracę, wysokość zarobków w branży (z uwzględnieniem regionu, stanowiska i doświadczenia) lub uzyskanie dodatkowych umiejętności i uprawnień.     

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 22.08.2019
  Specjalista SEO – jak nim zostać?

  Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

 • 07.03.2019
  6 wskazówek, jak rozwijać umiejętności kierownicze

  Sukces managera zależy w znacznym stopniu od kompetencji miękkich, m.in. od umiejętności komunikowania się z podwładnymi. Warto postawić na otwartą komunikację, formułując konkretne oczekiwania i analizując opinie zespołu. Kompetencje kierownicze można rozwijać w trakcie kursów, szkoleń i studiów, na przykład na kierunku: psychologia biznesu.

22.08.2019
Specjalista SEO – jak nim zostać?

Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

07.03.2019
6 wskazówek, jak rozwijać umiejętności kierownicze

Sukces managera zależy w znacznym stopniu od kompetencji miękkich, m.in. od umiejętności komunikowania się z podwładnymi. Warto postawić na otwartą komunikację, formułując konkretne oczekiwania i analizując opinie zespołu. Kompetencje kierownicze można rozwijać w trakcie kursów, szkoleń i studiów, na przykład na kierunku: psychologia biznesu.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2019
  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

 • 05.08.2019
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

30.08.2019
Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

05.08.2019
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki.