Źródła finansowania działalności gospodarczej – jak uzyskać pieniądze na start własnego biznesu?

Liczba osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS na rynku pracy jest zarejestrowanych aż 1,3 mln samozatrudnionych. Umowa B2B wiąże się z wieloma korzyściami dla każdej ze stron współpracy biznesowej. Osoba, która zastanawia się nad założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, może także skorzystać z dofinansowania, które ułatwia start w biznesie.

Czego dowiesz się z artykułu?

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności – jak uzyskać finansowanie z Funduszy Europejskich?
Dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy – z jakich programów możesz skorzystać?
Dofinansowanie z LGD – czym są Lokalne Grupy Działania i jak uzyskać od nich dotacje?

Elastyczne godziny pracy, możliwość nawiązania relacji biznesowej z więcej niż jedną firmą, ale przede wszystkim wyższe zarobki. Współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą sprawia, że właściciel firmy nie ponosi kosztów zatrudniania pracownika. To z kolei wiąże się z wyższą wypłatą. Uruchom kalkulator wynagrodzeń, porównaj ze sobą kwoty pensji w oparciu o różne umowy i przekonaj się, że własna działalność gospodarcza może się okazać korzystna.

Jeśli zastanawiasz się, czy warto przejść na formę B2B, i szukasz sposobów, które ułatwią Ci start w biznesie, zobacz, jakie możesz uzyskać dotacje na działalność gospodarczą.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności – jak uzyskać finansowanie z Funduszy Europejskich?

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej to forma pomocy dla osób, które mają pomysł na własny biznes i chcą wcielić go w życie. Pieniądze są wypłacane bezzwrotnie przez Fundusze Europejskie. Z tego względu cieszą się tak dużą popularnością. Aby uzyskać środki finansowe z Unii, trzeba spełnić jedno z dwóch kryteriów:

 • należy być osobą, która nie ukończyła 30 lat, nie uczy się i nie pracuje,
 • należy być osobą po 45. roku życia, która jest trwale bezrobotna, ma orzeczenie o niepełnosprawności lub bardzo niskie wykształcenie.

Samo spełnienie tych warunków nie oznacza jednak otrzymania dotacji na założenie działalności. Do uzyskania dofinansowania jest potrzebnych jeszcze kilka istotnych kroków. Sprawdź, co powinieneś zrobić po kolei:

 1. Zorientuj się, jakie projekty z Funduszy Unijnych są realizowane w Twoim regionie lub województwie. Portal Funduszy Europejskich publikuje dokładną listę projektów wraz ze wszystkimi warunkami.
 2. Po wybraniu projektu skontaktuj się z jego realizatorem. Złóż u niego formularz zgłoszeniowy. Podaj w nim swoje dane oraz uzasadnienie pomysłu na działalność gospodarczą.
 3. Stwórz biznesplan. Do jego wykonania otrzymasz instrukcję razem ze szkoleniem na temat marketingu oraz przedsiębiorczości.
 4. Wypełnij wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności.

Warto podkreślić, że dotacja na założenie działalności z Unii Europejskiej nie może być jedynym źródłem finansowania. Jeśli chcesz sięgnąć po Fundusze Europejskie, musisz mieć wkład własny.

Chcesz skorzystać z dotacji unijnych i pracować jako freelancer? Przeczytaj w naszym poradniku, kim jest digital nomad, i zobacz, jak dzięki pracy tego typu możesz jednocześnie poznawać różne zakątki świata.

Dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy – z jakich programów możesz skorzystać?

Równie popularnym źródłem finansowania działalności gospodarczej jest powiatowy urząd pracy. Jeśli chcesz uzyskać pomoc finansową od tej jednostki, masz do wyboru trzy rozwiązania:

 • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) – przeznaczony dla osób do 29. roku życia,
 • Regionalny Program Operacyjny (RPO) – przeznaczony dla osób powyżej 29. roku życia,
 • Fundusz Pracy – bez limitu wieku.

W każdym z tych rozwiązań kwota dotacji jest ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W 2019 roku był to przedział między 16 a 29 tys. zł.

Podobnie jak w przypadku Funduszy Unijnych, tak i przy dofinansowaniu z urzędu pracy należy być zarejestrowanym bezrobotnym. Jest to także dofinansowanie skierowane do osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Co ważne, otrzymane środki będziesz musiał wykorzystać na określone cele. Dokładne warunki przeznaczenia dotacji zależą od indywidualnych ustaleń urzędu pracy. Zazwyczaj mogą to być wydatki niezbędne do sfinansowania zakupów o charakterze inwestycyjnym (maszyny, urządzenia, oprogramowanie, środki transportu).

Dofinansowanie z LGD – czym są Lokalne Grupy Działania i jak uzyskać dotacje od nich?

Lokalna Grupa Działania zrzesza przedstawicieli lokalnych firm publicznych, prywatnych i pozarządowych, głównie na terenach wiejskich i niewielkich miast. Skierowanie się do LGD o dofinansowanie na działalność jest sposobem na uzyskanie dotacji przez osoby, które są już aktywne zawodowo.

Aby uzyskać dotację, należy jednak spełnić kilka ważnych kryteriów:

 • należy być mieszkańcem obszaru, który wchodzi w obręb działania LGD,
 • inwestycja, która ma powstać, musi się znajdować na terenie objętym działalnością LGD,
 • po otworzeniu działalności gospodarczej należy zapewnić nowe miejsca pracy,
 • nie można być zarejestrowanym w KRUS-ie.

Dofinansowanie nie jest skierowane do osób, które chcą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Dotacja z LGD to jednak świetny sposób na start większego biznesu, który przyczyni się do rozwoju regionu i zapewni nowe miejsca pracy.

Kwoty dofinansowania z LGD są bardzo atrakcyjne. Mogą one wynosić od 50 do nawet 100 tys. zł. Dofinansowanie można przeznaczyć nie tylko na zakup sprzętu czy wyposażenia, ale też na dodatkowe działania, np. promocję firmy oraz prace remontowo-budowlane, które nie są uwzględniane w dotacjach z urzędu pracy.

 

Fundusze Unijne oraz programy dostępne w powiatowych urzędach pracy – to dwa najważniejsze źródła finansowania działalności gospodarczej na start. Choć wymagania projektów unijnych i urzędowych mogą się wydawać skomplikowane, warto się w nie wczytać i dokładnie zapoznać z warunkami. Kwota dotacji pozwoli bowiem pokryć koszt zakupu sprzętu, oprogramowania lub innych narzędzi pracy. W przypadku osób, które mają już zatrudnienie, pozostaje dofinansowanie do działalności gospodarczej z Lokalnych Grup Działania. Mimo dość rygorystycznych warunków i konieczności stworzenia nowych miejsc pracy warto rozważyć, czy nie jest to dobry moment na start większego biznesu.