Waloryzacja płac – na czym polega?

Wysoki wskaźnik inflacji oraz inne czynniki wpływające na gospodarkę sprawiają, że niezbędne jest dostosowanie poziomu wynagrodzeń do kosztów życia. Takie działanie to waloryzacja płac.  

Wynagrodzenia w sferze budżetowej w 2018 r.

Wysokość płac w budżetówce wynika z ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19991101255) oraz z ustawy budżetowej (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000108). Poziom wynagrodzeń w roku 2018 nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego.

Pracownicy sfery budżetowej to m.in.:

  • żołnierze zawodowi i nadterminowi,
  • funkcjonariusze:

- Policji,

- Straży Granicznej,

- Straży Pożarnej,

- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Służby Więziennej,

- Służby Celno-Skarbowej,

  • członkowie korpusu służby cywilnej,
  • sędziowie,
  • nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Zasady wynagradzania osób zatrudnionych w tzw. budżetówce wynikają z odrębnych ustaw i rozporządzeń, np. z:

Czym jest waloryzacja?

W związku ze zmianami zachodzącymi w gospodarce, takimi jak np. wysoki poziom inflacji, wzrastają koszty życia. Na początku każdego roku słyszymy doniesienia o wyższych cenach produktów spożywczych, energii elektrycznej, paliwa itd. Waloryzacja jest dostosowaniem wysokości wynagrodzeń do stawek rynkowych. Pracodawcy, nie tylko w sferze budżetowej, przyznają wyższe pensje również w związku z sytuacją finansową firmy. Jeśli przedsiębiorstwo osiąga wysokie wyniki, może się to przekładać na poziom płac. Na wysokość wynagrodzeń wpływa również sytuacja na rynku pracy. Waloryzacja następuje np. wtedy, gdy występuje duże zapotrzebowanie na przedstawicieli konkretnego zawodu lub gdy wynika to z polityki płacowej firmy. Zdarza się, że podwyżki są efektem działalności związków zawodowych.

Czym jest polityka płacowa firmy?

Przykład waloryzacji to wzrost płacy minimalnej, która w 2018 r. jest wyższa o 100 zł w porównaniu do minionego roku. Wysokość najniższej pensji krajowej ustala się na podstawie prognozowanego poziomu inflacji i realnego wzrostu gospodarczego. https://zarobki.pracuj.pl/raporty-i-trendy-placowe/placa-minimalna-krok-po-kroku/